EPB-verslaggever - ecodesign en warmtenetten

EPB-verslaggever - ecodesign en warmtenetten

Vorming met vrije inhoud.

Technische installaties ecodesign en warmtenetten in EPB-software.

Waar kan ik dit volgen?

Projecten met bouwaanvraag 2022 moeten voldoen aan een reeks nieuwe EPB eisen. We gaan dieper in op de aankomende veranderingen en impact op het bouwproces. Er wordt stil gestaan bij de correcte ecodesign parameters die gebruikt dienen te worden bij EPB-studies. Hierbij worden zowel de klassieke installaties als gebruik en aankoppeling op een warmtenet overlopen.

Voor deze navorming is een basiskennis van EPB noodzakelijk. In het kader van de wettelijke regelgeving betreffende EPB deskundigen wordt deze opleiding aangeboden, specifiek naar personen die hierin beroepsmatig actief zijn en alle geïnteresseerden in de EPB wijzigingen. De problematiek rond de ecodesign invoer, al dan niet geldige stavingstukken en correcte positie van invoeren in de software, die verschillend is per bouwaanvraagjaar, vraagt de nodige verduidelijking.

We richten ons op alle erkende EPB-verslaggevers die hun erkenning wensen te behouden in combinatie met iedereen die interesse heeft voor de invoer van installaties in 2022.

EPB-verslaggever - ecodesign en warmtenetten volgen

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Praktisch

De opleiding gaat door op 18/11/2021 en je bent welkom voor een ontvangst met broodje om 18u30. Om 18u45 gaan we van start met de opleiding en we voorzien een sessie van 3u met 15 minuten pauze tussenin.

Inschrijven is verplicht en kan tot 16 november. De factuur wordt na de opleiding toegestuurd.

Kostprijs: €150 (er wordt geen BTW aangerekend)

Certificering: attest van deelname.

Gelieve per mail te annuleren indien je niet aanwezig kan zijn. ([email protected])