EPB-verslaggever - basisnavorming - bouwknopen

Vorming met vrije inhoud.

Bouwknopen: praktijk en vertaling naar ingave EPB-software en S-peil bijsturing impact.

Waar kan ik dit volgen?
Bouwknopen

Sinds 2011 hebben bouwknopen een steeds groter aandeel en belang in EPB berekeningen. Er wordt hierbij stilgestaan aan de hand van praktijkvoorbeelden bij specifieke werfsituaties. Daarna vertalen we deze naar een correcte bouwknoop invoer en berekening. De impact van het correct benaderen van bouwknopen wordt gesimuleerd met specifieke aandacht voor het S-peil welke strenger wordt in 2022.
 

EPB-verslaggever: bouwknopen basisnavorming volgen

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Praktisch

Voor deze navorming is een basiskennis van EPB noodzakelijk. In het kader van de wettelijke regelgeving betreffende EPB deskundigen wordt deze opleiding aangeboden specifiek naar personen die hierin beroepsmatig actief zijn en alle geïnteresseerden in de invoer van bouwknopen in EPB-software. We richten ons op alle erkende EPB-verslaggevers die hun erkenning wensen te behouden in combinatie met iedereen die interesse heeft voor de invoer van bouwknopen in EPB-software.

De opleiding gaat door op 25/11/2021 en je bent welkom voor een ontvangst met broodje om 18u30. Om 18u45 gaan we van start met de opleiding en we voorzien een sessie van 3u met 15 minuten pauze tussenin.

Inschrijven is verplicht en kan tot en met 23 november. De factuur wordt na de opleiding toegestuurd.

Kostprijs: €150 (er wordt geen BTW aangerekend)

Certificering: attest van deelname.

Gelieve per mail te annuleren indien je niet aanwezig kan zijn.