Groep studenten international management

International Management (Nederlands- en Engelstalig)

Banaba in het International Management (Nederlands- en Engelstalig) aan VIVES Zuid

Behaal in één jaar dit diploma bachelor-na-bachelor International Management en verover de wereld! Heb je een bachelordiploma op zak, ben je ondernemend van geest met een internationale mindset, dan is deze opleiding vast iets voor je. We bieden je een mix aan theoretische en praktische vorming die je professionele vaardigheden bijbrengt, nodig in bedrijven die internationaal opereren.

Waar kan ik dit volgen?
Maak je ambitie voor een internationale managementfunctie waar
Internationaal reizen

Wil je graag je eigen zaak internationaal uitbouwen of heb je ambitie in een internationale managementfunctie, dan helpt ons programma je vast en zeker met je carrière. Met een goed team van interne en externe docenten bereiden we je voor op alle terreinen van het bedrijfsleven. Naast de klassieke lessen worden er, als onderdeel van het programma, ook praktische crashcourses georganiseerd door externe vakspecialisten en gastdocenten. Door onze contacten met buitenlandse docenten zijn er ook enkele modules in het Engels.

Om in te schrijven voor de banaba International Management moet je al over een ander bachelorsdiploma beschikken of deze binnen het lopende academiejaar verwerven. Ook studenten die geen bedrijfseconomische ervaring hebben, worden toegelaten tot deze opleiding. Voor hen worden specifieke introlessen georganiseerd tijdens de eerste weken.

Let op: maximaal 25 studenten worden toegelaten in dit programma. Toegelaten word je pas na een persoonlijk intakegesprek. Via mail ontvang je een uitnodiging voor je gesprek.

International Management studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding biedt een brede waaier van vakken aan: algemeen management, marketing, ondernemen, financieel management, milieu en HRM. Het is de bedoeling om zowat alle terreinen van het bedrijfsleven te bestrijken. Deze opleiding is generalistisch van aard rond bedrijfsmanagement maar specialistisch in het internationale. Het internationaal karakter is terug te vinden in: lessen in het Engels samen met buitenlandse studenten, gastcolleges van buitenlandse lectoren, project met buitenlandse studenten rond internationaal zaken doen en onderhandelen, internationaal marketing project en het import-export project, internationale HRM-cursus, cross-cultural business management en communicatie, crisis simulation business game als traditionele afsluiter voor de start van de stage.

Wil je regelmatig met mensen uit het bedrijfsleven in contact komen? Hecht je belang aan bruikbare know-how, waarmee je kansen maakt in het bedrijfsleven? Ben je ervan overtuigd dat internationale kennis in de toekomst belangrijk is? Wil je van de nieuwste technieken op de hoogte zijn (e-business)? Wil je je talenkennis nog wat bijschaven? Wil je jezelf intensief trainen in sociale en managementvaardigheden? Wil je een helikopterview verwerven op het bedrijfsleven? Dan is deze banaba vast iets voor jou.

Studenten in les

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding duurt 12 maanden en bestaat uit 9 maanden vorming en 3 maanden stage. We beginnen reeds in de tweede week van september met opfrissing van accountancy in de summer school. Indien je vrijstelling voor accountancy hebt, moet je dit uiteraard niet volgen. De andere lessen starten bij het begin van het academiejaar. Er zijn permanente evaluaties voor bepaalde vakken zoals managementvaardigheden en e-commerce. De andere vakken worden geëvalueerd a.d.h.v. een examen met of zonder praktijkopdracht. In de loop van het jaar zijn enkele delen van modules afgewerkt via permanente evaluatie.

Het academiejaar ziet er in 2020-2021 als volgt uit:

 • lessen 1e semester: van 13 september tot de kerstvakantie
 • examens 1e semester: van 6 januari tot en met 17 januari 2021
 • lessen 2e semester: van 20 januari tot en met 3 april 2021
 • examenes 2e semester: van 20 april tot en met 30 april 2021
 • stage: van 4 mei tot en met 23 juli 2021
 • thesis: 20 juni 2021
The cloud

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met trainingen, groepswerk en projectwerking.

In de opleidig zit een stage inbegrepen. De stage duurt minstens 12 weken en loopt van mei tot eind juli. Net zoals de opleiding heeft de stage een internationaal karakter. Veel studenten verblijven in het buiteland: Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Oost-Europa en soms ook buiten Europa. Anderen lopen stage in een Belgisch bedrijf met een internationale focus.

De nadruk bij deze opleiding ligt op de sterke interactie tussen student en lector. Deze opleiding wil praktisch vormen, vandaar dat er veel projecten zijn en weinig klassieke examens. De persoonlijke verwerking van de materie door de studenten staat centraal.

Kantoor

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Je gaat minstens twaalf weken op internationale stage van mei tot eind juli. De stage kan je in het binnen-of het buitenland lopen. Steeds moet de stageplaats een internationaal karakter hebben. Tijdens je stage word je verondersteld om één of meerdere bedrijfsactiviteiten mee te maken. In principe zijn alle commerciële activiteiten valabel als stageopdracht (bijvoorbeeld marktonderzoek, publiciteit, deelnemen aan beurzen en een verplaatsing naar het buitenland is wenselijk indien mogelijk). Het hoofddoel van deze stage is hen verder vervolmaken in het bedrijfsleven.

Aangezien je al over een basisdiploma beschikt en al stage hebt gelopen voor je basisdiploma, heb je al een zekere ervaring. De stage kan bijvoorbeeld enkele van de volgende opdrachten bevatten:

 • meehelpen een buitenlandse markt te exploreren
 • buitenlandse contacten leggen
 • klanten te woord staan
 • meehelpen aan het opstellen van een business plan
 • opdrachten uitvoeren met behulp van Word, Excel, Access
 • meehelpen in een HRM-afdeling
 • milieuproblematiek van het bedrijf mee helpen doorlichten
 • logistieke en administratieve organisatie helpen plannen
Credit card

Hoeveel kost de opleiding?

Neem je het volledige programma op, dan betaal je het studiegeld voor 60 studiepunten, nl. 1965,20 euro. Dit bestaat uit een vast gedeelte van 507,20 euro met 24,30 euro per opgenomen studiepunt. Je kan voor deze opleiding geen studiebeurs aanvragen. De kost van het studiemateriaal (syllabi, kopieën, handboeken, etc.) is inbegrepen in de prijs. De kostprijs voor uitstappen en bezoeken bedraagt ongeveer 100 euro.

Studeren in het buitenland

Een student die international management volgt, gaat bij voorkeur stage in het buitenland doen. We beschikken over een netwerk van scholen en ondernemingen waar reeds studenten een buitenlandse stage deden, zowel binnen Europa (zoals Frankrijk, Duitsland, Nederland, Hongarije) als buiten Europa (zoals China, Maleisië en Canada).

Ook voor stage in het buitenland binnen Europa is een Erasmusbeurs mogelijk, als je nog geen Erasmus stagebeurs hebt gehad of als je gestudeerd hebt met een Erasmusbeurs maar niet op stage bent geweest. Buiten Europa kan er via de provincie een beursaanvraag ingediend worden.

Kaarten

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
Bureau met papieren en boeken

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen. e kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie international Management (Nederlands- en Engelstalig)?
hal VIVES

Verder studeren

Voor het grootse deel van de studenten is dit een finaliteitsjaar. Na deze opleiding zijn studenten dan ook klaar voor de arbeidsmarkt. Toch zijn er zeker studenten die na deze opleiding een master volgen. Omgekeerd zijn er studenten met een masteropleiding, die deze opleiding volgen om zich te professionaliseren.

Manager

Aan de slag

Onze afgestudeerden komen in zeer diverse functies terecht, meestal met een internationaal karakter, in zowel binnen- als buitenland, en in grote KMO'S of multinationals.

De functies zijn bijvoorbeeld:

 • account manager
 • costumer services manager
 • sales manager
 • logistics manager
 • human resources manager
 • consultant
 • executive director
 • managing director

Ze bereiken deze functies onmiddellijk of na een paar jaren.