Studenten International Management

International Management (Engelstalig)

Banaba in het International Management (Engelstalig) aan VIVES Zuid

In VIVES Kortrijk kun je terecht voor een volledig Engelstalige studie international management samen met buitenlandse studenten.

Waar kan ik dit volgen?
International Management studeren voor een internationale ervaring
the cloud

We verwelkomen graag studenten die niet-economische opleidingen hebben gestudeerd zoals technologie, elektromechanica, medische beeldvorming, gezondheidszorg, sociale wetenschappen.

Na een intakegesprek met ons kunnen deze studenten worden toegelaten. 

Let op: maximaal 25 studenten worden toegelaten in dit programma. Toegelaten word je pas na een persoonlijk intakegesprek.

Wie het programma ook deels in het Nederlands wil volgen, kan terecht in het Nederlands- en Engelstalige traject.

International Management studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding biedt een brede waaier van vakken aan: algemeen management, global marketing, ondernemen, financieel management, logistiek, .... Het is de bedoeling om zowat alle terreinen van het bedrijfsleven te bestrijken. Deze opleiding is generalistisch van aard maar specialistisch in het internationale. Het internationaal karakter is terug te vinden in: lessen in het Engels samen met buitenlandse studenten, gastcolleges van buitenlandse lectoren, project met buitenlandse studenten rond internationaal zaken doen en onderhandelen, internationaal marketing project en het import-export project, cross-cultural business management en crossculturele communicatie, crisis simulation game met buitenlandse studenten als traditionele afsluiter voor de start van de stage.

Stel jezelf een aantal vragen. Wil je regelmatig met mensen uit het bedrijfsleven in contact komen? Hecht je belang aan bruikbare know-how, waarmee je kansen maakt in het bedrijfsleven? Ben je ervan overtuigd dat internationale kennis in de toekomst belangrijk is? Wil je van de nieuwste technieken op de hoogte zijn (e-business)? Wil je je talenkennis nog wat bijschaven? Wil je jezelf intensief trainen in sociale en managementvaardigheden? Wil je een helikopterview verwerven op het bedrijfsleven? Dan is deze banaba vast iets voor jou.

Studenten in les

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met trainingen, groepswerk en projectwerking. 

In de opleidig zit een stage inbegrepen. De stage duurt drie maanden en loopt van mei tot eind juli. Net zoals de opleiding heeft de stage een internationaal karakter. Veel studenten verblijven in het buitenland: Duitsland, Finland, Frankrijk, Zwitserland, soms ook buiten Europa. Anderen lopen stage in een Belgisch bedrijf met een internationale focus.

Student

Wat zijn de doelstellingen van deze opleiding?

Na het volgen van deze banaba

 • beschik je over een grondige kennis van de verschillende managementfuncties
 • beheers je kennis en vaardigheden die vereist zijn voor belangrijke managementverantwoordelijkheden: leiderschap, people management en langetermijnplanning
 • beschik je over relevante zakelijke vaardigheden zoals ondernemerschap, doorzettingsvermogen, motivatie, emotionele intelligentie en initiatief
 • heb je je sociale, probleemoplossende en communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld en heb je gewerkt aan je vermogen tot teamwork en leiderschap.
 • ben je in staat om mondiale vraagstukken vanuit een internationaal perspectief te onderzoeken
 • heb je lokale competenties opgebouwd in een internationale bedrijfsomgeving
Student

Tot wanneer kan ik voor deze opleiding inschrijven?

Het is mogelijk een aanvraag in te dienen vanaf 15 november 2022 voor volgend academiejaar.

 • studenten met een Belgisch diploma kunnen een aanvraag indienen tot en met 11 september 2023, maar aangezien we slechts een beperkt aantal studenten toelaten dien je je aanvraag bij voorkeur in voor 7 juli 2023;
 • studenten met een niet-Belgisch Europees diploma kunnen een aanvraag indienen tot en met 18 augustus 2023;
 • studenten uit niet-Europese landen die reeds in België verblijven met een visum en een over een buitenlands diploma beschikken, moeten hun aanvraag indienen voor 2juni 2023;
 • studenten van buiten de Europese Unie die een visum nodig hebben, worden aangemoedigd om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen en dat uiterlijk voor 1 april 2023.

Word je tot de opleiding toegelaten, dan zal je hiervan een bevestiging ontvangen. Voor studenten van buiten Europa, zal ook een visumaanvraag noodzakelijk zijn. Hiervoor verwijzen we graag nar de website van IBZ.

De opleiding start op 18 september 2023 en loopt uiterlijk tot en met 4 september 2024.

Lesinhoud
Studenten in les

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Deze zijn allemaal inbegrepen in de inschrijvingsprijs. 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen. Je kan op de ECTS-fiche op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie International Management?
Studenten

Verder studeren

Voor het grootse deel van de studenten is dit een finaliteitsjaar. Na deze opleiding zijn studenten dan ook klaar voor de arbeidsmarkt. Toch zijn er zeker studenten die na deze opleiding een master volgen. Omgekeerd zijn er studenten met een masteropleiding, die deze opleiding volgen om zich te professionaliseren.

contract

Aan de slag

Onze afgestudeerden komen in zeer diverse functies terecht, meestal met een internationaal karakter, in zowel binnen- als buitenland, en in grote KMO'S of multinationals.

De functies zijn bijvoorbeeld:

 • account manager
 • costumer services manager
 • sales manager
 • human resources manager
 • consultant
 • executive director
 • managing director

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.