Toelatingsvoorwaarden professionele bacheloropleidingen

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Op deze pagina lees je alles over de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding.

Diploma

Diploma's uit België

Je hebt een diploma secundair onderwijs uit België?

  • een diploma hoger secundair onderwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO)
  • een diploma beroepsonderwijs met zevende jaar
  • een diploma of certificaat van een volledige opleiding hoger beroepsonderwijs uit België (HBO5).

Je voldoet hiermee aan de diplomavoorwaarde en kan je inschrijven bij VIVES.

Diploma's uit Nederland

Je hebt een diploma secundair onderwijs uit Nederland?

  • een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
  • een diploma middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van kwalificatieniveau 4

Je voldoet hiermee aan de diplomavoorwaarde en kan je inschrijven bij VIVES.

Heb je een propedeutisch diploma van een hbo-instelling (mét afstudeerverklaring voor 60 studiepunten), dan moet je een aanvraag tot toelating indienen met bewijs van je diploma bij [email protected]. Als 60 studiepunten zijn verworven, krijg je toestemming om je in te schrijven. Een HAVO-diploma biedt in tegenstelling tot in Nederland geen rechtstreekse toegang tot het Vlaams hoger onderwijs. Je moet geslaagd zijn in een propedeusejaar (60 studiepunten).

Diploma's uit andere landen

Ben je in het bezit van een diploma uit een ander land, dan kan in de meeste gevallen in de school zelf onderzocht worden of het diploma toegang geeft tot de gewenste opleiding. De volledige procedure kun je aanvragen via [email protected]. Gezien de behandeling van de aanvraag enkele weken kan duren, is het belangrijk de aanvraag tijdig in te dienen.

En wat als ik geen diploma secundair onderwijs heb?

Als je geen diploma secundair hebt, maar wel een diploma hoger onderwijs in België of Nederland, dan voldoe je aan de diplomavoorwaarde en mag je je inschrijven bij VIVES. Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB) alleen is niet voldoende.

Onder een aantal voorwaarden is ook het mogelijk om je in te schrijven bij VIVES zonder secundair diploma, maar dan moet je wel slagen voor een toelatingsproef. Klik hier voor meer informatie.

Als je jonger bent dan 21 jaar op 31 december van het academiejaar waarin je wil starten en je slechts nog één of een beperkt aantal vakken moet afleggen via de centrale examencommissie voordat je je diploma secundair onderwijs behaalt en je voorziet dat je die voor 31 januari van het academiejaar waarin je start kan afwerken, stuur je een mail naar [email protected]. We helpen je graag verder.

Taal

Aan deze voorwaarde voldoe je indien je minstens één jaar met succes gevolgd hebt in het Nederlandstalig secundair of hoger onderwijs (geslaagd voor 60 studiepunten). Indien niet, dan moet je een aangepast taalattest voorleggen of een taaltest afleggen. Meer informatie over de taalvoorwaarden vind je hier.

Leerkrediet

Als dit de eerste keer is dat je je inschrijft voor hoger onderwijs, dan heb je voldoende leerkrediet om je in te kunnen schrijven. Is dat niet het geval, lees dan hier even de voorwaarden.