technicus verwarmingsaudit <100 kW

Technicus verwarmingsaudit <100 kW - Erkend door het departement leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse overheid

Eigenaars in het bezit van een 15 jaar oude verwarmingsinstallatie met een vermogen groter dan 20 kW moeten binnen de twee jaar eenmalig een verwarmingsaudit laten uitvoeren. Deze mag uitgevoerd worden door een erkend technicus vloeibare of gasvormige brandstof voor centrale stookinstallaties gevoed met de respectievelijke brandstof.

Waar kan ik dit volgen?
Navorming Technicus verwarmingsaudit <100 kW

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Om als technicus verwarmingsaudit erkend te worden moet bovenop de module erkend technicus stookinstallaties gevoed met vloeibare of gasvormige brandstof een uitbreidingsmodule van 8 uur gevolgd worden.

Doelgroep

Zelfstandige installateurs

Omvang

8 uren (4 u. theorie en 4 u. praktijk)

Certificering

Certificaat onder toezicht en goedkeuring van de Vlaamse overheid

Periode

Wordt ingericht vanaf min. 8 deelnemers en na erkenning.

Kmo-portefeuille

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding.
 - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992