Openbaar vervoer Oostende

verkeerskunde en mobiliteit

Graduaat in de verkeerskunde en mobiliteit aan VIVES Zuid

Duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn dé uitdagingen voor de toekomst. Als verkeerskundige draag je bij tot de leefomgeving.

Waar kan ik dit volgen?
duurzame mobiliteit en betere verkeersveiligheid
Verkeerslichten met gebouw campus VIVES Kortrijk

Wil je in de toekomst, samen met andere partners, zorgen voor een duurzame mobiliteit en meewerken aan meer verkeersveiligheid? Dan is de graduaatsopleiding verkeerskunde en mobiliteit echt iets voor jou!

Mobiliteit beheerst ons dagelijks leven: de plaats waar we wonen en werken, onze kinderen naar school gaan of gaan sporten, een weekenduitstap met vrienden of een verre reis... altijd komt mobiliteit om het hoekje kijken. Juist die dagelijkse realiteit en de vele uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid maken de graduaatsopleiding verkeerskunde en mobiliteit zo boeiend. Als verkeerskundige ga je straks vanuit een multidisciplinaire visievorming meewerken aan een vlotter en veiliger verkeer, (openbaar) vervoer en mobiliteit.

Deze graduaatsopleiding richt zich met name op studenten die na hun secundaire opleiding een bijzondere interesse hebben om professioneel aan de slag te gaan binnen het domein van mobiliteit en verkeersveiligheid, op volwassenen die al aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen, op werkzoekenden die een nieuwe uitdaging willen aangaan en hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen door het behalen van een (bijkomend) diploma en op iedereen die een ruime interesse heeft in de complexe wereld van mobiliteit en verkeersveiligheid.

VERKEERSKUNDE EN MOBILITEIT studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Het modeltraject van de opleiding verkeerskunde en mobiliteit is gespreid over drie jaar en bevat volgende vakken:

  • verkeer en maatschappij: mobiliteit, geografie en openbaar vervoer; sociale verkeerskunde; wetgeving, handhaving en verkeersbeleid.
  • ontwerp en beheer openbare ruimte: inrichting openbare ruimte, verkeerstechniek en mobiliteitsmanagement
  • onderzoek en planning: inleiding verkeersonderzoek en planning, verkeersonderzoek en verkeersplanning
  • practica: practicum onderzoek en planning, practicum verkeer en maatschappij en practicum ontwerp en beheer openbare ruimte
  • optie techniek en omgeving: verkeer en omgeving, verkeersregeltechniek en verkeersmodellen
  • optie management: transportmanagement, fiscaliteit en beheer openbare ruimte

Als afstudeerproject werk je een kritisch en vakoverstijgend project uit waarin de modules van de opleiding aan bod komen. Hoewel de docenten voor de nodige richtlijnen en begeleiding zorgen, stuur je zelf de opdracht en draag je er de eindverantwoordelijkheid van. Het projectwerk bestaat uit een duidelijke probleemstelling, een eigen standpuntbepaling, de uitwerking, argumentering en een conclusie.

student

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Onze opleiding richt zich zowel op de gewone studenten als op de werkstudenten. Je kan de opleiding volgen in een traject van 2 of 3 jaar. (2x45 studiepunten of 3x30 studiepunten).De lessen worden steeds gebundeld in een volledige lesnamiddag, voornamelijk op donderdagnamiddag. Een deel van de opleiding verloopt via contactonderwijs en een deel door middel van werkplekleren. Er zijn ook practica, studiedagen en excursies.

metro

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

Minstens een derde van je studietijd wordt besteed aan werkplekleren. Tijdens een speeddatingsessie kies je daarvoor zelf een werkgever uit. Jullie gaan samen in zee, dus het moeten langs beide kanten klikken. Veel kans trouwens dat dit meteen ook het sollicitatiegesprek voor je toekomstige job wordt! De rest van de tijd doe je in kleine klasgroepen vakspecifieke en algemene kennis op die je bij de uitoefening van je beroep van pas zal komen.

the cloud

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Door onze permanente evaluatiemethode hoef je nooit grote hoeveelheden leerstof te verwerken en krijg je snel feedback over je vorderingen. Na elke zeven weken les volgt een evaluatieweek. Afhankelijk van de studie die je kiest, zijn flexibele instap- en evaluatiesystemen mogelijk. Op die manier kun je je studie laten aansluiten bij je eigen situatie en je ambities. Het einddoel is jou als vakman of -vrouw klaar te stomen, zodat je al op je eerste werkdag van je nieuwe job actief kunt meewerken. Daardoor kun je ook betere loonvoorwaarden bedingen.

Bij het beëindigen van je opleiding behaal je een graduaatsdiploma. Dit diploma geeft o.a. ook toegang tot het B-niveau in overheidsdiensten.

student
 Quote signs

Met die brede opleiding, waarin naast het technische ook aandacht is voor het psychologische, wil ik nog meer inzicht krijgen in alle aspecten van verkeer en mobiliteit om zo mijn collega’s van de stad Brugge, waar ik werk als deskundige mobiliteit, nog beter te kunnen adviseren.

Lesinhoud
Klasgroep op excursie

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je opleiding duurt drie jaar en elk jaar bestaat uit slechts dertig studiepunten. De lessen vinden plaats op donderdagnamiddag. Daarnaast zijn er ook practica, studiedagen en excursies. Er zijn geen examenperiodes. Je maakt na elk vak onmiddellijk een evaluatie zodat je nooit grote hoeveelheden leerstof hoeft te verwerken en snel feedback krijgt over je vorderingen. Hierdoor is deze opleiding heel goed combineerbaar met een gezin of een job. De lessen gaan door in kleine groepen met persoonlijke begeleiding. Je krijgt de kans om veel informatie uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen. Door de unieke wisselwerking tussen theorie en praktijk tijdens het werkplekleren ben je goed voorbereid. Je sluit je opleiding af met een presentatie van je praktijkproject.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste en tweede fase van je opleiding. Voor meer gedetailleerde informatie per opleidingsonderdeel, klik op de knop "Ontdek je vakken" en raadpleeg de officiële ECTS-fiches van alle vakken.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie VERKEERSKUNDE EN MOBILITEIT?
lijnbus

Verder studeren

Veel graduaatsstudenten gebruiken hun diploma om daarna een professionele bachelor te gaan studeren. Het opleidingshoofd vertelt je aan het eind van je opleiding graag meer over de verschillende mogelijkheden.

fietser

Aan de slag

Verkeerskundigen kunnen terecht bij openbare besturen (federale en Vlaamse Overheid en lokale besturen), de geïntegreerde politie (lokale en federale politie: zevende basisfunctionaliteit ‘verkeer’), bedrijven en organisaties uit de vervoerssector, studiebureaus, diverse onderwijsinstanties, vormings- en opbouwwerk, erkende rijscholen, actiegroepen ...

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.