Energietechnologie

verkorte studieroute energietechnologie

Verkorte studieroute energietechnologie aan VIVES Zuid

De energie van de toekomst wordt duurzaam geproduceerd en gebruikt. Behaalde je reeds een industrieel-wetenschappelijke bachelor? Wil je naast je behaalde diploma je kennis nog verder verdiepen in deze energietechnologie? Hierbij wordt aandacht besteed aan onder andere de werking en implementatie van windmolens, domotica, zonnepanelen, biomassa, warmtepompen, verlichting en energie-audits. Kijk dan zeker verder wat deze verkorte leerroute jou te bieden heeft.

Waar kan ik dit volgen?
Word expert in hernieuwbare energie, automatisering en domotica
Studenten energietechnologie

De technische vorming is vooral een praktische vorming, onderbouwd door een theoretische achtergrond waarbij je leert verbanden leggen tussen theorie en praktijk. Onder deze noemer ga je basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerven over groene energie, elektrotechniek, verlichting, elektrische installaties, meettechniek, regeltechniek, automatisering en domotica.

Op de arbeidsmarkt is er al jaren een grote schaarste aan bachelors in energietechnologie. Ze staan dan ook in de lijst van knelpuntberoepen. Zo goed als elke student in deze opleiding heeft al een job nog voor het afstuderen.

De verkorte leerroute is een ideale verdere voorbereiding tot de arbeidsmarkt, een soort schakeljaar waarbij je als student je horizon verruimt door kennis te verwerven in een belangrijke industrietak met veel groeipotentieel.

Wat is een verkorte studieroute?

Via deze leerroute behaal je het diploma bachelor in de energietechnologie. Let op: dit is een verkorte studieroute. Om je in te kunnen schrijven voor deze opleiding, dien je al te beschikken over een bachelor- of masterdiploma. De meeste studenten die al een technisch bachelorsdiploma hebben behaald, kunnen de verkorte studieroute energietechnologie zelfs in één jaar (60 studiepunten) behalen. Ook voor studenten die een bachelor hebben behaald in een totaal andere sector maken we oplossing op maat met een sterk verkorte duur.

Meer informatie over de reguliere opleiding vind je als je op onderstaande link klikt.

Verkorte studieroute energietechnologie studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding bereidt je voor op een brede inzetbaarheid in het werkveld. Het programma is opgebouwd op basis van duidelijke leerlijnen, die in alle fases van de opleiding aan bod komen. De nadruk in deze opleiding komt in hoofdzaak te liggen op de praktische benadering en het oplossingsgericht werken. De leerlijnen van de opleiding energietechnologie zijn:

  • elektriciteit: elektriciteit is onmisbaar, vandaar het belang van de basisbegrippen zoals spanning, stroom, vermogen, magnetisme
  • automatisering: o.a. PLC’s, domotica, visualisatie en verlichtingssturingen.Verschillende beheersystemen worden ook praktisch geoefend in de moderne labo’s.
  • groene energie: de energie van de toekomst wordt duurzaam geproduceerd en gebruikt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de werking en implementatie van windmolens, zonnepanelen, biomassa, warmtepompen, verlichting en energie-audits
  • elektrotechniek: elektrische netten berekenen en veiligheid garanderen zijn belangrijke aspecten bij elk ontwerp. Elektrische meettechnieken, data-analyse en regeltechniek vormen ook de basis voor het probleemoplossend denken.
  • algemeen vormend: in een snel veranderende maatschappij is het belangrijk dat men een stevige basis management en-communicatievaardigheden heeft om zich correct uit te drukken, zich te vervolmaken en zich nieuwe technieken eigen te maken. Deze algemene vorming komt aan bod in opleidingsonderdelen zoals wiskunde, Frans, Engels, toegepaste wetenschappen en professionele communicatie.
  • project: in team werken studenten een project uit van begin tot einde. De verschillende projecten lopen over de drie fasen en deels in samenwerking met de partnerschool IUT Lille en het werkveld.
  • als professionele bachelor in de energietechnologie leer je gespecialiseerde taken uitvoeren in de realisatie, de inbedrijfstelling, de bediening, de opvolging en de exploitatie van complexe automatiseringsprocessen, vernieuwbare energiesystemen en sterkstroominstallaties.
TC
 Quote signs

Ik studeer bachelor in de energietechnologie. Dat komt vooral neer op de studie van en het werken met elektrische energie. Ofwel op de klassieke manier opgewekt, dus in centrales, ofwel op een groene wijze. Wat ik later met mijn diploma wil doen? Heel eerlijk: de wereld beter maken. Ik wil mijn knowhow inzetten om bijvoorbeeld huizen milieuvriendelijker te maken.

Lesinhoud
zonnepanelen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je krijgt een gezonde mix van 50% theorie en 50% praktijk met duidelijke leerlijnen. In de labosessies werk je met de nieuwste technologieën. Zo ontwikkel je inzichten en vaardigheden in energiemanagement, automatisering, domotica, elektriciteit, verlichting en groene energie. Maar er is ook aandacht voor vakken als economie, bedrijfsbeheer en sociale en communicatieve vaardigheden.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen. Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >