AI

postgraduaat Humane AI in Business

Postgraduaat Humane AI in Business aan VIVES Brugge Business School

Het Postgraduaat ‘Humane AI in business’ biedt een antwoord op deze en vele andere vragen. Je krijgt een solide basis mee inzake huidige AI systemen, en we staan uitgebreid stil bij het humane aspect van AI. Wetgeving en ethisch kader zijn hier primordiaal.

 

Waar kan ik dit studeren?
Levenslang leren
Artificiële intelligentie (AI), een computer neemt over
VIVES student AI

Daarna gaan we op zoek naar potentiële use cases binnen of buiten het bedrijf waar je werkzaam bent en of AI hier al dan niet een oplossing kan bieden. In de module AI Experimentation gaan we effectief aan de slag met een AI use case.

Op het einde van de opleiding kan je als ‘AI-vertaler’ de brug slaan tussen de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij een AI-project en kan je een bedrijfsnood ‘vertalen’ naar AI-programmeurs.

NA HET VOLGEN VAN HET POSTGRADUAAT HUMANE AI:

  • heb je een beeld van de meest gebruikte AI systemen,
  • ben je op de hoogte van het juridisch en ethisch kader met betrekking tot AI,
  • ben je in staat de haalbaarheid en rentabiliteit van een AI oplossing te analyseren rekening houdend met het humane aspect van de AI-oplossing,
  • ben je in staat een use case te vertalen in AI termen.
Postgraduaat Humane AI in Business volgen

Je studie in een oogopslag

Opleidingtype

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit studeren?

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Mieke DK
 Quote signs

De gepersonaliseerde reclamefolder van de supermarkt met aanbiedingen ‘speciaal voor jou’? AI. De voorgestelde liedjes op Spotify? AI. De zelfregelende verkeerslichten op de hoek van je straat? AI. Het valt niet te ontkennen. Artificiële intelligentie dringt aan een duizelingwekkende snelheid onze realiteit binnen.

Startdatum en prijs

zie website Brugge Business School

Aantal studiejaren: 1

Lesdagen:
De lessen vinden plaats op dinsdag- en vrijdagavond, telkens van 18u tot 21u15.

Aantal ECTS-credits: 28

Doelpubliek

Dit postgraduaat richt zich tot mensen die reeds in het werkveld staan. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bachelors of masters (handelswetenschappen, logistiek management, marketing, human resources management, ingenieurs, enz.) met een sterke interesse in nieuwe technologieën en hoe deze kunnen leiden tot optimalisaties van bepaalde processen.

Professionals die hun bedrijf/organisatie willen begeleiden in de digitale transformatie.

Meer info

INFORMATIE PER OPLEIDINGSONDERDEEL

Deep Dive in AI

Deze module geeft een inleiding in de wereld AI en gaat dieper in op data, data governance en de verschillende vormen van AI (machine learning, deep, learning, NLP, computer vision,…).

The Human Factor

We diepen het menselijke aspect van AI verder uit. De wettelijke, ethische en psychologische dimensie van AI komen uitgebreid aan bod. We lichten Ethical Guidelines en concrete tools toe. Ook change management vormt een onderdeel van deze module.

AI in Business

In de derde module staan we stil bij het vertalen van een (bedrijfs-) nood in AI-termen aan de hand van de kennis die je hebt opgedaan in de eerste modules. Hier komt design thinking aan bod en worden een aantal AI road maps toegelicht. We staan ook stil bij valkuilen en het Belgisch AI landschap.

AI Experimentation

De vierde en laatste module omvat meteen ook het eindwerk waarop je o.a. zal worden beoordeeld: het uitwerken van een concrete AI use case. De use case kan zowel een nood binnen het bedrijf/de organisatie zijn als een maatschappelijke uitdaging. 

 

HOE HET ALLEMAAL BEGON

West-Vlaanderen moet vooroplopen in de verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie, één van haar speerpuntsectoren. Om het gebruik van artificiële intelligentie te verduurzamen en de vele kansen ervan optimaal te benutten werd in maart 2019 het beleidsplan Artificiële Intelligentie en het beleidsplan Cybersecurity door de Vlaamse regering aangenomen. Door de Vlaamse regering zijn via EWI (departement Economie, Wetenschap en Innovatie) middelen gereserveerd vanuit het budget AI & CS voor LLL (Levenslang en Levensbreed Leren).

Eind 2020 verzamelde de VIVES/Brugge Business School een aantal experts in de materie en richtte een stuurgroep op voor de inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van het programma.

PROGRAMMACOMITÉ

  • Casier Ferdinand (Agoria)
  • Heyman Rob (Data en Maatschappij)
  • Simoens Joyce (Voka West-Vlaanderen)
  • De Marez Veerle (VIVES/Brugge Business School)

 

Betaling

KMO-portefeuille

Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.be) met erkenningsnummer DVO105080.
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/subsidie-voo...