Studenten
Bachelor in organisatie en management

Human Resources Management via afstandsonderwijs
Human Resources Management via afstands-onderwijs

Bachelor in organisatie en management, keuzetraject Human Resources Management aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Werk je graag met mensen en wil je hen begeleiden in de uitbouw van hun loopbaan? Vind je ook dat communiceren met mensen belangrijk is en dat je in staat moet zijn om met verschillende persoonlijkheden overweg te kunnen? Wil je meer weten over de arbeidsmarkt en deze kennis gebruiken om mensen aan een geschikte job te helpen?

Ga voor een job in HR
Student

Vind je ook dat een goede juridische achtergrond noodzakelijk is om mensen in een organisatie te ondersteunen? Wil je mee vorm geven aan het beleid om medewerkers aan te trekken en te behouden? Wil je op de hoogte zijn van alle trends en tools die een invloed hebben op het human resources management in een organisatie?

Met het diploma Human Resources Management ben je gewapend om een belangrijke rol te spelen in de personeelsafdeling van een profit- of non-profitorganisatie, om ingezet te worden in een wervings- en selectiekantoor, sociaal secretariaat of een vakbond.

Human Resources Management in afstandsonderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Je krijgt een bedrijfsgerichte opleiding met uiteraard heel veel aandacht voor personeelsmanagement: HR basics, human talent management, arbeidsmarkt en actoren, HR tools & e-HRM, HR and employer branding, personeelsadministratie, sociaal recht en bedrijfspsychologie. Kortom, alle aspecten van human resources management worden onder de loep genomen.

Inhoudelijk focust de opleiding zich in de eerste plaats op het aanleren van talen. Naast het Nederlands moet je twee vreemde talen (Engels, Frans) zowel mondeling als schriftelijk goed beheersen. Uiteraard gebeurt dit in een bedrijfseconomische context.

Van de ICT-tools die men in het bedrijfsleven courant gebruikt, leer je de handigste kneepjes kennen: Microsoft Office maar ook andere software (bv. Adobe Acrobat, Exchange) komt aan bod.

Student

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student. Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn.

Het is daarnaast mogelijk dat je op basis van eerder verworven kwalificaties (diploma's en attesten) of bepaalde werkervaring in aanmerking komt voor vrijstellingen en dus bepaalde opleidingsonderdelen (vakken) niet meer hoeft af te leggen.

Wie al in het bezit is van een diploma binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde kan via een verkort traject een bijkomend bachelordiploma behalen. Voor wie zich (verder) wil specialiseren in beroepsspecifieke materie, zijn onze getuigschriften interessant. Voor meer informatie contacteer het team afstandsonderwijs via [email protected].

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma op afstand te behalen. De theorie verwerk je zelfstandige basis van thuis uit, hiervoor hoef je dus niet naar de campus te komen.

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat, er is ook heel wat begeleiding voorzien. Vragen stellen en contact is mogelijk met docenten via mail en skype. Voor vaardigheids- en oefenmomenten kan je voor georganiseerde skypesessies intekenen.

Wil je ons advies bij het samenstellen van je traject of heb je specifieke vragen rond studieplanning en studeren, dan kan je uiteraard ook bij het team afstandsonderwijs terecht.

Klepmap

Hoe verloopt mijn stage?

Het spreekt voor zich dat stage een belangrijk leer- en vormingsmoment is in de opleiding. De stage beslaat 60 dagen. De invulling ervan is evenwel verschillend in elke afstudeerrichting.

Onder welbepaalde voorwaarden kan je ook je stage (volledig of gedeeltelijk) op je eigen bedrijf afwerken. Indien je reeds over voldoende specifieke werkervaring beschikt, is het bovendien mogelijk dat de stageperiode wordt ingekort. De stage kan aangevat worden van zodra je 150 studiepunten (van de 180) hebt verworven.

VIVES Kortrijk

Waar en wanneer leg ik examens af?

Elk opleidingsonderdeel wordt uiteraard geëvalueerd. Hoe dit gebeurt (schriftelijk, mondeling of een opdracht), wordt duidelijk omschreven in de studiewijzer – een soort van handleiding – bij het opleidingsonderdeel zelf.

We vinden het belangrijk dat studenten die op afstand studeren ook op een flexibele manier examen kunnen afleggen. Voor elk opleidingsonderdeel zijn er per academiejaar minstens drie (en voor heel wat opleidingsonderdelen meer dan drie) examenmomenten. Examens gaan (met uitzondering van een aantal opleidingsonderdelen) door in het examencentrum. Je kan je inschrijven/uitschrijven voor een examen tot uiterlijk 5 kalenderdagen voor het examenmoment. De locatie (gebouw + lokaal) en het tijdstip worden per vak steeds duidelijk gecommuniceerd. Lukt het je niet om voor een bepaald examen tot in Kortrijk te komen, dan kan je het examen doorgaans ook op afstand afleggen.

studenten

Wanneer kan ik starten met de opleiding?

Dat kan vanaf de derde week van september! je kan ervoor kiezen om slechts met een beperkt aantal opleidingsonderdelen te starten, want je kunt immers tot eind mei opleidingsonderdelen bij opnemen. Ideaal om je studies volledig af te stemmen op jouw situatie. Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kunt inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

YDB
 Quote signs

Ik wilde een richting doen die het administratieve aspect behandelde, maar ook het menselijke. Deze opleiding komt daar perfect aan tegemoet!

Lesinhoud
Leslokaal

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Naast de handboeken en syllabi is, kan je er alle informatie over je vakken en aanvullend studiemateriaal vinden, zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, en discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Skype maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Naast de handboeken en syllabi is, kan je er alle informatie over je vakken en aanvullend studiemateriaal vinden, zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, en discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Hoeveel kost mijn studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met mijn studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie Human Resources Management?
Klepbord

Verder studeren

Wil je na het behalen van je bachelordiploma verder studeren en een masterdiploma behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Zo zijn er binnen de Associatie K.U.Leuven o.a. overstapmogelijkheden naar:

  • master of science in de handelswetenschappen
  • master in de bedrijfscommunicatie
  • master in de meertalige communicatie

Daarnaast kun je via een verkort programma een diploma academische bachelor behalen, dat toegang geeft tot verschillende masteropleidingen.

collega's

Aan de slag

Met een diploma Human Resources Management kom je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

De sector van het human resources gebeuren is een belangrijke werkgever: zowel intern in bedrijven (HR-afdeling, personeelsbeheer, personeelsbeleid en -administratie) als extern (rekruterings- en selectiebureaus, uitzendkantoren, vakbonden en sociaal secretariaten). Afgestudeerden Human Resources Management kunnen in deze functies terecht als medewerker of assistant van de personeelsdirecteur of HR-manager of in kleinere bedrijven als de personeelsverantwoordelijke.