Zonnepanelen

hernieuwbare energie: fotovoltaïsche systemen

Hernieuwbare energie: fotovoltaïsche systemen - Erkende Rescert opleiding aan VIVES Zuid

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. Eén van deze opleidingen is het behalen van het certificaat hernieuwbare energie: fotovoltaïsche systemen.

Waar kan ik dit volgen?
Vives workshop

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie. Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

Hernieuwbare energie heeft als voordeel dat ze milieuvriendelijk en duurzaam is, wat wil zeggen dat de diverse bronnen onuitputtelijk zijn en tijdens hun volledige levenscyclus (van bouw over gebruik tot afbraak) een lage uitstoot van schadelijke stoffen kennen. Door in te zetten op hernieuwbare energie wordt de energievoorziening gespreid over diverse bronnen, bij hernieuwbare energie dikwijls ook lokale bronnen. Dit vermindert de afhankelijkheid van het buitenland en internationale spanningen. Hernieuwbare energie biedt ook meer kansen voor lokale werkgelegenheid en eventueel ook export.

Studenten IWT

De zonne-energie die ons aardoppervlak bereikt, kan op verschillende manieren nuttig worden gebruikt: als lichtbron, als drijvende kracht bij natuurlijke ventilatie, voor warmteproductie en voor elektriciteitsproductie. Zonne-energie is een hernieuwbare energietechnologie waarvoor geen brandstof nodig is. Als men over fotovoltaïsche systemen spreekt dan wordt het zonlicht omgezet in elektriciteit. Deze vorm van energie zal dan meestal worden gekoppeld aan het net. Ook netonafhankelijke systemen zijn mogelijk waarbij de elektrische energie wordt opgeslagen in batterijsystemen. Deze toepassing van zonne-energie werken zowel bij diffuus als bij direct zonlicht, maar bij directe instraling is de opbrengst hoger.

Naast de goed uitgebouwde theoretische opleiding is er ruime aandacht voor de praktijk, aandacht voor het plaatsen van panelen op verschillende dakbedekkingen en de veiligheid. Na het volgen van deze module bekom je het certificaat van installateur hernieuwbare energie – Fotovoltaïsche systemen.

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. Eén van deze opleidingen is het behalen van het certificaat hernieuwbare energie fotovoltaïsche systemen.

Hernieuwbare energie: fotovoltaïsche systemen studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Heb je een vraag?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector. Enkel installateurs die actief zijn in de segmenten HVAC en dakbedekking kunnen zich nadien ook door VEA laten erkennen.

Inhoud

Tijdens deze opleiding leert de cursist een residentiële fotovoltaïsche zonneinstallatie ontwerpen, dimensioneren en installeren. Ook het onderhoud en de financiële aspecten (met inbegrip van de steunmaatregelen) komen uitgebreid aan bod.

Docent

Pieter Tack - Bert Deseine - Stefaan Carlier - Danny Dhondt

Data

Van 18u tot 22u

12 deelnemers per sessie - 36 uren omvang

  • 14/09 - 21/09 - 28/09 - 05/10 - 12/10 - 19/10 - 26/10 - 09/11 - 16/11/2021 (ex)
  • 23/09 - 30/09 - 07/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10 - 18/11 - 25/11 - 03/12/2021 (ex)
  • 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 - 08/03 - 15/03/2022 (ex)
  • 24/03 - 31/01 - 19/04 - 26/04 - 03/05 - 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05/2022 (ex)
Bancontact

Prijs

€ 950

Kmo-portefeuile

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: deze aanvraag moet gebeuren binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992