Lezing In Search of Humanity: Anne Snick

Wetenschappers noemen het huidige tijdperk het Anthropoceen: de mens (‘anthropos’ in het Grieks) heeft vandaag een bepalende invloed op geofysische processen van de planeet - zoals het klimaat.

Maar juist die processen maakten het leven op aarde mogelijk. Klimaatverandering en andere ecologische crisissen vormen dan ook een risico voor het menselijk overleven. Maar wat houdt ons tegen om meer duurzaam te handelen? Velen geloven dat technologie ons kan redden, maar tegelijk weten we dat – door technologie aangedreven - industriële revoluties de ecologische rampen hebben versneld.

Livestream

Klimaat en zingeving: twee kanten van een medaille?

Onze ‘redding’ hangt dus van iets anders af, namelijk de vraag welke zin we geven aan ons bestaan als mens, hoe we ons verhouden tot de natuur, en welke rol technologie daarbij krijgt toegewezen. 

Duurzaamheid vergt dat we nadenken over diep in onze cultuur ingebedde ‘grote verhalen’, over hoe welke betekenis we geven aan ons bestaan en aan het natuurlijke leven om ons heen. De klimaatcrisis, net als COVID-19, zetten heel wat vanzelfsprekendheden op losse schroeven. Tegelijk doen ze nieuwe praktijken en verhalen ontstaan. Hoopvolle verhalen.

Over de spreker

Anne doctoreerde in de filosofie van de opvoeding over de vraag op grond waarvan we zeggen dat iets ‘goed’ is voor de opvoeding of tot menselijke vooruitgang leidt. Nu blind vooruitgangsgeloof in ongeziene crisissen uitmondt, is die vraag bijzonder actueel. Na een tiental jaar als onderzoeker (KU Leuven) was Anne gedurende een twintigtal jaar coördinator van een Belgische NGO met vrouwen in armoede. Door deze vrouwen als volwaardige mede-experts in onderzoek te betrekken, ontstonden radicaal nieuwe inzichten in de structurele mechanismen van armoede en in mogelijke hefbomen voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld. Anne onderzoekt daarbij ook de rol van het geldsysteem. Vandaag werkt ze als onderzoeker, spreker en facilitator rond duurzaamheid, regeneratieve economie en Responsible Research & Innovation. 

Praktisch

De lezing vindt plaats in aula 't Forum van VIVES Kortrijk van 18u30-20u00 op maandag 26 oktober 2020. 

Dit is een lezing in de reeks In Search of Humanity. De lezing is gratis, maar aanmelden is verplicht via onderstaand aanmeldingsformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk tot de dag voor de lezing, of tot de maximumcapaciteit van de locatie bereikt is.

Een veilig bezoek

Hogeschool VIVES ziet erop toe dat al zijn activiteiten in de meest veilige omstandigheden plaats kunnen vinden, conform de geldende COVID-19-voorschriften. We vragen alle aanwezigen vriendelijk zich strikt aan alle COVID-19-maatregelen op onze campus te houden, een mondmasker mee te brengen en te dragen waar en wanneer dit vereist is. Bij binnenkomst van onze gebouwen zullen we je bovendien vragen contactgegevens achter te laten, uitsluitend voor tracingdoeleinden. Deze worden veertien dagen na de activiteit vernietigd en niet voor marketingdoeleinden gebruikt. Om dezelfde reden is het aantal deelnemers per activiteit gelimiteerd. We kunnen niet meer mensen toelaten dan wettelijk is voorgeschreven.

Deel dit via