schepen
Bachelor in het bedrijfsmanagement

Supply Chain Management via afstandsonderwijs

Supply Chain Management via afstands-onderwijs
Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Supply Chain Management aan VIVES Zuid

Actief in de logistieke sector maar je wil je kennis uitbreiden, je doorgroeikansen vergroten. Word je dé specialist voor (inter)nationale bedrijven.

Ook op campus
Vlotte leveringen garanderen, is Supply Chain Management volgen
Logistiek

De afstudeerrichting Supply Chain Management leidt je op tot een moderne manager die de multinationale netwerksamenleving kent en er graag een prominente rol in speelt. Je hebt interesse in de interne en externe logistieke ketting van nationale en multinationale bedrijven.

Je wil specialist worden in een of meerdere schakels van deze logistieke ketting: van aankoop bij de leverancier over productie, opslag en distributie van afgewerkte producten tot bij de eindklant. E-commerce, warehousing, douane en accijnzen, voorraadbeheer en transportmanagement kennen voor jou geen geheimen meer. Supply Chain Management is het kloppende hart van elk bedrijf en elke organisatie. Het bepaalt de klanttevredenheid, de omzet en de winst.

Supply Chain Management studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

België is een doorvoerland voor de internationale handel. Vervoersmodaliteiten, vervoerdocumenten, douanereglementeringen en btw-reglementering komen dan ook uitgebreid in de opleiding aanbod. We besteden ook veel aandacht aan warehousing en voorraadbeheer, want om het magazijn te organiseren/reorganiseren moet er op efficiënte wijze met middelen en personeel kunnen omgegaan worden. In de opleidingsonderdelen Supply Chain en productielogistiek wordt stil gestaan bij de moderne logistieke bedrijfsvoering: goederen moeten zo goedkoop mogelijk op de juiste plaats en op het juiste tijdstip afgeleverd worden.

Als toekomstig logistiek manager word je getraind in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits of Spaans. Dit diploma wordt erkend door het Belgisch Instituut van Transport Organisatoren (BITO). 

student aan tafel

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student. Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die jij kunt spenderen om met je studie bezig te zijn.  

Het is daarnaast mogelijk dat je op basis van eerder verworven kwalificaties (diploma's, attesten …) of bepaalde werkervaring in aanmerking komt voor vrijstellingen en dus bepaalde opleidingsonderdelen (vakken) niet meer hoeft af te leggen.  

Wie al in het bezit is van een diploma binnen het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde kan via ee verkort traject een bijkomend bachelordiploma behalen. Voor wie zich (verder) wil specialiseren in beroepsspecifieke materie, zijn onze getuigschriften interessant. Voor meer informatie contacteer het team afstandsonderwijs via [email protected]

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma op afstand te behalen. De theorie verwerk je op zelfstandige basis van thuis uit, hiervoor hoef je dus niet naar de campus te komen.

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en cursussen kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kunt … 

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat, er zijn heel wat mogelijkheden tot begeleiding. Vragen stellen en contact is mogelijk met docenten via mail en Teams. Wil je ons advies bij het samenstellen van je traject of heb je specifieke vragen rond studieplanning en studeren, dan kun je uiteraard ook bij het team afstandsonderwijs terecht.

containers

Hoe verloopt mijn stage? 

Het spreekt voor zich dat stage een belangrijk leer- en vormingsmoment is in de opleiding. De stage beslaat 20 tot 40 dagen, naargelang je huidige werkzaamheden. Wie al over een bachelordiploma binnen het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde beschikt of wie relevante werkervaring heeft binnen de logistieke sector, kan zelfs helemaal vrijgesteld worden van stage.

Onder bepaalde voorwaarden kun je ook je stage (volledig of gedeeltelijk) op je eigen bedrijf afwerken. Indien je reeds over voldoende specifieke werkervaring beschikt, is het bovendien mogelijk dat de stageperiode wordt ingekort. De stage kan aangevat worden van zodra je 150 studiepunten (van de 180) hebt verworven.

student

Waar en wanneer leg ik examens af?

Elk opleidingsonderdeel wordt uiteraard geëvalueerd. Hoe dit gebeurt (schriftelijk, mondeling, opdracht, enz.), wordt duidelijk omschreven in de studiewijzer – een soort van handleiding – bij het opleidingsonderdeel zelf.

We vinden het belangrijk dat studenten die op afstand studeren ook op een flexibele manier examen kunnen afleggen. Voor elk opleidingsonderdeel zijn er per academiejaar minstens drie (en voor heel wat opleidingsonderdelen meer dan drie) examenmomenten. Examens vinden (met uitzondering van een aantal opleidingsonderdelen) plaats in het  examencentrum. Je kan je registreren voor een examen tot uiterlijk 5 kalenderdagen voor het examenmoment. De locatie (gebouw + lokaal) en het tijdstip worden per vak steeds duidelijk gecommuniceerd. Lukt het je niet om voor een bepaald examen tot in Kortrijk te komen, dan kan je het examen doorgaans ook op afstand afleggen.

student kijkt toe

Wanneer kan ik starten met de opleiding?

Dat kan vanaf de derde week van september! je kan ervoor kiezen om slechts met een beperkt aantal opleidingsonderdelen te starten, want je kunt immers tot eind mei opleidingsonderdelen bij opnemen. Ideaal om je studies volledig af te stemmen op jouw situatie. Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kunt inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Lesinhoud
man aan container

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding. 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

De interne logistieke ketting met warehousing, productielogistiek en de externe logistiek zoals douane en accijnzen en verzekeringen zijn de rode draad in je opleiding. We zetten heel sterk in op ICT. Vakken als Enterprise Resource Planning, Artificiële Intelligentie, Power BI en Navitrans worden voor jou een troef op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijg je een gevarieerd aanbod van vreemde talen. Je krijgt ook specifieke modules over procesverbetering en e-commerce. 

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Teams maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie Supply Chain Management?
man aan container

Verder studeren

Deze opleiding is een goeie voorbereiding op een bijkomend bachelor- of economisch masterdiploma.

vliegtuig

Aan de slag

Met dit diploma en deze ervaringen kun je snel aan de slag op de arbeidsmarkt. Er is veel vraag naar dit diploma en wie afstudeert, kan heel wat kanten uit:

 • logistiek manager in een bedrijf
 • expediteur
 • vervoercommissionair
 • vervoermakelaar
 • exportmanager
 • waterklerk
 • consultant logistiek
 • traffic manager
 • purchase verantwoordelijke
 • goederenbehandelaar
Verkorte studieroutes

Een diploma na je diploma?

 1. Met een diploma uit een relevant domein (handelswetenschappen en bedrijfskunde aan VIVES of een andere hogeronderwijsinstelling) met als basisvoorwaarde voldoende credits voor talen, informatica en basis bedrijfseconomie heb je toegang tot een verkorte studieroute van een tot anderhalf jaar.
 2. Zonder diploma uit een relevant domein of je voldoet niet aan de basisvoorwaarde stellen we samen een traject op maat op (op campus of op afstand) van een tweetal jaar.
 3. Met een graduaatsdiploma uit een aanverwant domein stap je in een aanvullingstraject van twee jaar.

Interesse? Neem contact op vóór je inschrijving:

Persoon lacht vertrekt

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.