Hotelbalie

hospitalitymanagement (Engelstalig)

hospitality management (Engelstalig)
Bachelor of Hotel Management - Specialisation Hospitality Management - English Programme at VIVES Noord

Als Bachelor Hotel Management ben je een professional die zich prima thuis voelt in de fascinerende wereld van gastvrijheid en het restaurantwezen. Aan het begin van je studie kies je een van de twee specialisaties: Culinary Arts of Hospitality Management. Beide specialisaties bieden een stevige basis in management, ICT, communicatie en teamwork. Daarnaast krijg je specifieke praktische en theoretische vakken die leiden naar een mooie toekomst als manager in een hotel of resort. Je kunt er ook voor kiezen om in de toekomst je eigen bedrijf op te bouwen. De veelzijdigheid, talenkennis en sociale vaardigheden van onze afgestudeerden worden ook door andere sectoren zeer gewaardeerd.

Waar kan ik dit volgen?
Start je carrière in de wereld van hotels
Vrouw aan bureau

Alle studenten van de Engelstalige bachelor hotelmanagement volgen drie jaar lang een gemeenschappelijk programma met een stevige economische basis en waarin ICT en communicatie centraal staan Je werkt praktijkgericht via (internatio­nale) projecten, cases en gastcolleges.

Kies je voor de specialisatie hospitalitymanagement, dan ben je iemand met een passie voor gastvrijheid en team­work Je krijgt een brede en diepere kijk op de hospitality­sector, een extra taal (Duits of Spaans), je werkt aan een project rond trends en je kunt in het laatste jaar kiezen voor operationeel of strategisch management.

Je volgt deze studie omdat de horeca in het algemeen en de hotelsector in het bijzonder je enorm boeien. Bovendien hou je van reizen en van talen en vind je het belangrijk dat de vakken in je opleidingen heel praktisch en concreet worden aangepakt. En onze campus? Die bevindt zich in Brugge, een van de grootste toeristische trekpleisters van Europa en het kloppende hart van de hospitalitysector van ons land

Lees meer over de Engelstalige specialisatie hospitalitymanagement.

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding hospitalitymanagement is sterk op de praktijk gericht. Dit blijkt uit een aantal projecten, sectorcontacten en stages. Tijdens het project "Café CuiZien" bijvoorbeeld, bouw je met een aantal medestudenten je eigen horecazaak uit, in samenwerking met een brouwerij, die een heus pand ter beschikking geeft. Teamword, taal- en presentatievaardigheden, creatieve, economische en hospitalityvaardigheden komen hierbij samen.

Daarnaast is het direct contact met het werkveld essentieel in de opleiding. Je hebt een verkennende stage van één week in de eerste opleidingsfase, een operationele stage van zes weken in de tweede opleidingsfase en een (internationale) managementstage van achttien weken in de derde opleidingsfase.

De opleiding hecht ook veel belang aan de uitbouw van jouw internationaal netwerk. Internationale contacten zijn essentieel voor de hospitality-manager van de toekomst. Naast de internationale managementstage en de inspiratiereis is er ook een "international case", inclusief een trendreis en de keuze tussen een aantal internationale projecten.

Aula

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Voor meer gedetailleerde informatie per opleidingsonderdeel, raadpleeg de officiële ECTS-fiches van alle vakken. Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

21-22 Curriculum Hotel Management English Hospitality mgmt - culinary arts.pdf

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Aula

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits (studiepunten) moet behalen. De meeste studenten volgen het reguliere programma waarvan de eerste opleidingsfase bestaat uit 60 studiepunten. Rekening houdend met de voorwaarden van het opleidingsprogramma kun je als student ook een individueel studieprogramma (ISP) samenstellen. Mocht je voor bepaalde opleidingsonderdelen niet slagen, dan pas je in samenspraak met een studietrajectbegeleider je individuele studieprogramma aan.

Student HWB

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

Deze professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in drie jaar kunt afronden. We kiezen bewust voor een semestersysteem van twaalf lesweken per semester, en niet voor de kortere modules. Dit vanuit de overtuiging dat het beter is dat je meer tijd krijgt om een topic te verwerken. Bovendien vermijdt dit voortdurende examenstress.

Je neemt deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten en gastdocenten uit het bedrijfsleven. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met o.m. stagemomenten en projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen via specialisaties.

VIVES Student

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

We kiezen bewust voor een semestersysteem van 12 lesweken per semester, en niet voor de kortere modules. Dit vanuit de overtuiging dat het beter is de student meer tijd te geven om een topic te verwerken. Bovendien vermijdt dit een voortdurende examenstress.

De opleiding is sterk op de praktijk gericht en sluit dan ook naadloos aan bij het beroepsleven. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden krijgt ook heel wat aandacht via groepswerk, presentaties, ... Heel boeiend zijn de projecten waaraan je zal meewerken. In het project "Café CuiZien"(semester 4) ontwerp je een horecazaak ontwerpen rond een bepaald thema. Hierin worden zowel economische als hospitalityvakken in de praktijk gebracht.

Je werkt in groep en presenteert aan een jury bestaande uit docenten en diverse hotelmanagers, die bovendien deel uitmaken van de adviesraad van de opleiding.

VIVES Hal

Bijzonder aan deze projecten is dat de horecaspecifieke, de bedrijfseconomische en de taalkundige aspecten worden geïntegreerd. Je brengt m.a.w. alle aspecten van de opleiding samen tot één geheel, net zoals in de werkelijkheid.

Er is een gestructureerd aanbod van differentiatie-activiteiten voor heel wat vakken. Dit gaat van introductietesten of vrijblijvende proefexamens tot monitoraten of differentiatielessen voorafgaand of na de les waarbij in kleinere groepen aandacht wordt besteed aan de knelpunten van individuele studenten. Naast het volgen van diverse sessies over een juiste studiemethode behoort ook een individuele afspraak met de studiebegeleider om je studiemethode te bespreken tot de mogelijkheden. Bij de inspectie scoorden de opleiding op het gebied van studiebegeleiding een zelden geziene "Excellent".

Hotelbalie

Veel gestelde vragen

Is een vooropleiding aan een hotelschool noodzakelijk?

Neen. In het eerste jaar volg je het vak "Introductie keuken en restaurantpraktijk". Wie al een secundair diploma hotelbeheer op zak heeft, krijgt vrijsteling voor dit van.

Moet ik voorkennis hebben van de diverse vreemde talen (Frans, Engels, Duits/Spaans)?

De lessen Duits en Spaans (je hebt de keuze) vereisen geen voorkennis. Voor Frans en Engels is een bepaalde voorkennis wel noodzakelijk. Die verwierf je normaal gezien in de secundaire school. Als nieuwe student start je met je eigen specifieke vooropleiding en ervaring. Wij willen hiermee in het eerste jaar maximaal rekening houden en kregen van de inspectie ook een excellent op het onderdeel studiebegeleiding.

Ik heb nooit een economische opleiding gevolgd, kan ik dan zonder problemen starten?

Dat kan zeker. We raden je wel aan om de vakantiecursus boekhouden te volgen. Voor alle economische vakken begint de leerstof ‘vanaf nul’ en kan je indien nodig zeker een beroep doen op de georganiseerde studiebegeleiding.

Hotelbalie

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Jazeker, één van de hoogtepunten in je opleiding zijn de stages en het directe contact met het werkveld. Via talrijke seminaries en bedrijfsbezoeken kom je in contact met alle belangrijke spelers uit de hospitalitysector. In semester 2 word je tijdens de hospitalityweek één week lang ondergedompeld in ‘het hotelleven zoals het is’. Deze week gaat vooral door in kleinere hotels in Vlaanderen. In semester 3 ga je 6 weken op operationele stage in een hotel of aanverwant bedrijf in één van de 10 Belgische provincies.

In semester 6 vertrek je voor 18 weken op managementstage. De cijfers bewijzen het: alle studenten lopen stage in gerenommeerde ketenhotels. 80% van de stages vindt plaats in Frankrijk, Noorwegen, Duitsland, de Canarische eilanden, Mallorca, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje, Italië, ... Tijdens semester 6 zijn er geen lesactiviteiten meer. Zo doe je ervaring op in de meest diverse hotelbedrijven in binnen- en buitenland! In het belang van de student worden zowel voor de operationele stage als voor de managementstage alternatieve periodes in het programma voorzien. Deze vinden plaats in semester 4 en semester 7.

Tijdens je stage maak je ook een management case. Dit werk is heel praktisch van aard. Je kiest zelf, vertrekken vanuit je stageplaats, een topic. Dit koppel je aan het jaarthema (vb. ecologie, service, employability, ...). Je gaat op zoek naar opportuniteiten, niet enkel voor je stagehotel, maar voor de hele sector, en kan je hierin ook creatief uitleven.

Studeren in het buitenland

Internationale contacten zijn levensnoodzakelijk voor de hotelmanager van de toekomst. Via een aantal terugkerende projecten kom je in contact met de internationale hospitalitysector:

Inspiratiereis in semester 4: je gaat samen met je medestudenten en meerdere docenten op reis om inspiratie op te doen voor je practical case "CafeCuizien".

  • International case in het tweede jaar: Je maakt een keuze tussen een aantal internationale projecten in binnen- of buitenland:
  • International Week: Je organiseert en beleeft een heuse international week, met workshops en recreatieve activiteiten van en voor buitenlandse docenten en voor studenten.
  • China - reis: een tiendaagse reis naar China met focus op hospitality.
  • AEHT - conferentie: je neemt deel aan een internationale conferentie en hospitaltywedstrijd.
  • EMCup: je neemt deel met een aantal medestudenten aan een internationale Hospitalitywedstrijd in Nederland.

Voor het vak "Trends in hospitality" gaan we op trendreis naar een toonaangevende stad op dat gebied. In 2018 was dit Stockholm.

Internationale stages zijn mogelijk voor alle studenten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Ierland, Engeland, Mallorca, Canarische eilanden, Nederland...

New York

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Bert
 Quote signs

The wide range of interesting subjects and projects taught me the tricks of the trade and the current trends in hospitality. The lecturers are extremely passionate about what they do. They live for their students. They show an interest in each and every student, which creates a great atmosphere.

Aula

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Voor meer gedetailleerde informatie per opleidingsonderdeel, raadpleeg de officiële ECTS-fiches van alle vakken. Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

21-22 Curriculum Hotel Management English Hospitality mgmt - culinary arts.pdf

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie hospitalitymanagement?
Student

Verder studeren

Na de opleiding hotelmanagement kan je via een bijkomende studie van 2 jaar ook een masterdiploma behalen, bijvoorbeeld master in toerisme, een universitaire opleiding die mikt op de vorming van hogere kaders. De klemtoon ligt op diepgang, wetenschap en onderzoek. Je volgt eerst een schakelprogramma van één jaar. Je krijgt er vooral een wetenschappelijke vorming.

Ook master handelswetenschappen (Brussel of Antwerpen) en een master management en organisatie (Antwerpxen) behoren tot de mogelijkheden, samen met verschillende BanaBa-opleidingen (bachelor-na-bachelor) of verkorte trajecten (eventmanagement of toerisme en recreatiemanagement).

Hotel

Aan de slag

Met dit diploma vind je gegarandeerd een mooie job. Ruim de helft van de afgestudeerden werkt in de hotelsector (in ruime zin), de restauratie en de toelevering. Binnen de eigenlijke hotellerie neemt het werken in dienstverband bij binnenlandse en buitenlandse ketenhotels een prominente plaats in.

Zowat alle functies binnen de hospitality sector behoren tot de mogelijkheden: reception & reservations, sales & marketing, guest relations, food & beverage, banqueting & conferences, meeting industry, rooms division, revenue management, cost control en nog veel meer.

Met de nodige inzet en talent behoort het topmanagement tot de mogelijkheden (sommige afgestudeerden leiden als general manager een nationaal of internationaal gereputeerd klassehotel of superviseren meerdere hotels). Mogelijkheid om een eigen zaak uit te bouwen, al dan niet in de hotelsector.

Ook tal van andere sectoren weten de knowhow van onze afgestudeerden naar waarde te schatten.

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.