400 hogeschoolstudenten logistiek management uit heel Vlaanderen verbroederen op studiedag Logistiek voor e-commerce

Frank Devos
vrachtwagen.jpg

Voortbouwend op het succes van de studiedag ‘Groene Logistiek’ van 25 februari 2015 staken docenten logistiek van diverse Vlaamse hogescholen midden 2015 de koppen bij elkaar rond een eenvoudig idee: kunnen we over de provinciegrenzen heen alle Vlaamse hogescholen met een professionele bacheloropleiding in logistiek management bij elkaar brengen op één plaats om praktijkinzicht te verwerven in logistiek voor e-commerce? Op 24 februari 2016 wordt dat idee realiteit: ruim 400 studenten uit hogescholen, waaronder Hogeschool VIVES campus Kortrijk, van Hasselt tot Kortrijk en van Antwerpen tot Brussel komen die dag bij elkaar in het Logistiek Innovatie & Training Centrum, gelegen in het Kempense Laakdal.

Online shoppen is aan een snelle opmars bezig, ten koste van de klassieke verkoop viagroot- en kleinhandel.  Die lijkt met al dat online winkelen wel met uitsterven bedreigd. Voor de logistieke keten heeft dat ingrijpende gevolgen: onvoorspelbare, dringende en kleine bestellingen naar steeds wisselende (residentiële) adressen, hogere eenheidskosten, tijdsdruk op de bevoorradingsketen, zwaardere milieuimpact van kleine spoedleveringen op verspreide adressen, een relatief groot aandeel retourzendingen... 

Gelukkig biedt e-commerce tegelijkertijd ook nieuwe opportuniteiten, maar België lijkt alsnog de boot te missen, ten voordele van ‘fast movers’ in onze buurlanden.

Het doel van deze studiedag is viervoudig:

  1. toekomstige logistieke managers bewust maken van de specifieke logistieke uitdagingen van online shopping, een brandend actueel thema nu België hieromtrent een inhaalbeweging inzet op Nederland,
  2. hen inspireren om zelf creatief te denken in de e-commerce logistiek,
  3. het curriculum van hogeschoolstudenten aanvullen met concrete praktijkverhalen
  4. de hogescholen aanzetten tot samenwerking en delen van ‘best practices’ over provinciegrenzen heen.

De studenten krijgen de gelegenheid om plenaire én breakout sessies bij te wonen rond actuele thema’s in logistiek voor e-commerce.  Ze kunnen dit combineren  met een rondleiding in de groene logistieke campus en magazijnen van Nike, in de containerterminal van Meerhout aan het Albertkanaal en in diverse distributiecentra in de omgeving. 

In de plenaire sessies spreekt Nike, dat voluit de kaart van online shopping trekt, over de logistieke  uitdagingen waarvoor zij staan.  In de breakout sessies komt een brede waaier aan inspirerende business cases aan bod: het aankopen op het Internet (‘e-procurement’), het leveren van online gekochte goederen, het creëren van meerwaarde (‘e-value added logistics’) en het beheren van retourzendingen.

Tijdens de pauzes kunnen de studenten diverse concrete realisaties inzake innovatieve en groene logistiek bekijken in de expo van het LITC.  De VDAB is aanwezig om de toekomstig afgestudeerden wegwijs te maken op de arbeidsmarkt.  Ze informeren hen hierbij over de ondersteuning die de VDAB hen kan geven op zoek naar werk.

Deel dit via