Missie

VIVES, dat zijn zes innovatieve campussen, zes interessante studiegebieden, 1250 gemotiveerde personeelsleden, 2000 professionele stagebedrijven en -instellingen, 13500 toffe medestudenten, 14 studentenclubs en 1300 expert-gastsprekers uit het werkveld.

Maar VIVES is zoveel meer: zes expertisecentra ondersteunen ondernemingen met onderzoeksprojecten, meer dan 1000 bachelorproeven worden elk jaar geschreven in opdracht van het werkveld en jaarlijks realiseren we meer dan vijf miljoen omzet in maatschappelijke dienstverlening. We stellen VIVES graag aan je voor in de volgende korte film. We laten graag zien waar we voor staan: VIVES is er voor jou.

 

Onze missie

Hogeschool VIVES biedt met eigentijds en competentiegericht hoger onderwijs, innovatief praktijkgericht onderzoek en maatschappelijke dienstverlening een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

VIVES is een waarderende, warme en mensgerichte hogeschool die focust op de vorming van professionele bachelors en graduaten die als professional en als mens een meerwaarde betekenen in een geglobaliseerde wereld.

VIVES zet maximaal en actief in op de ontwikkeling van competenties. Studenten krijgen uitgebreide kansen om te werken aan hun toekomst. VIVES heeft als leidmotief Design (Y)our Future.

VIVES vindt het belangrijk dat haar medewerkers met bezieling hun opdracht vervullen. Daarom biedt de hogeschool hen uitgebreide kansen om deskundigheid verder te ontwikkelen en uit te dragen. VIVES inspireert zich op de christelijke visie. Zij maakt ruimte voor engagement, reflectie en levensbeschouwing.

VIVES kiest ervoor om in haar werking, verantwoordelijkheid en ownership, waardering en respect voor elke mens en zijn omgeving, centraal te stellen: duurzaamheid is een belangrijk engagement voor VIVES. 

VIVES heeft de ambitie om door middel van innovatie trendsetter te zijn in het hoger professioneel  onderwijs.

Drive, connectie en innovatie sturen de aanpak in VIVES.