verkorte studieroute coaching & wellbeingmanagement
verkorte studieroute coaching & wellbeing-management

Verkorte studieroute coaching & wellbeingmanagement aan VIVES Zuid

In organisaties en bedrijven is er steeds meer aandacht voor een gezond werkklimaat en het algemeen welzijn van de medewerkers. Na deze praktijkgerichte opleiding kan je aan de slag als Wellbeing Coach. Je werkt hiervoor nauw samen met de HR-manager. De vakken in de opleiding zijn heel gevarieerd: van lifestylecoaching, Personal Coaching, teamcoaching, organisatiepsychologie tot stress- en burnout-coaching.

Waar kan ik dit volgen?
Volg een verkorte opleiding coaching & wellbeingmanagement
Centrum Vives

In een veranderende samenleving waar de nadruk meer en meer op het welbevinden van de werknemers ligt, is er nood aan coaching en veranderingsmanagement. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de HR-manager.

De wellbeing- en vitaliteitsmanager coacht mens, team en organisatie om ze weerbaar en flexibel te maken voor constante veranderingen in het werkveld. Bedrijven worden onder andere ondersteund bij het uittekenen van burn-out en stresspreventie.

Student

Wat is een verkorte studieroute?

Deze opleiding is een verkorte studieroute. Om je in te kunnen schrijven voor deze opleiding, dien je al te beschikken over een bachelor- of masterdiploma. Meer informatie over de reguliere bacheloropleiding vind je als je op onderstaande knop drukt.

Verkorte studieroute coaching & wellbeingmanagement studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Moet ik al over een diploma beschikken?

Deze verkorte studieroute is mogelijk voor studenten uit heel wat opleidingen van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (of master handelswetenschappen, master toegepaste economische wetenschappen of master bedrijfskunde). Dat betekent dat de verkorte studieroutes ook openstaan voor wie zijn bachelordiploma haalde aan een andere hogeschool dan VIVES of aan een andere VIVES-campus dan Kortrijk.

Wil je zekerheid omtrent de mogelijkheid van een zinvol bijkomend diploma met een verkort traject over een of anderhalf jaar, neem dan gerust contact met ons op voor meer info.

Gang Vives

Ga ik tijdens deze verkorte studieroute ook op stage?

Met een stageperiode in onze praktijkgerichte opleidingen willen we je vertrouwd maken met het functioneren in een bedrijf of organisatie en extra praktijkervaring opdoen met betrekking tot de vakinhoud. Omdat je al een diploma van een professionele bacheloropleiding uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde op zak hebt, ben je al vertrouwd met het functioneren van een bedrijf of organisatie. Blijft over: het vakinhoudelijke aspect van je stage. Om die reden kunnen we de stageperiode zinvol halveren. Je loopt 20 dagen stage (4 weken) in plaats van 9 weken.

Hal Vives

Hoe schrijf ik me in voor deze verkorte studieroute?

Om toelating te krijgen tot het volgen van een verkorte route en om organisatorische redenen is het belangrijk om, voor je inschrijft, contact op te nemen met de contactpersoon op deze pagina. Je wordt pas toegelaten als je voldoende credits behaalde in je eerder behaalde diploma voor talen, ICT en bedrijfsgerichte vakken.

Om zeker te zijn of je toegelaten kunt worden tot een verkorte route, bezorg je een kopie van je diploma en een overzicht van alle behaalde scores van vakken die je reeds gevolgd hebt. Dit kan je makkelijk terugvinden op je diplomasupplement. Je kunt dit gerust inscannen en via e-mail bezorgen. Na toelating kun je je definitief inschrijven op onze campus.

Les

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen voor deze verkorte route?

Je kunt een vrijstelling verkrijgen van een (deel van een) opleidingsonderdeel als je beschikt over een eerder verworven kwalificatie (EVK). Een EVK is een studiebewijs dat aantoont dat je de kennis en vaardigheden hebt verworven die verbonden zijn aan dat (deel van een) opleidingsonderdeel. Klik op de knop voor meer informatie over hoe jij jouw vrijstellingen kan aanvragen.

Studenten

Wat kost deze verkorte studieroute?

Het studiegeld is gelijk aan wat een student in handelswetenschappen en bedrijfskunde normaal moet betalen voor een academiejaar uit de basisopleiding. Je betaalt dus dezelfde prijs als een regulier student die aan een studie in het hoger onderwijs begint. Kostprijs van cursusmateriaal en handboeken zijn niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

Lisa
 Quote signs

Concreet gaat het in mijn afstudeerrichting om vakken als ‘teamcoaching’ en ‘organisatiecoaching’. Daarnaast hebben we verdiepende vakken, en brede vakken als voeding, marketing, communicatieve vaardigheden, talentmanagement en financieel management. Die combinatie van breed en specifiek vind ik heel erg interessant: je kan zowel in de welzijnssector als in de commerciële sector terecht.

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Er is ook de mogelijkheid om het volledig bijkomende jaar in het buitenland te studeren en daar het betreffende diploma te behalen, of om nog stage te lopen in het buitenland na het verwerven van je diploma (minimum 2 en maximum 12 maanden). Interesse? Contacteer Johan Cottyn van het International Office van het studiegebied van handelswetenschappen en bedrijfskunde van VIVES Kortrijk via [email protected].

Studenten in aula

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
Studenten in groep

Vakken en lessen

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Vakken en lessen

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Wil je er je job van maken om medewerkers en leidinggevenden binnen organisaties te coachen naar meer wellbeing en vitaliteit? Deze opleiding bereidt je daar prima op voor. De afstudeerrichting stelt het coachen van mensen naar meer welbevinden op de werkvloer centraal. Aan de hand van verschillende methodes doe je kennis en praktijkervaring op. Je leert integrale wellbeingtrajecten ontwikkelen. Zo draag jij bij tot burn-out en stresspreventie op team- en organisatieniveau.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Vakken en lessen

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.