Lezingenreeks In Search of Humanity

Elk najaar biedt VIVES onder de titel In Search of Humanity een reeks boeiende lezingen aan met gerenommeerde gastsprekers, voor studenten, personeel en elke andere geïnteresseerde. De lezingen vinden steeds plaats op van 18.30u tot 20u in de aula van 't Forum VIVES, aan de Doorniksesteenweg in Kortrijk, met uitzondering van de allereerste.

De lezingen zijn voor iedereen gratis, maar aanmelden op voorhand is verplicht.

Ellen Van Stichel: Uit liefde voor rechtvaardigheid

Nog steeds leven velen in onze wereld vandaag in armoede en de ongelijkheid neemt toe. 11% van de wereldbevolking heeft een inkomen van minder dan 1,7 euro per dag. 75% van de mensen in extreme armoede leven in Sub-sahara Afrika en Azië. De wereldwijde armoede en ongelijkheid roepen de vraag op wat wij als inwoners van een van de rijkste continenten moeten doen? Moeten we iets doen, of mogen we iets doen? Is het een kwestie van liefdadigheid of rechtvaardigheid? En wat is dan rechtvaardig? In deze lezing neemt Ellen ons mee in de filosofische en theologische discussie. Het antwoord op die vraag heeft ook concrete gevolgen voor het denken over de praktijk, met name voor onze kijk op ontwikkelingssamenwerking, en over de publieke rol van de kerk. Maar ook stimuleert het persoonlijk denken rond eigen spiritualiteit en maatschappelijke inzet. 

Deze lezing vindt plaats op maandag 18 november 2019 in VIVES Kortrijk.

Meld je nu aan

Wies De Graeve: Het recht om mens te zijn

Na de Tweede Wereldoorlog namen de nog maar net opgerichte Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Dertig artikels sommen de basisnoden van ieder mens om mens te zijn op. Ze gaan over welzijn, identiteit, veiligheid en vrijheid. Zeven decennia na het aannemen van de Verklaring worden mensenrechten nog altijd vanuit allerlei hoeken en op allerhande manieren uitgedaagd. Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, neemt de handschoen op en presenteert vol overtuiging het alternatief. Aan de hand van concrete thema’s illustreert Wies De Graeve dat mensenrechten geen hol, theoretisch concept zijn, maar dat ze de kracht hebben om de weg te effenen voor meer rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid.

Deze lezing vindt plaats op maandag 2 december 2019 in VIVES Kortrijk.

Meld je nu aan