hernieuwbare energie – warmtepompen

Hernieuwbare energie – warmtepompen - Erkende Rescert opleiding aan VIVES Zuid

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Waar kan ik dit volgen?
Vives Kortrijk

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

Hernieuwbare energie heeft als voordeel dat ze milieuvriendelijk en duurzaam is, wat wil zeggen dat de diverse bronnen onuitputtelijk zijn en tijdens hun volledige levenscyclus (van bouw over gebruik tot afbraak) een lage uitstoot van schadelijke stoffen kennen. Door in te zetten op hernieuwbare energie wordt de energievoorziening gespreid over diverse bronnen, bij hernieuwbare energie dikwijls ook lokale bronnen. Dit vermindert de afhankelijkheid van het buitenland en internationale spanningen.

Hernieuwbare energie biedt ook meer kansen voor lokale werkgelegenheid en eventueel ook export. De opleiding bevat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte en eindigt met een examen dat een beoordeling omvat van het praktische vermogen van de installateur om warmtepompen te installeren.

VIVES box

Deze syllabus is opgesteld om te voldoen aan de minimale inhoud voor warmtepompen (zoals voorzien in de doelstellingen en eindtermen volgens criterium 4 in bijlage IV van de Richtlijn en het opstellen van de voorwaarden van de opleiding volgens criterium 6a). Met minimale inhoud wordt bedoeld: de inhoud noodzakelijk om een kwalitatieve opleiding aan installateurs van kleinschalige hernieuwbare energiesystemen aan te bieden.

Het opleidingsprogramma voor dit hernieuwbare energiesysteem, de warmtepomp, heeft tot doel om de technische bekwaamheid van de installateurs te verbeteren, en dit vanaf de ontwerpfase van het project. Dit moet leiden tot een algemene verbetering van de kwaliteit van de installaties. Naast de goed uitgebouwde theoretische opleiding is er ruime aandacht voor de praktijk, de hydraulica en het opstellen van de audit. Na het volgen van deze module bekom je het certificaat van installateur hernieuwbare energie – warmtepompen.

Hernieuwbare energie – warmtepompen studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Doelgroep

Installateurs sanitair en centrale verwarming, koeltechniek

Evaluatievorm

Examen: schriftelijk en praktijkexamen

Certificering

Het “volwaardig” certificaat kan pas bekomen worden:

  • nadat de installateur een opleiding heeft gevolgd en geslaagd is in het examen
  • en hij/zij voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, met name minstens drie jaar werkervaring.

De toekenningsvoorwaarden zijn terug te vinden, zowel op de VEA-website als op de website van Rescert: (https://www.rescert.be/nl).
De wijze waarop de werkervaring wordt aangetoond is eveneens terug te vinden op: https://www.rescert.be/nl/conditions_certification

IWT

Omvang

8 sessies van 4 uur en 1 sessie met examen met mogelijks een extra sessie voor het examen.

Data - Nieuwe reeksen - 36 uren omvang

  • 19/10 - 26/10 - 08/11 - 15/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12 - 21/12/2021 (ex)
  • 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 - 08/03 - 15/03 - 22/03/2022 (ex)

Van 18 tot 22u

Prijs

€ 910

Les VIVES IWT

Docent

Marc Van Litsenburgh

Kmo-portefeuille

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding.
Erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992