ICT

micro degree Software Developer via afstandsonderwijs
micro degree Software Developer via afstands-onderwijs

Getuigschrift micro degree Software Developer aan VIVES Zuid

Zoek jij een opleiding op afstand die je klaarstoomt voor een beroep in de informatica-wereld? Met een van de getuigschriften van onze micro degrees toegepaste informatica, doe je een grondige dosis IT-vaardigheden op, zodat je ook op dat vlak een meerwaarde kunt zijn in je toekomstige werkomgeving.

opleiding micro degree Software Developer volgen
studenten

Het micro degree Software Developer kun je bij VIVES volledig op afstand behalen. Wat bieden wij aan?

 • Je kan een selectie van vakken uit de opleiding bachelor in de toegepaste informatica volgen.
 • Je volgt de opleiding via afstandsonderwijs.
 • Een kwalitatieve opleiding op hogeschoolniveau.
 • Je wordt begeleid via het elektronisch leerplatform, discussiefora, webconferenties en facultatieve contactmomenten.
 • Contactmomenten en examens vinden plaats op vrijdag (voor– of namiddag).
 • Je verwerft alle competenties van een goede software-ontwikkelaar.
 • Je behaalt officiële credits voor het geval je later het diploma wil behalen.
 • Je krijgt een getuigschrift.

Het is altijd mogelijk extra vakken uit de opleiding bachelor in de toegepaste informatica te kiezen. De verdeling in jaren is niet dwingend. Het is altijd mogelijk een beperkte selectie uit deze lijst van vakken te kiezen.

MICRO DEGREE SOFTWARE DEVELOPER studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is een sterk praktijkgerichte opleiding, met oog voor de meest innovatieve technologieën, dit met veel aandacht voor een goede basiskennis. Een goede basiskennis is immers essentieel om levenslang leren mogelijk te maken.

In de opleiding software developer krijg je te maken met twee belangrijke pijlers.

 • De eerste pijler gaat over het ontwikkelen van toepassingen, met opleidingsonderdelen (vakken) als Web Development (front-end en back-end, in diverse technologieën), Mobile App Development (Android, Cross-Platform, ...), Advanced Programming, User Experience & User Interface Design)
 • De tweede pijler gaat over de verwerking van informatie, met opleidingsonderdelen als Database Concepts, Analysis & Design, …

Het volgen van een micro degree is vooral interessant wanneer je al diploma hoger onderwijs op zak hebt en je je wenst te heroriënteren, of wanneer je je wenst te specialiseren in een bepaalde tak binnen de informatica.

student

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het afwerken van een micro degree duurt 2,5 jaar. Het programma is samengesteld uit opleidingsonderdelen van de opleiding bachelor in de toegepaste informatica via afstandsonderwijs. Ieder jaar wordt in vijf periodes (modules) opgedeeld. Tijdens een module gaan een aantal vakken door en kunnen er contactmomenten gepland staan op vrijdagnamiddag. Op het einde van de module, na ongeveer 7 weken, vinden examens plaats, op vrijdag, van de vakken die op dat moment afgewerkt zijn. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het examen af te leggen op een uitgestelde datum in een alternatieve examenweek.

studenten aan computer

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt via afstandsonderwijs je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een getuigschrift te behalen. Met behulp van studiewijzers en aangepaste opdrachten word je begeleid in het zelfstandig doornemen van het studiemateriaal. Er worden daarnaast contactmomenten georganiseerd in VIVES campus Kortrijk. Deze vinden plaats op vrijdagnamiddag (maar niet elke vrijdagnamiddag). Contactmomenten zijn meestal facultatief (service voor studenten) en er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk verplichte momenten. De docent geeft uitleg over zijn opleidingsonderdeel (overzicht leerstof, verbeteren oefeningen, feedback in verband met opdrachten of uitdiepen van een bepaald onderdeel). Volgens de mening van onze afstandsstudenten vormen deze contactmomenten een grote hulp bij het studeren en het verwerken van de leerstof.

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan, … Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat.

studenten

Hoe verloopt mijn bachelorproef?

Er wordt geen bachelorproef georganiseerd in deze opleiding.

studenten

Waar en wanneer leg ik examens af?

Een beoordelingscijfer kan toegekend worden na een examen (schriftelijk/mondeling/computer) maar ook volledig of deels via permanente evaluatie.

De laatste vrijdag van iedere module zijn er evaluatiemomenten voorzien. Hier leg je maximum drie examens af. Er zijn ook alternatieve examenmomenten voorzien, indien je niet kan aansluiten op één van deze momenten. Voor computerexamens is dit eveneens op een vrijdag. Mondelinge examens is er nog een examenmoment op een avond en op een vrijdag. Voor schriftelijke examens kan dit op verschillende momenten binnen één alternatieve examenweek. Die momenten zijn op dinsdag om 8u30, 14 en 18 uur, op woensdag en donderdag om 14 en 18 uur, op vrijdag om 9, 14 en 18 uur en op zaterdag om 9.30 uur. Je kan zelf beslissen op welk van die momenten je het examen aflegt.

De data van de examens kan je vinden op de jaarkalender (zie infobrochure die je kan downloaden op deze pagina). De alternatieve examendata zijn beschikbaar aan het begin van het academiejaar. Alle examens worden georganiseerd op VIVES campus Kortrijk. Daarnaast is het ook mogelijk om de meeste schriftelijke examens af te leggen op afstand.

studenten

Wanneer kan ik starten met de opleiding?

Je kan je online registreren via onze website. De inschrijving is pas definitief wanneer je de inschrijving finaliseert op de campus zelf. Eind augustus ontvang je een uitnodiging voor de startdag half september). Inschrijven doe je best voor half oktober. Wie later inschrijft, neemt contact op met de coördinator afstandsonderwijs om het traject te bespreken. Alle informatie vind je terug op onze inschrijvingspagina.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een opleiding aan VIVES. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Nog niet helemaal overtuigd? Contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs (contactpersoon op deze pagina) voor verdere informatie.

Lesinhoud
student

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier een vakkentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding. Voor meer gedetailleerde informatie per opleidingsonderdeel, klik op de knop "Ontdek de vakken" en raadpleeg de officiële ECTS-fiches van alle vakken.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Skype maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Wat na je studie MICRO DEGREE SOFTWARE DEVELOPER?
studenten

Verder studeren

Wanneer je een micro degree volgt, volg je opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding in de toegepaste informatica. Dit betekent wanneer je later nog het bachelordiploma wenst te behalen je vrijstellingen krijgt voor de reeds behaalde opleidingsonderdelen uit het micro degree.

student

Aan de slag

Je kunt onder andere terecht als:

 • web developer
 • mobile app developer
 • front-end developer
 • back-end developer
 • full-stack developer
 • analist
 • ICT-consultant
 • webmaster
 • medewerker opleiding en training