Hernieuwing van het erkenningsnummer verwarmingsaudit van verwarmingsketels >100kW
Hernieuwing van het erkennings-nummer verwarmings-audit van verwarmings-ketels >100kW

Hernieuwing van het erkenningsnummer verwarmingsaudit van verwarmingsketels >100kW

Installateurs in het bezit van het certificaat verwarmingsauditor > 100 kW dienen in het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van hun certificaat een opleiding te volgen en te slagen voor het examen om hun erkenning tijdig te verlengen.

Waar kan ik dit volgen?

Korte uitleg inhoud opleiding

Uitbreiding korte uitleg inhoud opleiding

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik tijdens deze opleiding,

Dossierrecht:
Het dossierrecht waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici op het veld wordt gestort, wordt geheven ten laste van elke technicus die een aanvraag indient. Het dossierrecht voor een erkenning als technicus verwarmingsauditor zal jaarlijks door de overheid geïnd worden.

Introductie:

Het certificaat voor verwarmingsaudit > 100kW dient 5-jaarlijks hernieuwd te worden.

De opleiding kan max 1 jaar voor de vervaldatum reeds gevolgd worden, de nieuwe erkenningsperiode (5 jaar) start pas na het verstrijken van de voorgaande.

Omschrijving:

Hernieuwing van het erkenningsnummer Verwarmingsaudit van verwarmingsketels >100kW

Beschikken over:

een persoonlijke laptop met administratorrechten

een eID lezer

een eigen e-mailadres

kennis gebruik internet

laatste versie Javasoftware

Toelatingsvoorwaarden:

Over een erkenningsnummer verwarmingsaudit >100 kW beschikken dat binnen het jaar vervalt.

Programma:

de reglementering

de inhoud van de software

de componenten van een cv-installatie

de productie-eenheden

de hydraulica

de productie van sanitair warm water

de regelingen

de algemene componenten

de verluchting van stookplaatsen

de isolatie van leidingen

de componenten in een gebouw

de ventilatie en invloed op de verluchting van de stookplaats

de premies en fiscale maatregelen

het bezoek aan twee stookplaatsen

oefeningen op laptop

 

Proef

De opleiding wordt gevolgd door de proef tot vaststelling van de kwalificatie van technicus verwarmingsaudit (installaties met totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW, of installaties bestaande uit meerdere ketels).

Deze proef gebeurt op twee door de deelnemer zelf gekozen externe locaties. Het opgemaakte dossier verwarmingsaudit is een belangrijk onderdeel van de eindproef.

Data

Woensdag 13 oktober 2021 van 18u tot 22u en woensdag 27 oktober 2021 van 18u tot 22u.

Nieuwe data:

Woensdag 15 december 2021 en woensdag 12 januari 2022 van 18u tot 22u en examen op woensdag 19 januari 2022

Prijs:

400 Euro