Rechtspraktijk handdruk
Bachelor in het bedrijfsmanagement

rechtspraktijk via afstandsonderwijs

rechtspraktijk via afstands-onderwijs
Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk aan VIVES Noord

Recht is een boeiende materie omdat het over mensen gaat. Als je kiest voor deze opleiding ben je voortdurend bezig met nieuwigheden omdat onze samenleving ook voortdurend verandert. Je doet in je opleiding heel wat algemene kennis op over arbeidsovereenkomsten, echtscheidingen, de verdeling van een erfenis, huurovereenkomsten … Later heb je toekomstmogelijkheden als griffier, notarieel medewerker of juridisch medewerker in een advocatenkantoor, een personeelsdienst of bij een bank of een verzekeringsmaatschappij.

Een praktische aanpak van recht
lachende student

Wie kiest voor een opleiding rechtspraktijk, kiest voor een carrière in de juridische wereld. In een maatschappij die altijd maar complexer is, worden wetgeving, recht en rechtspraak steeds belangrijker, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als op Europees vlak. Met een diploma rechtspraktijk op zak word jij later een professional met een degelijke praktijkkennis van de juridische regels.

We leren je tijdens je opleiding het rechtssysteem van binnen en van buiten kennen, zodat je als geen ander juridische adviezen en rechtsbijstand zult kunnen verlenen. Je kent de wetten en regels niet alleen, je kunt ze ook vlot toepassen en je wordt iemand die er op een empathische manier over kan communiceren.

Want uiteindelijk is dat wat je later het vaakst zult doen: naar mensen luisteren, met mensen werken en hen met raad en daad juridisch bijstaan.

Rechtspraktijk studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Alhoewel een aantal bedrijfseconomische opleidingsonderdelen essentieel zijn voor een bachelor bedrijfsmanagement starten we van bij het begin van de opleiding met opleidingsonderdelen specifiek gericht op recht. Zo blijf je niet op je honger zitten. Contractenrecht, verzekeringsrecht, personen-en familierecht, familiaal vermogensrecht, arbeidsrecht en strafprocesrecht komen de daaropvolgende jaren aan bod. Zo krijg je een degelijke en praktische juridische opleiding.

hand met balpen

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student. Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn. De opleiding wordt in een modeltraject gespreid over 4 en een half jaar, het is wel steeds mogelijk de opleiding nog meer te spreiden of in te korten.

Het is mogelijk dat je op basis van eerder verworven kwalificaties (diploma's of attesten) of bepaalde werkervaring in aanmerking komt voor vrijstellingen en dus bepaalde opleidingsonderdelen (vakken) niet meer hoeft af te leggen. Voor meer informatie neem gerust contact op met de studie-en trajectbegeleider van rechtspraktijk.  

studenten op trap

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma op afstand te behalen. De theorie verwerk je op zelfstandige basis van thuis uit, hiervoor hoef je dus niet naar de campus te komen.

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per vak: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat, er zijn heel wat mogelijkheden tot begeleiding. Je kan steeds terecht bij de docent voor inhoudelijke vragen of meer uitleg bij oefeningen. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals videogesprekken via Teams of fora om vragen te stellen.

Naast bovenstaande inhoudelijke begeleiding kan je als student steeds rekenen op een studie- en trajectbegeleider. Bij haar kan je terecht voor vragen en begeleiding over de studieloopbaan, je studievaardigheden, je individueel traject, het aanvragen van vrijstellingen, je zoektocht om je te heroriënteren of verder te studeren, je noden als werkende student, topsporter, studeren met functiebeperkingen ... En ook voor psychologische begeleiding kan je bij deze begeleider terecht.

stempel op papier

Hoe verloopt mijn stage?

Ook in afstandsonderwijs loop je stage. De stage bestaat uit 55 dagen en kan pas opgenomen worden als je 150 studiepunten (van de 180) afgewerkt hebt. Je kan dit voltijds maar je kan je stage ook spreiden (minder dagen per week, gedurende een langere periode). Misschien bekleed je een functie die aansluit bij je opleiding, en neem je op je werk bijvoorbeeld taken op die als stagetaken in aanmerking komen? Misschien is je werkgever bereid je tijdelijk taken te geven die passen binnen de stageopdracht? In dat geval kan je stage (geheel of gedeeltelijk) gekoppeld worden aan je werksituatie. Er worden dan bijzondere afspraken gemaakt met jou en je werkgever zodat bepaalde competenties op de werkvloer worden aangeleerd, ingeoefend en geëvalueerd.

Indien je voldoende relevante werkervaring kan aantonen, kan de stage eventueel ook ingekort worden.

2 studenten

Waar en wanneer leg ik examens af?

Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling of onder de vorm van een presentatie van een paper.

Doorheen het jaar zijn er 5 flexiblokken vastgelegd om examens af te leggen. Dit zijn volledige weken (van dinsdag tot en met zaterdag) waarbij er in de week examens mogelijk zijn overdag, 's avonds en op zaterdagmorgen. Deze flexiblokken zijn gespreid over het volledige academiejaar. Voor de meeste opleidingsonderdelen zijn er per academiejaar minstens 3 examenmomenten waaruit je kan kiezen. Aan het begin van het jaar ontvang je een jaarkalender waarin alle examenmomenten zijn opgenomen.

De examens vinden bijna allemaal plaats in het examencentrum op de campus Kortrijk. De locatie en het tijdstip zijn per opleidingsonderdeel vanaf de start van het academiejaar online te raadplegen.

Examens van thuis uit afleggen is ook mogelijk voor een deel van de examens. Hier is ook een extra kostprijs aan verboden.

persoon met ipad

Wanneer kan ik starten met de opleiding?

Dat kan vanaf de derde week van september! je kan ervoor kiezen om slechts met een beperkt aantal opleidingsonderdelen te starten, want je kunt immers tot eind mei opleidingsonderdelen bij opnemen. Ideaal om je studies volledig af te stemmen op jouw situatie. Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kunt inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

studenten samen

Wat is de ervaring van onze studenten?

“Afstandsonderwijs geeft me de kans om alsnog een diploma hoger onderwijs te behalen. Ik heb niet lang getwijfeld toen ik het programma doorgenomen had. Het grote voordeel is dat je op eigen tempo kan studeren. In het begin was het wel uitzoeken hoeveel tijd ik effectief kon vrijmaken om met mijn studie bezig te zijn.”

“Het is plannen, maar na zekere tijd leer je efficiënt werken. Ik studeer vaak ’s morgens vroeg, als de kindjes nog slapen. De verschillende vakken zorgen voor een welgekomen afwisseling. De voldoening na elk geslaagd examen is zo groot dat ik steeds weer uitkijk naar het volgende examen!”

Tip van Steven: neem niet te veel hooi op je vork, spreid je examens en ga ervoor om onmiddellijk te slagen.

Lesinhoud
studenten in aula

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het opleidingsonderdeel zelfstandig kan doornemen en verwerken. Of er nu met een handboek en/of syllabus wordt gewerkt, bij elk opleidingsonderdeel is er een studiewijzer die haarfijn uitlegt wat er van jou verwacht wordt. De studiewijzer is dus een gids bij het studeren en bevat talrijke tips en studeeraanwijzingen. Het basisdocument dat je bij elk opleidingsonderdeel best steeds bij de hand hebt. Het studiemateriaal (syllabi en handboeken) dat bij jouw ISP (individueel studieprogramma) hoort, is te vinden in onze webshop. Via de webshop krijg je meteen toegang tot de syllabi in PDF. Wens je de papieren versie van de syllabi en/of handboeken te bestellen, dan kan dit ook via de webshop. Je kiest zelf waar je het studiepakket laat leveren (afleveradres naar keuze) of in welke Standaard Boekhandel je het pakket gaat afhalen.

Digitale leeromgeving Op de digitale leeromgeving Toledo is er per opleidingsonderdeel een Toledocursus. Binnen deze Toledocursus vind je aanvullingen of richtlijnen i.v.m. taken of opdrachten, extra oefeningen, links naar websites, voorbeeldexamenvragen en andere nuttige informatie. In heel wat Toledocursussen is er ook een discussieforum waardoor je ook met je medestudenten kan communiceren. Dankzij de rubriek ‘mededelingen’ blijf je bovendien steeds bij.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

De opleiding rechtspraktijk combineert een stevige theoretische basis met een goede dosis praktijk. Je toetst de juridische regels meteen aan de toepassing ervan in de praktijk en maakt kennis met de grote diversiteit in het recht. Het is de bedoeling dat je tijdens je studie op zoek gaat naar de rechtstak die jou het beste ligt en waar je in wil verdergaan. We begeleiden je daar natuurlijk bij met bezoeken, gastsprekers, kijkdagen en stages. Een internationale juridische studiereis is de kers op de taart. Sommige studenten studeren bovendien in het buitenland of ze lopen er stage.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Skype maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het opleidingsonderdeel zelfstandig kan doornemen en verwerken. Of er nu met een handboek en/of syllabus wordt gewerkt, bij elk opleidingsonderdeel is er een studiewijzer die haarfijn uitlegt wat er van jou verwacht wordt. De studiewijzer is dus een gids bij het studeren en bevat talrijke tips en studeeraanwijzingen. Het basisdocument dat je bij elk opleidingsonderdeel best steeds bij de hand hebt. Het studiemateriaal (syllabi en handboeken) dat bij jouw ISP (individueel studieprogramma) hoort, is te vinden in onze webshop. Via de webshop krijg je meteen toegang tot de syllabi in PDF. Wens je de papieren versie van de syllabi en/of handboeken te bestellen, dan kan dit ook via de webshop. Je kiest zelf waar je het studiepakket laat leveren (afleveradres naar keuze) of in welke Standaard Boekhandel je het pakket gaat afhalen.

Digitale leeromgeving Op de digitale leeromgeving Toledo is er per opleidingsonderdeel een Toledocursus. Binnen deze Toledocursus vind je aanvullingen of richtlijnen i.v.m. taken of opdrachten, extra oefeningen, links naar websites, voorbeeldexamenvragen en andere nuttige informatie. In heel wat Toledocursussen is er ook een discussieforum waardoor je ook met je medestudenten kan communiceren. Dankzij de rubriek ‘mededelingen’ blijf je bovendien steeds bij.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie rechtspraktijk op afstand?
student studeert

Verder studeren

Je kan Master in de rechten of Master in de criminologie worden nadat je een schakelprogramma hebt gevolgd aan de universiteit. Je krijgt er een universitaire wetenschappelijke vorming. Ook een universitaire opleiding in de handelswetenschappen behoort tot je mogelijkheden.

Verkies je een meer algemene economische opleiding of een doorgedreven managementopleiding, dan kan je aan VIVES Business School verder studeren. Bij VIVES kan je ook heel wat bijkomende bachelors, banaba’s (bachelor-na-bachelor) volgen zoals een bachelor in de verzekeringen, maatschappelijke veiligheid en accountancy.

hand op tafel met pen

Aan de slag

Met dit diploma kan je bijvoorbeeld terecht in of als:

  • griffier of griffiemedewerker
  • notarieel medewerker
  • medewerker in advocatenkantoor
  • medewerker bij gerechtsdeurwaarder
  • juridisch medewerker op juridische dienst of personeelsdienst
  • operationeel personeel of burgerpersoneel bij politie
  • bank/verzekeringsmaatschappij
  • immobiliën
  • juridisch medewerker bij openbare instelling

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.