hernieuwbare energie - zonneboiler-combi

Hernieuwbare energie - zonneboiler-combi - Erkende Rescert opleiding aan VIVES Zuid

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie. Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

Waar kan ik dit volgen?

Hernieuwbare energie heeft als voordeel dat ze milieuvriendelijk en duurzaam is, wat wil zeggen dat de diverse bronnen onuitputtelijk zijn en tijdens hun volledige levenscyclus (van bouw over gebruik tot afbraak) een lage uitstoot van schadelijke stoffen kennen.

Door in te zetten op hernieuwbare energie wordt de energievoorziening gespreid over diverse bronnen, bij hernieuwbare energie dikwijls ook lokale bronnen. Dit vermindert de afhankelijkheid van het buitenland en internationale spanningen. Hernieuwbare energie biedt ook meer kansen voor lokale werkgelegenheid en eventueel ook export.

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

De zonne-energie die ons aardoppervlak bereikt, kan op verschillende manieren nuttig worden gebruikt: als lichtbron, als drijvende kracht bij natuurlijke ventilatie, voor warmteproductie en voor elektriciteitsproductie. Zonne-energie is een hernieuwbare energietechnologie waarvoor geen brandstof nodig is. Als men over actief gebruik van zonne-energie spreekt, verstaat men hieronder het gebruik van de zonne-energie als actieve thermische zonne-energie. Een zonnecollector vangt het invallende licht op en zet het om in warmte. Die warmte wordt doorgegeven aan een warmtegeleidende vloeistof.

Deze toepassing van zonne-energie werkt zowel bij diffuus als bij direct zonlicht, maar bij directe instraling is de opbrengst hoger. Naast de goed uitgebouwde theoretische opleiding is er ruime aandacht voor de praktijk, de hydraulica en het opvolgen van de installatie, storingsanalyse.

Opleidingstraject

De cursus is opgedeeld uit volgende thema’s.

  • Wetgeving en globaal kader
  • Geologie
  • Reglementering
  • Technologie van een zonneboiler combi
  • Uitvoering en ontwerp van een zonneboilerinstallatie combi verwarmingsondersteuning
  • Afstellen en inregelen
  • Oplevering en onderhoud
  • Storingsanalyse ….

Praktische info

36 uren: 14/10 - 21/10 - 28/10 - 18/11 - 24/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12/2021 (ex) - Van 18u tot 22u

Certificering

Na het volgen van deze module bekom je het certificaat van installateur hernieuwbare energie – huishoudelijke zonneboiler.

Prijs

€ 910

Zonder dossierrecht

Docent

Marc Van Litsenburgh

Kmo-portefeuille

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding.
 - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992