studenten

micro degree IT Infrastructure

Getuigschrift micro degree IT Infrastructure aan VIVES Zuid

Wens je je bijkomend te specialiseren in IT Infrastructure en vind je het behalen van een bijkomend diploma op zich minder belangrijk? Dan is deze Micro degree wellicht iets voor jou!

opleiding micro degree IT Infrastructure volgen
student aan computer

Het micro degree IT Infrastructure kun je bij VIVES integraal op afstand behalen. Wat bieden wij aan?

 • je volgt een selectie van vakken uit de opleiding bachelor in de toegepaste informatica specialisatie Networks & Security
 • je volgt de opleiding via afstandsonderwijs.
 • je volgt een kwalitatieve opleiding op hogeschoolniveau.
 • je wordt begeleid via het elektronisch leerplatform, discussiefora, webconferenties en facultatieve contactmomenten.
 • contactmomenten vinden plaats op vrijdagnamiddag, maar niet elke vrijdagnamiddag. 
 • examens gaan door op vrijdag, op het einde van de module. Of op een alternatief moment, indien je niet kan aansluiten.
 • je verwerft alle competenties van een goede IT system engineer.
 • je behaalt officiële credits voor het geval je later het diploma wil behalen.
 • je krijgt een getuigschrift.

Het is altijd mogelijk extra vakken uit de opleiding bachelor in de toegepaste informatica te kiezen. De verdeling in jaren is niet dwingend. Het is altijd mogelijk een beperkte selectie uit deze lijst van vakken te kiezen.

MICRO DEGREE IT INFRASTRUCTURE studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingtype

Studieroute

Aantal studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is een sterk praktijkgerichte opleiding, met oog voor de meest innovatieve technologieën, dit met veel aandacht voor een goede basiskennis. Een goede basiskennis is immers essentieel om levenslang leren mogelijk te maken.

In het micro degree IT Infrastructure komen vakken als Computer Systems, Computer Networking, Windows Server Management, Introduction to Linux, Linux Server Management, IT-Security, IT Infrastructure and Networking, Advanced Networks, Network Automation, ... aan bod.

Het volgen van een opleiding voor een getuigschrift is vooral interessant wanneer je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt en je je wenst te heroriënteren, of wanneer je je wenst te specialiseren in een bepaalde tak binnen de informatica.

ICT

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het afwerken van een micro degree duurt 2,5 jaar. Het programma is samengesteld uit opleidingsonderdelen van de opleiding bachelor in de toegepaste informatica via afstandsonderwijs specialisatie Networks & Security.

Ieder jaar wordt in vijf periodes (modules) opgedeeld. Tijdens een module gaan een aantal vakken door en kunnen er contactmomenten gepland staan op vrijdagnamiddag. Op het einde van de module, na ongeveer 7 weken, vinden examens plaats, op vrijdag, van de vakken die op dat moment afgewerkt zijn. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het examen af te leggen op een uitgestelde datum in een alternatieve examenweek.

studenten

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt via afstandsonderwijs je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een getuigschrift te behalen. Met behulp van studiewijzers en aangepaste opdrachten word je begeleid in het zelfstandig doornemen van het studiemateriaal.

Er worden daarnaast contactmomenten georganiseerd in VIVES campus Kortrijk. Deze vinden plaats op vrijdagnamiddag (maar niet elke vrijdagnamiddag). Contactmomenten zijn meestal facultatief (service voor studenten) en er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk verplichte momenten. De docent geeft uitleg over zijn vak (overzicht leerstof, verbeteren oefeningen, feedback in verband met opdrachten of uitdiepen van een bepaald onderdeel). Volgens de mening van onze afstandsstudenten vormen deze contactmomenten een grote hulp bij het studeren en het verwerken van de leerstof.

pc

Hoe verloopt mijn bachelorproef?

Er wordt geen bachelorproef georganiseerd in deze opleiding.

studenten

Waar en wanneer leg ik examens af?

Een beoordelingscijfer kan toegekend worden na een examen (schriftelijk/mondeling/computer) maar ook volledig of deels via permanente evaluatie.

De laatste vrijdag van iedere module zijn er evaluatiemomenten voorzien. Hier leg je maximum drie examens af. Er zijn ook alternatieve examenmomenten voorzien, indien je niet kan aansluiten op één van deze momenten. Voor computerexamens is dit eveneens op een vrijdag. Mondelinge examens is er nog een examenmoment op een avond en op een vrijdag. Voor schriftelijke examens kan dit op verschillende momenten binnen één alternatieve examenweek. Die momenten zijn op dinsdag om 8u30, 14 en 18 uur, op woensdag en donderdag om 14 en 18 uur, op vrijdag om 9, 14 en 18 uur en op zaterdag om 9.30 uur. Je kan zelf beslissen op welk van die momenten je het examen aflegt.

De data van de examens kan je vinden op de jaarkalender (zie infobrochure die je kan downloaden op deze pagina). De alternatieve examendata zijn beschikbaar aan het begin van het academiejaar. Alle examens worden georganiseerd op VIVES campus Kortrijk. Daarnaast is het ook mogelijk om steeds meer examens af te leggen op afstand (van thuis uit).  

laptop

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

Je kan je online registreren via onze website. De inschrijving is pas definitief wanneer je de inschrijving finaliseert op de campus zelf. Eind augustus ontvang je een uitnodiging voor de startdag (half september). Inschrijven doe je best voor half oktober. Wie later inschrijft, neemt contact op met de coördinator afstandsonderwijs om het traject te bespreken. Alle informatie vind je terug op onze inschrijvingspagina.

Nog niet helemaal overtuigd? Contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs (contactpersoon op deze pagina) voor verdere informatie.

Lesinhoud
studenten

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi  is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat. 

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Download hier een vakkentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding.

Lessentabel

Er zijn weinig lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je vanop afstand.

Lessentabel

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. Discussiefora vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook videovergaderen maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi  is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat. 

Wat na je studie MICRO DEGREE IT INFRASTRUCTURE?
studenten aan computer

Verder studeren

Wanneer je een micro degree volgt, volg je opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding in de toegepaste informatica. Dit betekent wanneer je later nog het bachelordiploma wenst te behalen je vrijstellingen krijgt voor de reeds behaalde opleidingsonderdelen uit het micro degree.

studenten

Aan de slag

Met dit diploma kun je meteen terecht op de arbeidsmarkt. Netwerken, Servers en de beveiliging ervan zijn de basisinfrastructuur van de informatie-industrie. Je kan terecht in diverse functies in bedrijven (IT en niet-IT) of de openbare sector:

 • IT System Engineer
 • IT System Administrator
 • IT Support Engineer
 • Technical Consultant
 • IT Security Engineer
 • ...