pinpas

verkorte studieroute financie- en verzekeringswezen - Finance & Risk Management

Verkorte studieroute financie- en verzekeringswezen, specialisatie Finance & Risk Management aan VIVES Zuid

Met financiën en verzekeringen stap je in een boeiende wereld, die nooit stilstaat. Klanten adviseren op basis van een gedegen kennis van de materie maakt je een professionele speler in het werkveld. Beleggingen, kredieten, bancaire producten kennen geen geheimen meer na deze opleiding. Wanneer je start in de verzekeringswereld ben je al vertrouwd met de talrijke persoons- en schadeverzekeringen. Waar ga je voor? Zijn de banken en verzekeringswereld jouw ideale werkplek of kijk je ernaar uit om mee te werken binnen de financiële afdeling van een kmo? Ben je geïnteresseerd in een combinatie van een degelijke commerciële training, stevige informaticaondersteuning, grondige kennis van de financiële diensten en verzekeringsproducten? In deze afstudeerrichting wordt zoveel mogelijk het nuttige aan het aangename gekoppeld. Verwacht je dus aan talrijke bezoeken aan financiële instellingen en organisaties. Verder leer je tijdens uitdagende projectwerken in teamverband problemen analyseren, informatie verzamelen, verwerken, presenteren én advies geven.

Waar kan ik dit volgen?
opleiding financie- en verzekeringswezen - Finance & Risk Management via verkorte studieroute volgen
student

Met financiën en verzekeringen stap je in een boeiende wereld, die nooit stilstaat. Klanten adviseren op basis van een gedegen kennis van de materie maakt je een professionele speler in het werkveld. Beleggingen, kredieten, bancaire producten kennen geen geheimen meer na de opleiding. Wanneer je start in de verzekeringswereld ben je al vertrouwd met de persoons- en schadeverzekeringen.

Zijn de banken en verzekeringswereld jouw ideale werkplek of kijk je ernaar uit om mee te werken binnen de financiële afdeling van een kmo? Ben je geïnteresseerd in een combinatie van degelijke commerciële training, stevige informaticaondersteuning, grondige kennis van de financiële diensten en verzekeringsproducten?

Als je op deze vragen ja kunt antwoorden, moet je zeker de verkorte studieroute financie- en verzekeringswezen van naderbij bekijken. Aan tewerkstellingsmogelijkheden geen gebrek als je deze richting hebt gevolgd. Als afgestudeerde vind je snel de weg naar de banken en de verzekeringswereld, maar ook in kmo’s kom je met dit diploma zeker aan de bak.

De rest van deze pagina vertelt je specifiek meer over het verkorte studietraject. Om meer te weten over de inhoud van je vakken, klik dan op onderstaande knop.

student

Wat is een verkorte studieroute?

Let op: dit is een verkorte studieroute. Om je in te kunnen schrijven voor deze opleiding moet je al een diploma hoger onderwijs behaald hebben in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde en behoorde een voldoende aantal credits voor talen (N-F-E), informatica en de basisbedrijfseconomische vakken tot je opleiding. Heb je reeds een diploma hoger onderwijs behaald in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde en behoorden slechts een beperkt aantal credits voor talen (N-F-E), informatica en de basisbedrijfseconomische vakken tot je opleiding, dan kies je voor een traject op maat. Beschik je reeds over een bachelor uit een ander studiegebied dan handelswetenschappen en bedrijfskunde ook dan volg je een traject op maat.

VERKORTE STUDIEROUTE financie- en verzekeringswezen - Finance & Risk Management studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Onderwijstaal

MOET IK AL OVER EEN DIPLOMA BESCHIKKEN?

Deze verkorte studieroute is mogelijk voor studenten uit heel wat opleidingen van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (of master handelswetenschappen, master toegepaste economische wetenschappen of master bedrijfskunde). Dat betekent dat de verkorte studieroutes ook openstaan voor wie zijn bachelordiploma haalde aan een andere hogeschool dan VIVES of aan een andere VIVES-campus dan Kortrijk.

Wil je zekerheid omtrent de mogelijkheid van een zinvol bijkomend diploma met een verkort traject over een of anderhalf jaar, neem dan gerust contact met ons op voor meer info.

studenten

Kan ik op stage tijdens deze opleiding?

Met een stageperiode in onze praktijkgerichte opleidingen willen we je vertrouwd maken met het functioneren in een bedrijf of organisatie en extra praktijkervaring opdoen met betrekking tot de vakinhoud. Omdat je al een diploma van een professionele bacheloropleiding uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde op zak hebt, ben je al vertrouwd met het functioneren van een bedrijf of organisatie. Blijft over: het vakinhoudelijke aspect van je stage. Om die reden kunnen we de stageperiode zinvol halveren. Je loopt 20 dagen stage (4 weken) in plaats van 9 weken.

vergaderen

Hoe schrijf ik me in voor deze verkorte studieroute?

Om toelating te krijgen tot het volgen van een verkorte route en om organisatorische redenen is het belangrijk om, voor je inschrijft, contact op te nemen met de contactpersoon op deze pagina. Je wordt pas toegelaten als je voldoende credits behaalde in je eerder behaalde diploma voor talen, ICT en bedrijfsgerichte vakken.

Om zeker te zijn of je toegelaten kunt worden tot een verkorte route, bezorg je een kopie van je diploma en een overzicht van alle behaalde scores van vakken die je reeds gevolgd hebt. Dit kan je makkelijk terugvinden op je diplomasupplement. Je kunt dit gerust inscannen en via e-mail bezorgen. Na toelating kun je je definitief inschrijven op onze campus.

student met tablet

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen voor deze verkorte route?

Je kunt een vrijstelling verkrijgen van een (deel van een) opleidingsonderdeel als je beschikt over een eerder verworven kwalificatie (EVK). Een EVK is een studiebewijs dat aantoont dat je de kennis en vaardigheden hebt verworven die verbonden zijn aan dat (deel van een) opleidingsonderdeel. Klik op de knop voor meer informatie over hoe jij jouw vrijstellingen kan aanvragen.

pinpas

Wat kost deze verkorte studieroute?

Het studiegeld is gelijk aan wat een student in handelswetenschappen en bedrijfskunde normaal moet betalen voor een academiejaar uit de basisopleiding. Je betaalt dus dezelfde prijs als een regulier student die aan een studie in het hoger onderwijs begint. Kostprijs van cursusmateriaal en handboeken zijn niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Er is ook de mogelijkheid om het volledig bijkomende jaar in het buitenland te studeren en daar het betreffende diploma te behalen, of om nog stage te lopen in het buitenland na het verwerven van je diploma (minimum 2 en maximum 12 maanden). Interesse? Contacteer Johan Cottyn van het International Office van het studiegebied van handelswetenschappen en bedrijfskunde van VIVES Kortrijk via [email protected].

Ontdek de wereld tijdens je studie!