How to move forward met digitale transformatie in transport, logistiek en supply chain

Donderdag 24 juni van 15 uur tot 17.45 uur - Online - Gratis
 

Elke stap in de supply chain genereert data die kan gebruikt worden voor het maken van o.a. een betere planning, betere voorspellingen of betere dienstverlening voor de klanten. Dus er kunnen veel kosten bespaard worden met automatisering op basis van die eigen data. Daarom is het zo belangrijk om nu de stappen te zetten naar digitalisering en naar de digitale transformatie.

Tijdens deze korte infosessie i.s.m. POM West-Vlaanderen tonen wij de resultaten van onze recente onderzoeksprojecten, de tools om aan de slag te gaan en wij bespreken ook voor welke ondersteuning u bij VIVES terecht kan.

Programma:

15:00 - 15.15 Verwelkoming

15.15 - 15.45  Zet in op physical internet en bouw mee aan de logistiek van de toekomst.

Wat is physical internet? Wat zijn de bouwstenen van physical internet waar je nu reeds kan op inzetten en wat is daarbij de rol van digitalisatie.
Barbara Peene, Stafmedewerker Physical Internet, Transport & Logistiek POM West-Vlaanderen

15.45 – 16.30  Smart logistics/transport - toepassing van AI gebaseerd op weinig data. Case vervoer voor mensen met een beperking

Het opmaken van een vervoersplanning voor mensen met een beperking omvat diverse uitdagingen, zoals sterk wisselende bezetting, mogelijkheid tot flexibele planning en laattijdig plannen, comfortbehoeftes cliënt, etc. Gelijkaardige uitdagingen zien we in veel logistieke transportproblemen. Gezien de recente hype omtrent AI wil men ook hier dergelijke technieken toepassen. Extra typerend is dat er weinig of geen data aanwezig is. Met de juiste AI-technieken zijn we toch in staat om met beperkte data omtrent de vervoersproblematiek goede planningen te berekenen.
Stefaan Haspeslagh, VIVES/KULAK

16:30 – 16:45 Pauze

16:45 – 17:30 Start small, but think big - eerste stappen in digitale transformatie. 

Digitale transformatie is een weg die elke organisatie in meerdere of mindere mate moet bewandelen.  Maar de vraag is: welke graad van digitale transformatie wil of kan uw organisatie aan? Hoe ver staat u en welke veranderingen zijn nodig om stapsgewijs de technologie adoptie,  de organisatieverandering, de nodige samenwerkingen etc. in goede banen te leiden
Maarten Manhaeve en Maka De Lameillieure, Vives/Kulak

17:30-17:45  Wrap-up en Q&A

Prijs
Deelname is gratis maar aanmelden is noodzakelijk via onderstaand formulier.

Doelgroep
Medewerkers uit kleine en middelgrote bedrijven in transport, logistiek en Supply Chain