Labs

Onze maatschappij is constant in evolutie. Daarbij is het belangrijk om wensen en noden van dichtbij te kunnen detecteren. Dat kan vaak alleen door een goede wisselwerking met en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, want innovatie ontstaat op kruispunten, daar zijn we bij VIVES van overtuigd.

VIVES heeft verschillende labs die zich bezighouden met praktisch-wetenschappelijk onderzoek binnen actuele thema’s. Typerend aan deze labs is dat ze laagdrempelig en toegankelijk zijn. De diverse labs van VIVES zijn plekken om in cocreatie met docenten, studenten en onderzoekers nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Afhankelijk van je vraag kan dit gratis met studenten of betalend met onderzoekers. 

De labs bieden plaats voor dienstverlening en onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. In de labs staan experiment, cocreatie en dialoog centraal. Je kan er de nieuwste technologiën of trends vinden en ontdekken wat deze voor jou kunnen betekenen. Je kunt er dingen testen of optimaliseren. Op deze manier kunnen verschillende belanghebbenden hun expertise verdiepen en verbreden.

Ontdek de labs van VIVES