student

Micro Degree Information Management via afstandsonderwijs

Micro Degree Information Management via afstands-onderwijs
Micro Degree Information Management aan VIVES Zuid

Wens je je bijkomend te specialiseren in informatiemanagement of heb je al een diploma en vind je het behalen van een bijkomend diploma op zich minder belangrijk? Dan is de Micro Degree wellicht Information Management iets voor jou? Het programma bestaat uit 64 studiepunten en leidt naar een getuigschrift.

In de micro-degree Information Management wordt je opgeleid als brugfiguur tussen de business en de IT. Je hebt een gedegen kennis van bedrijfsprocessen en hoe je die kan optimaliseren, maar tegelijk heb je een brede kennis van business software en van de IT-oplossingen die bedrijven kunnen hanteren om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Je hebt daarnaast een diepgaande kennis van gegevensanalyse: je kan databanken hanteren en ontwerpen en je kan interactieve dashboards maken om alle geledingen te informeren over de huidige stand van zaken en voorspellingen te doen op basis van gegevens.

Verdiep je in het informatiemanagement met deze micro degree
Studenten

Het micro degree Information Management kun je bij VIVES op afstand behalen. Wat bieden wij aan?

 • je volgt een selectie van vakken uit de opleiding bachelor in de toegepaste informatica specialisatie Business & IT.
 • je volgt de opleiding via afstandsonderwijs.
 • je volgt een kwalitatieve opleiding op hogeschoolniveau.
 • je wordt begeleid via het elektronisch leerplatform, discussiefora, webconferenties en facultatieve contactmomenten.
 • contactmomenten vinden plaats op vrijdagnamiddag, maar niet elke vrijdagnamiddag. 
 • examens gaan door op vrijdag, op het einde van de module. Of op een alternatief moment, indien je niet kan aansluiten.
 • je verwerft alle competenties van een goede business information manager.
 • je behaalt officiële credits voor het geval je later het diploma wil behalen.
 • je krijgt een getuigschrift.

Het is altijd mogelijk extra vakken uit de opleiding bachelor in de toegepaste informatica te kiezen. De verdeling in jaren is niet dwingend. Het is altijd mogelijk een beperkte selectie uit deze lijst van vakken te kiezen.

micro degree Information Management studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is een sterk praktijkgerichte opleiding, met oog voor de meest innovatieve technologieën, dit met veel aandacht voor een goede basiskennis. Een goede basiskennis is immers essentieel om levenslang leren mogelijk te maken.

In deze opleiding leg je de brug tussen de business en de IT. Je verwerft basiskennis van bedrijfsprocessen, je leert hoe je bedrijfsprocessen kan modelleren en verbeteren (business process modelling, business process improvement). Je beheerst de middelen om een goede functionele analyse te maken en de vraag van de klant om te zetten naar een IT-oplossingen.

Niet alle IT-oplossingen zijn ontwikkeling om maar. Jij hebt een goede kennis van business software zoals ERP, CRM, Office365, Sharepoint en je kan via basissoftware of via low coding solutions een duurzame oplossing bieden om bedrijfsprocessen optimaal te digitaliseren.

In Information Management gaat veel aandacht naar het beheren van en analyseren van gegevens. Je verwerft een goede kennis in het ontwerpen en gebruiken van een relationele databank (databases), je maakt interactieve dashboards die de collega's binnen het bedrijf of klanten op elk moment op de hoogte houden van de actuele stand van zaken (Business Inteligence). Je ontwerpt een datawarehouse om de data op een gestructureerde manier te bewaren om dergelijk dashboards mogelijk te maken en om op basis van die gegevens, een gedegenkennis van statistiek en een basis van machine learning, voorspellingen te kunnen doen.

Je vult je kennis van data en business software aan met een basiskennis van programmeren, in Java en Python, zodat je de data-analyses nog efficiënter kan laten verlopen en de standaardoplossingen in de business software kunt aanvullen met programmacode.

Het volgen van een micro degree is vooral interessant wanneer je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt en je je wenst te heroriënteren, of wanneer je je wenst te specialiseren in een bepaalde tak binnen de informatica.

studenten

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het afwerken van een micro degree duurt 2,5 jaar. Het programma is samengesteld uit opleidingsonderdelen van de opleiding bachelor in de toegepaste informatica via afstandsonderwijs specialisatie Business & IT.

Ieder jaar wordt in vijf periodes (modules) opgedeeld. Tijdens een module gaan een aantal vakken door en kunnen er contactmomenten gepland staan op vrijdagnamiddag. Op het einde van de module, na ongeveer 7 weken, vinden examens plaats, op vrijdag, van de vakken die op dat moment afgewerkt zijn. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het examen af te leggen op een uitgestelde datum in een alternatieve examenweek.

Computer

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt via afstandsonderwijs je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een getuigschrift te behalen. Met behulp van studiewijzers en aangepaste opdrachten word je begeleid in het zelfstandig doornemen van het studiemateriaal.

Er worden daarnaast contactmomenten georganiseerd in VIVES campus Kortrijk. Deze vinden plaats op vrijdagnamiddag (maar niet elke vrijdagnamiddag). Contactmomenten zijn facultatief (service voor studenten) en er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk verplichte momenten. De docent geeft uitleg over zijn opleidingsonderdeel (overzicht leerstof, verbeteren oefeningen, feedback in verband met opdrachten of uitdiepen van een bepaald onderdeel). Volgens de mening van onze afstandsstudenten vormen deze contactmomenten een grote hulp bij het studeren en het verwerken van de leerstof.

computer

Waar en wanneer leg ik examens af?

Een beoordelingscijfer kan toegekend worden na een examen (schriftelijk/mondeling/computer) maar ook volledig of deels via permanente evaluatie. 

De laatste vrijdag van iedere module zijn er evaluatiemomenten voorzien. Hier leg je maximum drie examens af. Er zijn ook alternatieve examenmomenten voorzien, indien je niet kan aansluiten op één van deze momenten. Voor computerexamens is dit eveneens op een vrijdag. Mondelinge examens is er nog een examenmoment op een avond en op een vrijdag. Voor schriftelijke examens kan dit op verschillende momenten binnen één alternatieve examenweek. Die momenten zijn op dinsdag om 8u30, 14 en 18 uur, op woensdag en donderdag om 14 en 18 uur, op vrijdag om 9, 14 en 18 uur en op zaterdag om 9.30 uur. Je kan zelf beslissen op welk van die momenten je het examen aflegt.

De data van de examens kan je vinden op de jaarkalender (zie infobrochure die je kan downloaden op deze pagina). De alternatieve examendata zijn beschikbaar aan het begin van het academiejaar. Alle examens worden georganiseerd op VIVES campus Kortrijk. Daarnaast is het ook mogelijk om steeds meer examens af te leggen op afstand (van thuis uit).  

Lesinhoud
Cloud data

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi  is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat. 

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiches van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Download hier een vakkentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding.

Leren zonder lessen

Er zijn weinig lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je vanop afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. Discussiefora vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook videovergaderen maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi  is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat. 

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie micro degree Information Management?
Aula

Verder studeren

Wanneer je een micro degree volgt, volg je opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding in de toegepaste informatica. Dit betekent wanneer je later nog het bachelordiploma wenst te behalen je vrijstellingen krijgt voor de reeds behaalde opleidingsonderdelen uit het micro degree.

kantoor

Aan de slag

Als polyvalent opgeleide informaticus kun je echter vrijwel elke informaticajob op jouw niveau aan. Je kunt onder andere terecht als:

 • ERP-consultant
 • consultant business intelligence en big data
 • IT project manager
 • business analist
 • information architect
 • webmaster
 • medewerker opleiding en training