hoofdmassage

verkorte studieroute wellness & spamanagement

Verkorte studieroute wellness & spamanagement aan VIVES Zuid

Ben je een creatieve ondernemende duizendpoot die mensen graag aanstuurt in hun work-life balance? Besef je ook dat het welzijn van medewerkers dé cruciale sleutel vormt in de concurrentie tussen bedrijven? Wil je in bedrijven instaan voor stress- en burn-outpreventie? Merk jij ook op dat zorg onze toekomst bepaalt (vergrijzing, burn-out, …)? Wil jij nieuwe up-to-date concepten van zorg en vitaliteit ontwikkelen en implementeren in zorgorganisaties? Heb je zin om een spa-center te runnen? Speel je graag in op nieuwe trends, noden en macro-evoluties in onze samenleving om het welbevinden van mensen te bevorderen? Zoek je een opleiding waar je vanaf jaar één in een leerbedrijf aan de slag kan? Kies dan voor wellbeing- en vitaliteitsmanagement.

Waar kan ik dit volgen?
Een wellness uitbaten en mensen helpen rust te vinden
massage

De afstudeerrichting wellness- en spamanagement focust op een job als vitaliteitsmanager in een spa-omgeving waar je zorgt voor de organisatie en planning van het wellnessaanbod in al zijn facetten. Je beheert de budgetten, schoolt medewerkers bij, volgt technologische innovaties op binnen de wellbeing en stelt samen met je team wellbeingarrangementen op. Door de verworven management skills kan je dit beroep zowel in dienstverband of als zelfstandige zaakvoerder beoefenen.

Let op: dit is een verkorte studieroute. Om je in te kunnen schrijven voor deze opleiding, dien je al te beschikken over een bachelor- of masterdiploma. Meer informatie over de reguliere bacheloropleiding vind je hier.

Verkorte studieroute wellness & spamanagement studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Wat leer ik in deze opleiding?

tekst volgt

praktijk

Hoelang doe ik over deze opleiding?

tekst volgt

lockers

Wat kost deze verkorte studieroute?

Het studiegeld is gelijk aan wat een student in handelswetenschappen en bedrijfskunde normaal moet betalen voor een academiejaar uit de basisopleiding. Je betaalt dus dezelfde prijs als een regulier student die aan een studie in het hoger onderwijs begint. Kostprijs van cursusmateriaal en handboeken zijn niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

massage

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor deze verkorte studieroute?

Deze verkorte studieroute is mogelijk voor studenten uit heel wat opleidingen van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (of master handelswetenschappen, master toegepaste economische wetenschappen of master bedrijfskunde). Dat betekent dat de verkorte studieroutes ook openstaan voor wie zijn bachelordiploma haalde aan een andere hogeschool dan VIVES of aan een andere VIVES-campus dan Kortrijk.

Wil je zekerheid omtrent de mogelijkheid van een zinvol bijkomend diploma met een verkort traject over een of anderhalf jaar, neem dan gerust contact met ons op voor meer info.

praktijk

Ga ik tijdens deze verkorte studieroute ook op stage?

Met een stageperiode in onze praktijkgerichte opleidingen willen we je vertrouwd maken met het functioneren in een bedrijf of organisatie en extra praktijkervaring opdoen met betrekking tot de vakinhoud. Omdat je al een diploma van een professionele bacheloropleiding uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde op zak hebt, ben je al vertrouwd met het functioneren van een bedrijf of organisatie. Blijft over: het vakinhoudelijke aspect van je stage. Om die reden kunnen we de stageperiode zinvol halveren. Je loopt 20 dagen stage (4 weken) in plaats van 9 weken.

hoofdmassage

Hoe kan ik me voor deze verkorte studieroute inschrijven?

Om toelating te krijgen tot het volgen van een verkorte route en om organisatorische redenen is het belangrijk om, voor je inschrijft, contact op te nemen met de contactpersoon op deze pagina. Je wordt pas toegelaten als je voldoende credits behaalde in je eerder behaalde diploma voor talen, ICT en bedrijfsgerichte vakken.

Om zeker te zijn of je toegelaten kunt worden tot een verkorte route, bezorg je een kopie van je diploma en een overzicht van alle behaalde scores van vakken die je reeds gevolgd hebt. Dit kan je makkelijk terugvinden op je diplomasupplement. Je kunt dit gerust inscannen en via e-mail bezorgen. Na toelating kun je je definitief inschrijven op onze campus.

locker

Verkorte route wellness en spamanagement na onderwijsvak bio-esthetiek

In deze afstudeerrichting bekwamen studenten zich in het organiseren en plannen van het wellnessaanbod in al zijn facetten: dienstontwikkeling, budgetbeheer, bijscholing van medewerkers en opvolging van (innovatieve) methodes en technieken uit de spa- en wellnessector.

Hierbij is het van belang dat studenten een wellness-omgeving kunnen aanpassen in functie van een gerichte service aan verschillende doelgroepen. Door de verworven managementskills bereiden studenten zich voor om zowel in dienstverband maar ook als zelfstandige zaakvoerder aan de slag te gaan.

praktijk

Verkorte route wellness en spamanagement na een opleiding sociaal-agogisch werk

In deze afstudeerrichting bekwamen studenten zich in het organiseren en plannen van het wellnessaanbod in al zijn facetten: dienstontwikkeling, budgetbeheer, bijscholing van medewerkers en opvolging van (innovatieve) methodes en technieken uit de spa- en wellnessector.

Hierbij is het van belang dat studenten een wellness-omgeving kunnen aanpassen in functie van een gerichte service aan verschillende doelgroepen. Door de verworven managementskills bereiden studenten zich voor om zowel in dienstverband maar ook als zelfstandige zaakvoerder aan de slag te gaan.

massage

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen voor deze verkorte route?

Je kunt een vrijstelling verkrijgen van een (deel van een) opleidingsonderdeel als je beschikt over een eerder verworven kwalificatie (EVK). Een EVK is een studiebewijs dat aantoont dat je de kennis en vaardigheden hebt verworven die verbonden zijn aan dat (deel van een) opleidingsonderdeel.

Op onze pagina met Vrijstellingsgidsen EVK voor bachelors vind je meer informatie over hoe je je vrijstellingen aan kan vragen.

"Studeren in het buitenland"

Er is ook de mogelijkheid om het volledig bijkomende jaar in het buitenland te studeren en daar het betreffende diploma te behalen, of om nog stage te lopen in het buitenland na het verwerven van je diploma (minimum 2 en maximum 12 maanden). Interesse? Contacteer Johan Cottyn van het International Office van het studiegebied van handelswetenschappen en bedrijfskunde van VIVES Kortrijk via [email protected].

hoofdmassage

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
hoofdmassage

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Lessentabel

Lessentabel

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.