Software development laptop
Bachelor in de toegepaste informatica

Software Development via afstandsonderwijs

Software Development via afstands-onderwijs
Bachelor in de toegepaste informatica, afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling, specialisatie Software Development aan VIVES Zuid

Je wordt ontwikkelaar van mobiele apps en webtoepassingen: front-end- of back-end-development of app-developer voor iOS en Android.

Ook op campus
Software ontwikkelaar worden
Studenten informatica complab

Wil jij aan de spits van de mobiele droom staan en toepassingen ontwikkelen voor deze nieuwe mobiele wereld? Volg dan de specialisatie Software Development binnen de opleiding toegepaste informatica op afstand.

Je verwerft een brede basis in alle aspecten van informatica, maar je echte specialisatie wordt softwareontwikkeling. Je ontwikkelt veilige, aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke mobiele apps en webtoepassingen, zowel de front-end, wat je als gebruiker ziet, als de back-end (wat onder de moterkap zit).

Software Development studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Na twee gemeenschappelijke jaren waar een brede basis gelegd wordt in alle aspecten van informatica, kies je voor je specialisatie: je wordt een specialist in softwareontwikkeling, in het ontwikkelen van webtoepassingen en mobiele apps, zowel de front-end (wat je al gebruiker ziet) als de back-end (wat onder de moterkap zit). Je wordt daarnaast ook ingewijd in de bedrijfseconomische context waarin informaticasystemen functioneren, je leert gebruikersbehoeften analyseren en een aantrekkelijke user interface ontwerpen en je wordt getraind in sociale en communicatieve vaardigheden.

De opleiding is een sterk praktijkgerichte opleiding, met oog voor de meest innovatieve technologieën, dit met veel aandacht voor een goede basiskennis. Een goede basiskennis is immers essentieel om levenslang leren mogelijk te maken.

In de opleiding kan je diverse opleidingspijlers onderscheiden. Een eerste pijler gaat over IT-infrastructuur, met basisvakken als Computer Systems, Computer Networking, Server Management, introduction to Linux. De tweede pijler, gaat over het softwareontwikkeling, met topics als Web Development (front-end en back-end, in diverse technologieën), Mobile App Development (Android, Cross-Platform, Advanced Programming, User Experience en User Interface Design). De derde pijler gaat over de verwerking van informatie, met vakken als Databases, Artificial Intelligence, Data Analysis, Analysis & Design, Business Intelligence. Deze pijlers worden aangevuld met enerzijds economische vorming (Business Management, Computer Law) en algemene vorming in Professional & International Communication en Problem Solving.

In de specialisatie Software Development is de tweede pijler, softwareontwikkeling, de meest uitgebreide. Je wordt immers specialist in die materie.

Studenten VIVES

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De organisatie van de opleiding bestaat uit vier jaren van ongeveer 45 studiepunten, met de bedoeling om werk, gezin en studeren te kunnen combineren en leidt tot een diploma. Ieder jaar wordt in vijf periodes (modules) opgedeeld. Tijdens een module gaan een aantal vakken door en kunnen er contactmomenten gepland staan op vrijdagnamiddag. Op het einde van de module, na ongeveer 7 weken, vinden examens plaats, op vrijdag, van de vakken die op dat moment afgewerkt zijn. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het examen af te leggen op een uitgestelde datum in een alternatieve examenweek.

De opleiding is erg praktijkgericht, niet alleen door de vakinhouden en de aanpak, maar ook onder andere door de IT-projecten in de tweede en derde fase. Op het einde van je opleiding komt daar dan nog een bachelorproef bij als kroon op het werk.

Het is mogelijk om een persoonlijk traject samen te stellen dat langer of korter is dan het vooropgestelde programma. Een persoonlijk programma kan op de startdag in overleg met de docenten samengesteld worden. Veel studenten kiezen er voor om 30 studiepunten op te nemen per jaar, wat de combinatie met werk en gezin haalbaarder maakt.

Informatica werkveld

Heb ik recht op vrijstellingen?

Wie een vrijstelling wil verkrijgen, ongeacht verworven diploma’s of werkervaring, moet een dossier indienen. De inhouden per opleidingsonderdeel kunnen geraadpleegd worden op de website en bieden voldoende informatie om een inschatting te kunnen maken voor welke opleidingsonderdelen eventueel vrijstelling kan verkregen worden. Het onderzoek naar het toekennen van vrijstellingen gebeurt na indienen van het door jou opgestelde dossier en volgens de vooropgestelde procedure (klik op de knop hieronder voor meer informatie).

Informatica twee mensen met ipad

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt via afstandsonderwijs je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen. Met behulp van studiewijzers en aangepaste opdrachten word je begeleid in het zelfstandig doornemen van het studiemateriaal.

Er worden daarnaast contactmomenten georganiseerd in VIVES campus Kortrijk. Deze vinden plaats op vrijdagnamiddag (maar niet elke vrijdagnamiddag). Contactmomenten zijn meestal facultatief (service voor studenten) en er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk verplichte momenten. De docent geeft uitleg over zijn opleidingsonderdeel (overzicht leerstof, verbeteren oefeningen, feedback in verband met opdrachten of uitdiepen van een bepaald onderdeel). Volgens de mening van onze afstandsstudenten vormen deze contactmomenten een grote hulp bij het studeren en het verwerken van de leerstof.

Leraar ICT met leerling

Hoe verloopt mijn bachelorproef?

In de loop van de opleiding kom je op verscheidene manieren in contact met het werkveld: gastsprekers, opdrachten in bedrijven, projecten voor externe opdrachtgevers.

Je eindigt je opleiding met je bachelorproef af. Voor je bachelorproef realiseer je een project in een bedrijf. Hiervoor ga je op stage in een groter bedrijf, een softwarebedrijf, een bank of een productiebedrijf met een grote IT-afdeling. Je maakt kennis met de arbeidscultuur in het bedrijf en wordt geconfronteerd met de uitdagingen van het uitwerken van een groter project, met alle aspecten: analyse, ontwerp, realisatie, testen, implementatie, communicatie met de opdrachtgever, communicatie met het team en documentatie. In juni presenteer je de resultaten van je bachelorproef voor een professionele jury. Wie voldoende werkervaring heeft, kan een vrijstelling voor het stagegedeelte krijgen. Dan doe je je bachelorproef samen met een bedrijf, zonder dat je permanent in het bedrijf aanwezig moet zijn.

Studenten HWB VIVES

Waar en wanneer leg ik examens af?

Een beoordelingscijfer kan toegekend worden na een examen (schriftelijk/mondeling/computer) maar ook volledig of deels via permanente evaluatie.

De laatste vrijdag van iedere module zijn er evaluatiemomenten voorzien. Hier leg je maximum drie examens af. Er zijn ook alternatieve examenmomenten voorzien, indien je niet kan aansluiten op één van deze momenten. Voor computerexamens is dit eveneens op een vrijdag. Mondelinge examens is er nog een examenmoment op een avond en op een vrijdag. Voor schriftelijke examens kan dit op verschillende momenten binnen één alternatieve examenweek. Die momenten zijn op dinsdag om 8.30 uur, 14 en 18 uur, op woensdag en donderdag om 14 en 18 uur, op vrijdag om 9, 14 en 18 uur en op zaterdag om 9.30 uur. Je kan zelf beslissen op welk van die momenten je het examen aflegt.

De data van de examens kan je vinden op de jaarkalender (zie infobrochure die je kan downloaden op deze pagina). De alternatieve examendata zijn beschikbaar aan het begin van het academiejaar. Alle examens worden georganiseerd op VIVES campus Kortrijk. Daarnaast is het ook mogelijk om steeds meer examens af te leggen op afstand (van thuis uit).  

Toegepaste informatica dashboard auto

Wanneer kan ik starten met de opleiding?

Je kan je online inschrijven via onze website. Je ontvangt een uitnodiging voor de startdag (half september). Inschrijven doe je best voor half oktober. Wie later inschrijft, neemt contact op met de coördinator afstandsonderwijs om het traject te bespreken. Alle informatie vind je terug op onze inschrijvingspagina.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Nog niet helemaal overtuigd? Contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs (contactpersoon op deze pagina) voor verdere informatie.

Lesinhoud
Toegepaste informatica studenten complab

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi  is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat. 

Vakken en lessen

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en lessen

De opleiding toegepaste informatica begint met twee gemeenschappelijk jaren waarin je basiskennis verwerft van softwareontwikkeling, IT-infrastructuur, dataverwerking en Artificial Intelligence. Vanaf het derde jaar kies je je specialisatie. In de afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling kun je kiezen tussen de specialisaties Software Development, Networks & Security of Artificial Intelligence. Contact met het werkveld is bij uitstek een kenmerk van deze opleiding.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Download hier een vakkentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding.

Leren zonder lessen

Er zijn weinig lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je vanop afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. Discussiefora vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook videovergaderen maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi  is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat. 

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie software development?
Studenten HWB VIVES

Verder studeren

Na deze opleiding kan je, mits het volgen van een schakeljaar, verder studeren als master of science in het informatiemanagement, master of science in de toegepaste informatica, master of science in de industriële wetenschappen: informatica, master of science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT. Je kunt ook de speficieke lerarenopleiding volgen.

Raadpleeg ook de website van de Associatie KU Leuven voor alle bachelor-, master-, banaba- (bachelor-na-bachelor) en manama-programma's (master-na-master) die de instellingen van de Associatie KU Leuven aanbieden.

Software Development applicatie op scherm

Aan de slag

Je bent specialist in het ontwikkelen van softwaretoepassingen, zowel voor het web als voor mobiele devices.  Je analyseert gebruikersbehoeften en zet die om in een aantrekkelijke softwareoplossing. Je kunt onder andere terecht als:

 • web developer
 • mobile app developer
 • front-end developer
 • back-end developer
 • full-stack developer
 • analist
 • ICT-consultant
 • webmaster
 • medewerker opleiding en training
 • commercieel medewerker
 • CEO van je eigen bedrijf

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.