Vermogensplanner

postgraduaat vermogens- en successieplanning

Postgraduaat vermogens- en successieplanning aan VIVES Brugge Business School

Een goede vermogens- en successieplanning vereist een multidisciplinaire aanpak. Nadat we het civiel- en fiscaalrechtelijk kader bestudeerd hebben, brengen we deze principes samen met de financieel-economische aspecten in een aantal topics. In deze topics onderzoeken we een aantal klassieke vraagstukken en tools binnen de vermogens- en successieplanning.

Waar kan ik dit volgen?
Vergadering

Na deze opleiding ben je in staat het vermogen en de successieproblematiek van je klanten op een correcte manier in kaart te brengen en kan je hen adviseren omtrent een eventuele planning. Je leert de gespecialiseerde doctrine kritisch te consulteren en toe te passen.

Je krijgt hierbij een grondige toelichting bij het vernieuwde juridisch kader. Zo komen het hervormd erfrecht en het hervormd huwelijksvermogensrecht uitgebreid aan bod.

In het kader van de permanente vorming is deze opleiding erkend voor 40 punten bij de orde van de Vlaamse balies.

Deze opleiding start in oktober en duurt een volledig academiejaar. Meer info over deze opleiding vind je hier.

Een postgraduaat vermogens- en successieplanning volgen

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Meer info

Startdatum en prijs: zie website Brugge Business School
Aantal studiejaren: 1
Lesdagen: de lessen gaan door op dinsdag en vrijdag van 18u. tot 21u15 

Doelpubliek

  • Bankiers, private bankers, vermogensbeheerders
  • Advocaten, juristen
  • Bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten
  • Vastgoedmakelaars
  • Personen die in hun beroep advies geven aan vermogende klanten of zij die zo’n beroep ambiëren
  • Notarissen en hun medewerkers
Bancontact

KMO-portefeuille

Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.be) met erkenningsnummer DVO105080.
http://https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/subsidie-voor-opleiding-en-advies-voor-kmos-en-zelfstandigen-kmo-portefeuille