Energietechnologie

energietechnologie

Bachelor in de energietechnologie aan VIVES Zuid

Na deze hoogtechnologische bacheloropleiding ben je perfect voorbereid voor een job in de energiesector. Je wordt een specialist in hernieuwbare energie, automatisering, domotica en elektrische machines en sterkstroominstallaties. Met dit diploma heb je in no time een boeiende job met goede doorgroeimogelijkheden. Je bent je bewust van het belang van energie op vandaag en voor de toekomst.

Waar kan ik dit volgen?
word expert in hernieuwbare energie, automatisering en domotica
Energietechnologie studenten

Je bent je bewust van het belang van energie voor nu en in de toekomst. Je bent geboeid door hernieuwbare energie, automatisering, verlichting, domotica en elektrische machines. Je vraagt je af hoe je deze energie slim kan meten en beheren. Spreekt dit je aan? Dan is de opleiding bachelor in de energietechnologie zeker voor jou weggelegd!

De technische vorming is vooral een praktische vorming, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond waarbij je leert verbanden leggen tussen theorie en praktijk. Onder deze noemer ga je basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerven over elektrotechniek, verlichting, elektrische installaties, meettechniek, regeltechniek, automatisering en domotica.

Op de arbeidsmarkt is er al jaren een grote schaarste aan bachelors in energietechnologie. Ze staan dan ook in de lijst van knelpuntberoepen. Zo goed als elke student in deze opleiding heeft al een job nog voor het afstuderen.

Energietechnologie studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding bereidt je voor op een brede inzetbaarheid in het werkveld. Het programma is opgebouwd op basis van duidelijke leerlijnen, die in alle fases van de opleiding aan bod komen. De nadruk in deze opleiding komt in hoofdzaak te liggen op de praktische benadering en het oplossingsgericht werken. De leerlijnen van de opleiding energietechnologie zijn:

 • Elektriciteit: elektriciteit is onmisbaar, vandaar het belang van de basisbegrippen zoals spanning, stroom, vermogen en magnetisme.
 • Automatisering: PLC’s, domotica, visualisatie en verlichtingssturingen. Verschillende beheersystemen worden ook praktisch geoefend in de moderne labo’s.
 • Groene energie: de energie van de toekomst wordt duurzaam geproduceerd en gebruikt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de werking en implementatie van windmolens, zonnepanelen, biomassa, warmtepompen, verlichting en energie-audits.
 • Elektrotechniek: elektrische netten berekenen en veiligheid garanderen zijn belangrijke aspecten bij elk ontwerp. Elektrische meettechnieken, data-analyse en regeltechniek vormen ook de basis voor het probleemoplossend denken.
 • Algemeen vormend: in een snel veranderende maatschappij is het belangrijk dat men een stevige basis management en-communicatievaardigheden heeft om zich correct uit te drukken, zich te vervolmaken en zich nieuwe technieken eigen te maken. Deze algemene vorming komt aan bod in opleidingsonderdelen zoals wiskunde, Frans, Engels, toegepaste wetenschappen en professionele communicatie.
 • Project: in team werken studenten een project uit van begin tot einde. De verschillende projecten lopen over de drie fasen en deels in samenwerking met de partnerschool IUT Lille en het werkveld.
 • Als professionele bachelor in de energietechnologie leer je gespecialiseerde taken uitvoeren in de realisatie, de inbedrijfstelling, de bediening, de opvolging en de exploitatie van complexe automatiseringsprocessen, vernieuwbare energiesystemen en sterkstroominstallaties.
Energietechnologie campus Kortrijk bib

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in principe in een cyclus van zes semesters of drie opleidingsfasen (academiejaren) kan volgen. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen. Rekening houdend met de voorwaarden, eigen aan het programma van de opleiding, stel je als student een individueel studieprogramma (ISP) samen. De meeste studenten stappen evenwel in via het reguliere programma van de eerste opleidingsfase dat bestaat uit 60 studiepunten. Indien je niet slaagt voor bepaalde opleidingsonderdelen, pas je in samenspraak met de studietrajectbegeleider je individueel studieprogramma aan

Energietechnologie studenten

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

De technische vorming is vooral een praktische vorming, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond. Je leert er een verband leggen tussen theorie en praktijk. Onder deze noemer ga je basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerven over: elektrotechniek, verlichting, elektrische installaties, meettechniek, regeltechniek, automatisering en domotica.

De wetenschappelijke vorming is een ondersteunende vorming in fysica en chemie, met klemtoon op de toepassingen op technische problemen. Er wordt geoefend in het kritisch lezen van teksten, het correct gebruiken van termen, begrippen, getallen en symbolen en het leren werken met diverse meetmethoden. In de vele technisch-georiënteerde oefeningen en labosessies zal je zelf het nut van deze vaardigheden ontdekken. In een hogere technische opleiding is een wiskundige basis onmisbaar om technische problemen te kunnen oplossen. Door de moderne lesaanpak is een computer een belangrijk hulpmiddel. Probleemoplossend denken blijft hierbij de uitvalsbasis.

Om later goed te zijn in je job, heb je ook socio-economische vorming en vorming op het vlak van persoonlijkheid/ inzicht in intermenselijke relaties nodig. Dit betekent: basiskennis over economie, sociale structuren, bedrijfsbeheer, kennis over zorgsystemen, sociale en communicatieve vaardigheden.

Energietechnologie campus Kortrijk

Kan ik deze opleiding ook studeren als werkzoekende?

Jazeker. Dankzij een samenwerking tussen de VDAB en VIVES kan je deze opleiding kosteloos volgen. Om in aanmerking te komen moet je ingeschreven zijn als werkzoekende, minimum 22 jaar oud zijn of al twee jaar geen voltijds dagonderwijs meer hebben gevolgd. Je hebt bij voorkeur een diploma van het secundair onderwijs. Bovendien heb je interesse in techniek, ben je creatief en kan je vlot overweg met een computer.

Je start deze opleiding samen met de reguliere studenten in dagonderwijs en volgt het programma voltijds. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen. Heb je hierin interesse, ga dan langs bij de VDAB, schrijf je in via de VDAB-website of klik op onze informatiepagina voor werkzoekenden voor meer informatie.

Studeren in het buitenland

VIVES Technology biedt alle kansen om een internationale boost aan jouw opleiding te geven. We hebben meer dan 50 verschillende Europese partners die jou graag willen ontvangen voor een study (vakken opnemen) of een internship (werkstage lopen). Ook Canada, Indonesië en Japan behoren tot de mogelijkheden. Over de taalgrens, in Wallonië, kan je meedraaien in een bedrijf als bachelorproef. Alle opleidingen van VIVES Technology lenen zich perfect om internationaal een meerwaarde te geven aan jouw diploma. We helpen jou vanaf het begin om alles geregeld te krijgen zodat het een topervaring wordt.

Energietechnologie studenten IWT

Ontdek de wereld tijdens je studie!

TC
 Quote signs

Ik studeer bachelor in de energietechnologie. Dat komt vooral neer op de studie van en het werken met elektrische energie. Ofwel op de klassieke manier opgewekt, dus in centrales, ofwel op een groene wijze. Wat ik later met mijn diploma wil doen? Heel eerlijk: de wereld beter maken. Ik wil mijn knowhow inzetten om bijvoorbeeld huizen milieuvriendelijker te maken.

Lesinhoud
Studenten in aula

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je krijgt een gezonde mix van 50% theorie en 50% praktijk met duidelijke leerlijnen. In de labosessies werk je met de nieuwste technologieën. Zo ontwikkel je inzichten en vaardigheden in energiemanagement, automatisering, domotica, elektriciteit, verlichting en groene energie. Maar er is ook aandacht voor vakken als economie, bedrijfsbeheer en sociale en communicatieve vaardigheden.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie ENERGIETECHNOLOGIE?
Energietechnologie campus Kortrijk

Verder studeren

Met een diploma energietechnologie kan je heel wat kanten uit als je achteraf nog verder wil studeren:

 • een tweede bachelordiploma: na het behalen van een bachelordiploma kan je soms in 1 of 2 jaar een bijkomend bachelordiploma behalen in VIVES.
 • een manaba (master-na-bachelor-diploma) na het behalen van een bachelordiploma kan je met een schakelprogramma in 2 jaar Master worden.
 • GPB (Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid) richt zich in de eerste plaats tot personen die met het oog op de uitoefening van een leraarsambt in het onderwijs, de pedagogische en onderwijskundige vorming wensen te verwerven.
aan de slag

Aan de slag

Als professioneel gerichte bachelor in de energietechnologie zal je sterk gespecialiseerde taken in de energiesector uitvoeren. Dit kan in het middenkader van grote ondernemingen en in middelgrote ondernemingen wordt dat vaak een leidinggevende functie voor het gehele productieproces of voor afzonderlijke eenheden. Je kan ruim ingezet worden voor de realisatie, de inbedrijfstelling, de bediening, het onderhoud, de opvolging en de exploitatie van geautomatiseerde sterkstroominstallaties in de energiesector.

Een greep uit de jobs waar je als professionele bachelor in de energietechnologie terecht kan:

 • technisch coördinator
 • programmeur PLC
 • verlichtingsspecialist
 • domotica installateur
 • verantwoordelijke productieprocessen
 • werkvoorbereider
 • onderhoudstechnicus
 • process engineer
 • automation engineer
 • leidinggevende van een productieafdeling
 • logistiek verantwoordelijke
 • zelfstandig ondernemer
 • aankoper
 • projectleider
 • werfleider
 • energiemanager
 • ontwerper
 • offertecalculator
 • technisch commercieel adviseur