Vennoot

postgraduaat vennootschapsrecht
postgraduaat vennootschaps-recht

Postgraduaat vennootschapsrecht aan VIVES Noord

Deze opleiding biedt u de kans om een accurate en actuele kennis van het vennootschapsrecht te verwerven en in de praktijk toe te passen.

Waar kan ik dit studeren?
Levenslang leren
Akkoord met handdruk

We geven eerst een overzicht van het rijkgeschakeerde landschap aan vennootschapsvormen, en de daarbij horende richtlijnen. Daarnaast komt u alles te weten over aansprakelijkheid, fusies en splitsingen, ontbinding en vereffening.

U krijgt hierbij een grondige toelichting bij het nieuwe wetboek Vennootschappen.

Dit postgraduaat stoomt u klaar om een vennootschap succesvol te leiden, adviseren of controleren.

In het kader van de permanente vorming is deze opleiding erkend voor 40 punten bij de orde van de Vlaamse balies.

Vennootschapsrecht studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingtype

Waar kan ik dit studeren?

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Meer info

Startdatum en prijs: zie website Brugge Business School
Aantal studiejaren: 1
Lesdagen: de lessen gaan door op dinsdag van 18 u. tot 21.15 u. en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

Overleg

Doelpubliek

  • Advocaten, stagiairs-advocaten en bedrijfsjuristen
  • Accountants, belastingconsulenten
  • Notarissen
  • Algemeen academisch gevormden die reeds een juridische basis verworven hebben

KMO-portefeuille

Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.be) met erkenningsnummer DVO105080.
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/subsidie-voor-opleiding-en-advies-voor-kmos-en-zelfstandigen-kmo-portefeuille