Alle inschrijvingen voor een navorming van hogeschool VIVES zijn onderhevig aan de volgende standaard inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden.

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot de aangegeven datum. Indien de opleiding inmiddels volzet is, krijg je hiervan melding. Bij sommige opleidingen is inschrijven nadien nog mogelijk maar kan door de organisator een supplement van minimum € 10 aangerekend worden.

Annuleren

Annuleren gebeurt steeds schriftelijk of per e-mail (niet telefonisch). Bij elke navorming staat het e-mailadres vermeld voor annulering. Gebruik steeds dit specifieke e-mailadres. Annuleren is mogelijk zonder kosten is mogelijk tot de uiterste inschrijvingsdatum.*

Bij annulering na de uiterste inschrijvingsdatum wordt 10% van de inschrijvingsprijs (met een minimum van € 20) in rekening gebracht voor de gemaakte administratieve kosten. Bij niet annuleren of annulering na aanvang van de opleiding of bij vroegtijdig stopzetten blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Wel kan men zich bij navormingen of bijscholingen waar geen certificering aan verbonden is, op elk moment laten vervangen door een collega, mits deze voldoet aan eventueel gestelde toelatingsvoorwaarden.

VIVES behoudt zich het recht voor om een geplande cursus of opleiding te annuleren of uit te stellen. Reeds betaalde inschrijvingsgelden worden dan integraal teruggestort.

Facturen

Facturen dienen vóór de vervaldatum betaald te worden en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling. Indien de factuur een gestructureerde mededeling bevat, gebruik bij de vermelding uitsluitend de gestructureerde mededeling en geen eigen mededeling. Gelieve geen gebruik te maken van gegroepeerde betalingen.

 

*met uitzondering van Febelfin-examens