Bachelor in de zorgtechnologie

gezondheidstechnologie
gezondheids-technologie

Bachelor in de zorgtechnologie keuzetraject gezondheidstechnologie aan VIVES Zuid

De levenskwaliteit verhogen dankzij technologie, dat is waar we naar streven in het keuzetraject gezondheidstechnologie van de unieke bacheloropleiding zorgtechnologie. 

Waar kan ik dit studeren?
Bedenk de technologieën die ons leven makkelijker maken

Dankzij jouw kennis van het menselijk lichaam én technologie ben jij de ideale persoon om oplossingen te bedenken voor zorgverleners en mensen die zorg nodig hebben. Jij wordt als het ware de bemiddelaar tussen de zorg- en technologiesector. Je creativiteit en interesse in technologie en zorg is de ideale basis voor deze opleiding.

Gezondheidstechnologie studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit studeren?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Je leert de noden van individuele zorgvragers en sporters in kaart brengen en biedt (technologische) oplossingen op maat om de levenskwaliteit van je doelgroep te verhogen en de arbeidsomstandigheden verbeteren. Bovendien leer je samenwerken met andere disciplines en werk je projectvoorstellen uit om technologie en zorg op elkaar af te stemmen, zowel in een bedrijf als in een zorginstelling.

Beschik je al over een bachelor gezondheidszorg, dan kun je de opleiding zorgtechnologie ook volgen via een verkorte studieroute.

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het opleidingsprogramma bachelor in de zorgtechnologie keuzetraject gezondheidstechnologie omvat 180 studiepunten en dus kan je je bachelordiploma behalen in 3 academiejaren. De volledige opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk traject. Via het eindwerk (bachelorproef) en de bedrijfsstage in het 3de jaar kan je eigen accenten leggen binnen de opleiding.

Behaalde je reeds een bachelor in de gezondheidszorg (bijv. verpleegkunde, ergotherapie en kinesitherapie) dan kan je een officieel verkort traject van 75 studiepunten volgen. Dit traject is afgestemd op personen die hiernaast nog deeltijds willen werken, en bestaat uit 2 lesdagen per week gedurende 2 deeltijdse studiejaren. Ook indien je reeds een bachelordiploma in de industriële wetenschappen en technologie behaalde, kan je deze opleiding in een korter traject met een aantal specifieke vrijstellingen (afhankelijk van je 1ste bachelor) aanvangen. Contacteer ons gerust voor meer specifieke info.

student zorgtechnologie

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

De opleiding gezondheidstechnologie is een combinatie van een stevige theoretische basis gekoppeld aan praktijk. Al in het eerste jaar wordt de theorie aan de praktijk getoetst tijdens de projectweek en de snuffelstage. Bij heel wat vakken hoort een practicum. Deze practica gaan door in kleine groepen (ongeveer 15 studenten) in aangepaste praktijklokalen. Je wordt begeleid door enthousiaste en ervaren praktijklectoren, die jou coachen in je leertraject. Alle aangeboden vakken vereisen geen voorkennis en starten met een algemene inleiding.

De opleiding gezondheidstechnologie is, net als het beroep, gevarieerd en veelzijdig. We verdiepen ons in het functioneren van mensen van alle leeftijden die een variatie aan problemen kunnen ervaren in hun dagelijks leven. De theorie is altijd gekoppeld aan concrete vraagstellingen uit de zorgtechnologische praktijk. Deze vakken worden evenwichtig gespreid over de verschillende opleidingsfasen. Je hebt theoretische basiskennis nodig om een kwaliteitsvol antwoord op maat te kunnen geven op de vraag van de cliënt en de betekenisvolle andere (o.a. mantelzorger).

We maken je ook wegwijs in de wereld van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om wetenschappelijk onderbouwd gezondheidstechnologische handelingen te kunnen uitvoeren. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Wij ondersteunen je graag bij jouw professionele en persoonlijke groei. Levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Als mens en als zorgtechnoloog blijven groeien en ontwikkelen vinden wij belangrijk. Reflecteren, zelf keuzes maken, accenten leggen in je eigen opleiding zijn vaardigheden die je ook later in het werkveld zal nodig hebben.

Creativiteit in denken en handelen, oplossingen bieden op maat en een eigen visie opbouwen zijn belangrijke aandachtspunten in onze opleiding. Daarnaast krijgen ondernemerschap en de evolutie van het beroep in de vernieuwing van de zorg meer en meer aandacht. De opleiding speelt in op vernieuwingen en maatschappelijke tendensen. Je kan veel leren via de praktijk. Daarom worden er vanaf het eerste jaar snuffelstage en werkbezoeken gepland. In het derde jaar nemen gevalsbesprekingen, professioneel redeneren, stage en eindwerk de meeste tijd in beslag. Er wordt ook geoefend op het werken in team samen met studenten van andere opleidingen (multicampusonderwijs).

Gedurende de opleiding (vooral in de laatste fase) kan je kiezen om meer nadruk te leggen op een bepaald deelgebied bv. door je keuze van stage, eindwerkonderwerp. Studenten krijgen inspraak waar mogelijk. Alle studenten doen een internationale ervaring op (via stage of internationaal congres of studiebezoek). Dit is niet enkel een persoonlijke verrijking, je leert ook bewuster omgaan met verschillen in onze huidige maatschappij. Daarnaast hechten werkgevers belang aan een buitenlandse ervaring. Onze docenten trekken geregeld naar het buitenland en komen terug met internationaal gekleurde kennis.

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Er wordt in project, stage en bachelorproef gefocust op het interdisciplinair functioneren van de gezondheidstechnoloog. Volgende beschrijving illustreert hoe de opleiding dit zal uitwerken.

De gezondheidstechnoloog zal als brugfiguur vanuit drie domeinen denken en handelen. Om je zo snel mogelijk aan te zetten tot interdisciplinair functioneren, is de opleiding vanaf het eerste jaar praktijkgericht. Stage, projecten, bedrijf stage en bachelorproef zijn de plaatsen in het programma waar de inhouden van de verschillende opo’s (die zich veelal focussen op het opdoen van kennis en vaardigheid m.b.t. een bepaald domein) geïntegreerd worden.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

VIVES Technology biedt alle kansen om een internationale boost aan jouw opleiding te geven. We hebben meer dan 50 verschillende Europese partners die jou graag willen ontvangen voor een study (vakken opnemen) of een internship (werkstage lopen). Ook Canada, Indonesië en Japan behoren tot de mogelijkheden. Over de taalgrens, in Wallonië, kan je meedraaien in een bedrijf als bachelorproef. Alle opleidingen van VIVES Technology lenen zich perfect om internationaal een meerwaarde te geven aan jouw diploma. We helpen jou vanaf het begin om alles geregeld te krijgen zodat het een topervaring wordt.

studenten IWT VIVES

Ontdek de wereld tijdens je studie!

 Quote signs

Tijdens mijn opleiding verpleegkunde merkte ik dat ik meer geïnteresseerd was in de technologie die er gebruikt werd. Zorgtechnologie combineert techniek en mensen helpen.

Lesinhoud

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het eerste jaar leggen we het accent op de basiskennis van technologie en gezondheid. Je zet je eerste stappen in de wereld van een aantal veel voorkomende gezondheidstechnologische toepassingen. Vanaf het tweede jaar verdiep je je meer in geavanceerde technologieën. Je krijgt dan ook veel projectwerk en praktijkoefeningen.

Je maakt kennis met bedrijven en instellingen die een voorloper zijn op het vlak van gezondheidstechnologie. Hiervoor blijven we niet enkel in Vlaanderen, maar bezoeken we ook internationale beurzen, bedrijven en voorzieningen. Heb je al een bachelordiploma in de gezondheidszorg of in de industriële wetenschappen en technologie? Dan kan je instappen in een verkort deeltijds programma.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie gezondheidstechnologie?

Verder studeren

Met het diploma gezondheidstechnologie op zak, kan je tal van vervolgstudies verkort aanvangen:

 • een tweede bachelor binnen industriële wetenschappen en technologie (bijv. ontwerp en productietechnologie of elektronica-ICT) in een verkort traject
 • banaba zorgmanagement
 • master in het management en beleid in de gezondheidszorg, na een schakelprogramma
 • Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering, na een schakelprogramma

Aan de slag

Met je diploma kan je heel wat kanten uit:

 • technologische bedrijven
 • zorginstellingen
 • revalidatiecentra
 • centra voor personen met een beperking
 • kennis- en onderzoekscentra
 • mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen
 • studiebureaus technieken
 • overheid en dienstencentra zoals OCMW, thuiszorgwinkel
 • ziekenhuizen