Biolab

BioLab is een biotechnisch laboratorium op de campus van VIVES Roeselare, en is verbonden aan het studiegebied biotechniek. Het lab biedt plaats voor (al dan niet projectmatige) onderwijsactiviteiten in de bachelor agro- en biotechnologie, en verwelkomt op regelmatige basis middelbare scholieren voor wetenschapsvoorlichting of GIP-stages. Daarnaast beschikt BioLab over ruime technische expertise die kan ingezet worden bij dienstverlenende opdrachten en wetenschappelijk onderzoek.

Potentiële partners zijn private ondernemers of bedrijven, non-profit organisaties, medische laboratoria, academische instellingen, of onderzoeksgroepen van de eigen hogeschool. Verschillende samenwerkingsvormen zijn mogelijk, gaande van louter adviserende of kortlopende dienstverlenende activiteiten tot het leveren van (technische) ondersteuning bij onderzoeksprojecten van langere duur. Vives is overigens erkend dienstverlener voor de KMO portefeuille van Vlaio.  

Expertisedomeinen

Moleculair-biologisch onderzoek

BioLab beschikt over de nodige toestellen en expertise voor moleculair biologische testen zoals PCR en real-time PCR, en heeft toegang tot faciliteiten voor sequencing en fragment analyse. Expertise is aanwezig op vlak van ontwikkeling en implementatie van (q)PCR toepassingen, identificatie van micro-organismen,  verwantschapsanalyses,… Verder kunnen chromosoomkleuringen en -tellingen worden uitgevoerd, en ook op vlak van eiwittechnologie is de nodige uitrusting aanwezig (ELISA, SDS-page, Western blot).

In-vitrocelkweek

BioLab beschikt over de infrastructuur voor in vitrocultivatie van menselijke en dierlijke cellijnen op kleine of middelgrote schaal, en op regelmatige basis worden dan ook cellen gekweekt voor externe partners zoals ziekenhuislaboratoria.

Plantenweefselteelt

Plantenweefselteelt omvat de vermeerdering van planten in proefbuizen onder steriele omstandigheden. Binnen BioLab worden diverse protocols uitgetest om planten optimaal te onderhouden of te vermeerderen. Ook specifieke toepassing zoals embryo rescue, viruseliminatie via meristeemcultuur, chromosoomverdubbelingen en genetische modificatie behoren tot de mogelijkheden.

Parasitologisch onderzoek

In het kader van practica, stages, wetenschapsvoorlichting, GIP stages en studentenprojecten wordt regelmatig parasitologisch (mest)onderzoek bij dieren uitgevoerd.  

Microbiologische analyses

BioLab voert microbiologische analyses uit op voedingswaren en water in functie van proces- en / of productoptimalisaties. De houdbaarheid, op microbiologisch vlak, van producten kan worden bepaald. Naast het bepalen van algemene microbiologische parameters heeft BioLab ook expertise om de meest courante ziekteverwekkers in voeding op te sporen. 

Voedingsanalyses

Het Biolab van VIVES kan volgende fysico-chemische analyses op voedingswaren uitvoeren; textuur analyse, pH, wateractiviteit, Brix waarde, vochtgehalte, vetgehalte, eiwitgehalte, vezelgehalte, alcoholgehalte, objectieve kleurmeting, viscositeitsbepaling, bepaling valgetal van bloem.  BioLab doet regelmatig beroep op specifieke consumenten smaakpanels (o.a. senioren) om nieuwe of aangepaste producten te laten beoordelen. 

Insectenkweek

Met de insectenkweek kan op kleine schaal proeven omtrent voederbehoefte, huisvesting, klimaat en management worden uitgevoerd. De expertise focust vandaag op meelworm (Tenebrio molitor) en zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) maar herbergt ook ervaring met andere insecten en zijn pestsoorten. Alles bevindt zich in klimaatruimtes die nauwgezet vocht, temperatuur en tocht regelen.