Lezingenreeks In Search of Humanity

Elk najaar biedt VIVES onder de titel In Search of Humanity een reeks boeiende lezingen aan met gerenommeerde gastsprekers, voor studenten, personeel en elke andere geïnteresseerde. De lezingen vinden steeds plaats op van 18.30u tot 20u in de aula van 't Forum van VIVES Kortrijk, aan de Doorniksesteenweg in Kortrijk, met uitzondering van de lezing van Piet van Veldhuizen.

De lezingen zijn voor iedereen gratis, maar aanmelden op voorhand is verplicht.

Anne Snick: Klimaat en zingeving: twee kanten van een medaille?

Wetenschappers noemen het huidige tijdperk het Anthropoceen: de mens (‘anthropos’ in het Grieks) heeft vandaag een bepalende invloed op geofysische processen van de planeet - zoals het klimaat. Maar juist die processen maakten het leven op aarde mogelijk. Klimaatverandering en andere ecologische crisissen vormen dan ook een risico voor het menselijk overleven. Maar wat houdt ons tegen om meer duurzaam te handelen? Velen geloven dat technologie ons kan redden, maar tegelijk weten we dat – door technologie aangedreven - industriële revoluties de ecologische rampen hebben versneld. Onze ‘redding’ hangt dus van iets anders af, namelijk de vraag welke zin we geven aan ons bestaan als mens, hoe we ons verhouden tot de natuur, en welke rol technologie daarbij krijgt toegewezen. 

Duurzaamheid vergt dat we nadenken over diep in onze cultuur ingebedde ‘grote verhalen’, over hoe welke betekenis we geven aan ons bestaan en aan het natuurlijke leven om ons heen. De klimaatcrisis, net als COVID-19, zetten heel wat vanzelfsprekendheden op losse schroeven. Tegelijk doen ze nieuwe praktijken en verhalen ontstaan. Hoopvolle verhalen.

Deze lezing vindt plaats op maandag 26 oktober 2020 in VIVES Kortrijk.

Herbekijk livestream

Benedict Wydooghe: Over nepnieuws, sociale media, games, algoritmes en de filterbubbel

Wie stuurt jouw informatiefilter? In deze lezing onderzoekt Benedict Wydooghe hoe het internet en (jawel) games ons denken en doen beïnvloeden. Sinds de verkiezing van Trump klinken kritische stemmen over de rol van geheime algoritmes, sociale media, gepersonaliseerde reclame en 'op maat gesneden' nieuws. Een must voor wie bezig is met sociale en politieke beïnvloeding, (E-)cultuur en opvoeding.

Deze lezing vindt plaats op maandag 9 november 2020 in VIVES Kortrijk.

Herbekijk livestream

Piet van Veldhuizen: God 9.0, een groeimodel voor spirituele ontwikkeling

De ontwikkelingspsychologie beschrijft de fasen waarin ons menselijk bewustzijn zich ontwikkelt: van zuigeling via kleuter naar peuter, scholier, puber – de lange weg naar rijpe volwassenheid. Als het goed is ontwikkelt onze spiritualiteit en ons Godsbeeld mee. Soms hoor je dat iemand liever een kinderlijk geloof houdt, maar een geloof dat niet pubert kan ook niet volwassen worden. Over die groei van onze spiritualiteit, fase voor fase, gaat het boek God 9.0. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ontwikkelingsmodel van Ken Wilber en de kleurenspiraal van Clare Graves (ook bekend van Spiral Dynamics). In de lezing zullen we dit groeimodel kleur voor kleur langslopen. Daarbij worden de toehoorders voortdurend uitgenodigd om in de spiegel te kijken. Soms is dat confronterend, soms ook een feest van herkenning. Ook komt de vraag aan de orde, in hoeverre religieuze instanties (zoals kerken) in staat zijn om recht te doen aan mensen die hun eigen spirituele ontwikkeling serieus nemen.

Deze lezing vindt plaats op maandag 23 november 2020 in VIVES Brugge Xaverianenstraat.

Meld je nu aan

Samira Bendadi: Migratie, asiel en conflict: verhalen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Op basis van de ontmoetingen en de gesprekken die Samira Bendadi heeft gevoerd naar aanleiding van de tentoonstelling en het boek Textiel in verzet, zal ze het in de lezing over drie thema’s hebben: het verhaal van de Syrische en Palestijnse vluchtelingen in Libanon, migratie bij ons en het thema dekolonisatie en piritualiteit, waarin zowel het thema omgaan met overlijden bij mensen met een Marokkaanse afkomst als het thema soefisme aan bod  komen. Wat dat laatste betreft, zal ze zich focussen op beeldvorming.

Deze lezing vindt plaats op maandag 7 december 2020 in VIVES Kortrijk.

Meld je nu aan

Een veilig bezoek

Hogeschool VIVES ziet erop toe dat al zijn activiteiten in de meest veilige omstandigheden plaats kunnen vinden, conform de geldende COVID-19-voorschriften. We vragen alle aanwezigen vriendelijk zich strikt aan alle COVID-19-maatregelen op onze campus te houden, een mondmasker mee te brengen en te dragen waar en wanneer dit vereist is. Bij binnenkomst van onze gebouwen zullen we je bovendien vragen contactgegevens achter te laten, uitsluitend voor tracingdoeleinden. Deze worden veertien dagen na de activiteit vernietigd en niet voor marketingdoeleinden gebruikt. Om dezelfde reden is het aantal deelnemers per activiteit gelimiteerd. We kunnen niet meer mensen toelaten dan wettelijk is voorgeschreven.