LiveLab

Binnen het LiveLab gaat VIVES aan de slag met studenten, docenten, professionals, en inwoners van Vlaamse gemeenten en steden. In deze real-life setting creëert VIVES een vernieuwde leer- en werkomgeving waarin interdisciplinaire samenwerking centraal staat. Met het LiveLab gaat VIVES op zoek naar oplossingen voor zorgvragen waarmee inwoners in hun eigen thuisomgeving geconfronteerd worden.

Het principe van LiveLabs biedt verschillende voordelen. Het betrekken van inwoners tijdens een vroeg stadium zorgt ervoor dat er gewerkt wordt vanuit realistische behoeften en mogelijkheden. Er kunnen producten en/of diensten worden ontwikkeld op maat. LiveLabs zorgen dat de implementatie van het ontwikkelde product en/of dienst wordt versneld. Daarnaast kan dit alles wetenschappelijk worden opgevolgd met het oog om de kwaliteit van leren te verhogen. Er ontstaat een unieke dynamiek tussen studenten, professionals en inwoners. Alsook stimuleert het nieuwe, efficiënte en innoverende samenwerkingsverbanden. Naast het leren in een realistische thuisomgeving, worden ook innovatieve lesmethodieken aangereikt, ontwikkeld, getest en geïmplementeerd in een leslokaal in de gemeente of stad.

Missie

Met het LiveLab wil VIVES concrete projecten implementeren binnen een stad of gemeente om ondersteuning te bieden aan de inwoners en actoren in het werkveld. Uitgangspunten van het VIVES LiveLab zijn: 

  • open innovatie (het creëren van innovaties over de grenzen van verschillende (zorg)organisaties) 
  • user driven innovatie (het in een vroeg stadium betrekken van inwoners/eindgebruikers van de innovaties)
  • in bestaande, dagelijkse (zorg)praktijken.

Concrete projecten

Agora-I

Het idee van LiveLab ontstond uit een pilootproject Agora-I binnen VIVES dat liep van september 2018 tot december 2018. Tijdens dit Agora-I project werkten interprofessionele studententeams uit vijf verschillende gezondheids- en welzijnsopleidingen samen met inwoners van de gemeente Houthulst. Met dank aan het bestuur van deze gemeente en woonzorgcentra werden inwoners met een zorgnood gezocht en gingen studenten op zoek naar de noden van deze inwoners. “Aging well in place” was de rode draad doorheen het project. Zo leerden alle deelnemers van elkaar, met elkaar en over elkaar. Een dialoog werd gecreëerd tussen de inwoners en zorgverleners. Op deze manier kregen de inwoners meer inspraak over hun zorg en werd patiëntenparticpatie gecreëerd en gestimuleerd.

Studenten van de opleidingen verpleegkunde, logopedie, audiologie, ergotherapie, voedings-en dieetkunde en sociaal-agogisch werk leerden, door real-life ervaring, interdisciplinair samenwerken om het leven van hulpbehoevenden in onze maatschappij te verbeteren. Deze competentie is onmisbaar in hun verdere carrière. Het aspect van interprofessionele samenwerking zit sterk verweven binnen alle opleidingen in de hogeschool. Daarnaast kreeg de inwoner de kans om over zijn of haar zorgvragen te praten en naar een oplossing te zoeken samen met de interprofessionele studententeams. De studenten en deskundigen beoogden de ontwikkeling van een nieuwe zorgbenadering die vertrekt vanuit het principe van gemeenschappelijke besluitvorming. Samen met de professionele zorgverlener van Houthulst gingen de studententeams en docenten aan de slag. Binnen dit Agora-project stond de vraag van de inwoner centraal. Het principe van patient-centred care is namelijk cruciaal binnen deze projecten en het verhaal start dus vanuit de wensen van de betrokken inwoner.

Door het grote succes van dit onderzoek werd gezocht naar een manier om meer mensen te laten deelnemen aan dit project. Zo ontstond het idee van het VIVES LiveLab. De LiveLabs, met als concreet project Agora-I, maken bovendien de link met internationale en intercontinentale projecten. Zo kreeg het Agora-project een plaats binnen een VLIR-UOS Joint project met Zuid-Afrika. Het ondersteunen van de gemeenschap vanuit een interprofessionele benadering met studenten staat ook hier centraal.

Partners

Momenteel wordt het VIVES LiveLab opgestart in Blankenberge, Houthulst, Roeselare en Wervik. Door de samenwerking tussen VIVES, de studenten, het bestuur van deze steden en gemeenten en de woonzorgcentra kan dit project meteen van start gaan. Wil je meer te weten komen over het project? Neem gerust contact met ons op!

livelablogo.png