Masseuse

Micro Degree care en management via afstandsonderwijs

Micro Degree care en management via afstands-onderwijs
Micro Degree Care & Management via afstandsonderwijs aan VIVES Zuid

Goede, ondersteunende zorg maakt het verschil bij de begeleiding van cliënten, met oog voor de behoeften van familie, mantelzorgers en vrijwilligers.

Afstandsonderwijs
Micro Degree Care & Management volgen
twee studenten in VIVES T-shirt lachen

Het opzetten van preventieve acties naar cliënten en medewerkers in de non-profit sector is méér dan ooit aan de orde. Jouw creatieve ondernemerszin gevoed met stevige inzichten in ondernemerschap, marketing en financieel beleid bied je hiertoe alle kansen.

Je kan in dit Micro Degree studeren en deel- of voltijds werken combineren. Je kan hierin ook instappen, als je ver woont van de VIVES Hogeschool Kortrijk of reeds een gezin hebt. Je studeert wat, waar en wanneer je wilt op eigen snelheid via afstandsonderwijs. Het slagen in dit Micro Degree levert een getuigschrift Care & Management op en laat een vlotte overstap toe naar de bachelor wellbeing- en vitaliteitsmanagement.

Micro Degree Care & Management studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Lesinhoud
Zorgtech

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en cursussen kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en cursussen is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, leerpaden, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud en discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je kan opnemen in dit Micro degree Care & Management.

Vakken en praktijk

Hier vind je de ECTS-fiches van het Micro Degree Care & Management. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Theorie op afstand

... en praktijk on site. Ontdek hoe dit Micro Degree in elkaar zit. 

Theorie op afstand

Dit Micro Degree bestaat uit 3 modules van telkens 20 studiepunten. Je studeert wat, waar en wanneer je wilt op eigen snelheid via afstandsonderwijs voor alle theoretische vakken. Enkel de praktijkvakken gaan on-campus door (max 1/2 dag per week).

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en cursussen kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en cursussen is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, leerpaden, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud en discussiefora waar je met vragen terecht kan.