Keuken

Culinary Arts

Bachelor in het hotelmanagement, specialisatie Culinary Arts aan VIVES Noord

Bij aanvang van de opleiding kies je één van de twee specialisaties: hospitalitymanagement of Culinary Arts. Beide specialisaties bieden een stevige basis management, communicatie en teamwork. Daarnaast krijg je heel specifieke vakken die een brede waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden bieden als manager in hospitality of chef in top-restaurants. Als afgestudeerde hotelmanagement ben je ook zeer gegeerd door tal van andere sectoren. De studentenorganisatie Sorhoma zorgt voor een unieke sfeer tussen alle studenten en docenten. Opleidingen met veel variatie, praktijk en dynamiek.

Waar kan ik dit studeren?
Word een culinaire artiest
Briefing

Alle studenten hotelmanagement volgen drie jaar lang een gemeenschappelijk programma met een stevige economische basis en waarin ICT en communicatie centraal staan. Je werkt praktijkgericht via (internatio­nale) projecten, cases en gastcolleges.

Kies je voor de specialisatie Culinary Arts, dan ben je iemand met een grote passie voor restaurants en de keuken. In voormalig restaurant De Karmeliet zul je theorie en praktijk combineren en echte klanten mogen ontvangen.

Je krijgt een hoogstaande culinaire opleiding, gegeven door docenten van de gerenommeerde hotelschool Ter Duinen, klaar om in de beste restaurants ter wereld aan de slag te gaan. Alle specifieke vakken Culinary Arts worden in het Engels gegeven. Je kan deze opleiding ook volledig in het Engels volgen.

De specialisatie Culinary Arts is een intiatief van het Flanders Culinary Arts Centre (FCAC), een samenwerking tussen Hogeschool VIVES en Hotelschool Ter Duinen. Alle info over FCAC en de specialisatie Culinary Arts vind je ook hier.

CULINARY ARTS studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit studeren?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding Culinary Arts is sterk op de praktijk gericht. Dit blijkt uit een aantal projecten, sectorcontacten en stages. Tijdens het project "Café CuiZien" bijvoorbeeld, bouw je met een aantal medestudenten je eigen horecazaak uit, in samenwerking met een brouwerij, die een heus pand ter beschikking geeft. Teamword, taal- en presentatievaardigheden, creatieve, economische en hospitalityvaardigheden komen hierbij samen.

Daarnaast is het direct contact met het werkveld en het bereiken van een hoog culinair niveau essentieel in de opleiding. Run the Restaurant (De Karmeliet) in eerste (1 week), 2e (6 weken) en 3e jaar (1 dag per week). Een prachtige (internationale) stage in een  gerenommeerd restaurant staat ook op het menu van het derde jaar.

De opleiding hecht ook veel belang aan de uitbouw van jouw internationaal netwerk. Internationale contacten zijn essentieel voor de hospitality-manager van de toekomst. Naast de internationale stage en de studytrip is er ook een "international case", met de keuze tussen een aantal internationale projecten.

Gastronomie

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een normaal traject duurt 3 jaar. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits (studiepunten) moet behalen. De meeste studenten volgen het reguliere programma waarvan de eerste opleidingsfase bestaat uit 60 studiepunten. Rekening houdend met de voorwaarden van het opleidingsprogramma kun je als student ook een individueel studieprogramma (ISP) samenstellen. Mocht je voor bepaalde opleidingsonderdelen niet slagen, dan pas je in samenspraak met een studietrajectbegeleider je individuele studieprogramma aan.

Keuken

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

Deze professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in drie jaar kunt afronden. We kiezen bewust voor een semestersysteem van twaalf lesweken per semester, en niet voor de kortere modules. Dit vanuit de overtuiging dat het beter is dat je meer tijd krijgt om een topic te verwerken. Bovendien vermijdt dit voortdurende examenstress.

Je neemt deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten en gastdocenten uit het bedrijfsleven. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met o.m. stagemomenten en projectwerking.

Studenten culinary arts

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

 

De opleiding is sterk op de praktijk gericht en sluit dan ook naadloos aan bij het beroepsleven. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden krijgt ook heel wat aandacht via groepswerk, presentaties, ... Heel boeiend zijn de projecten waaraan je zal meewerken. In het project "Café CuiZien"(semester 4) ontwerp je een horecazaak ontwerpen rond een bepaald thema. Hierin worden zowel economische als hospitalityvakken in de praktijk gebracht.

Je werkt in groep en presenteert aan een jury bestaande uit docenten en diverse hospitalitymanagers, die bovendien deel uitmaken van de adviesraad van de opleiding.

Bijzonder aan deze projecten is dat de horecaspecifieke, de bedrijfseconomische en de taalkundige aspecten worden geïntegreerd. Je brengt m.a.w. alle aspecten van de opleiding samen tot één geheel, net zoals in de werkelijkheid.

Er is een gestructureerd aanbod van differentiatie-activiteiten voor heel wat vakken. Dit gaat van introductietesten of vrijblijvende proefexamens tot monitoraten of differentiatielessen voorafgaand of na de les waarbij in kleinere groepen aandacht wordt besteed aan de knelpunten van individuele studenten. Naast het volgen van diverse sessies over een juiste studiemethode behoort ook een individuele afspraak met de studiebegeleider om je studiemethode te bespreken tot de mogelijkheden. Bij de inspectie scoorden de opleiding op het gebied van studiebegeleiding een zelden geziene "Excellent".

Veel gestelde vragen:

Is een vooropleiding aan een hotelschool noodzakelijk?

Neen. Wie geen hotelervaring heeft, volgt de "summer school" in de Hotelschool Ter Duinen te Koksijde van 30 augustus tot 19 september. Zo verwerf je de vereiste basiskennis bij aanvang van het eerste jaar.

Moet ik voorkennis hebben van de diverse vreemde talen (Frans, Engels, Duits/Spaans)?

Een zekere baiskennis van het Frans en het Engels is vereist. Als nieuwe student start je met je eigen specifieke vooropleiding en ervaring. Wij willen hiermee in het eerste jaar maximaal rekening houden en kregen van de inspectie ook een excellent op het onderdeel studiebegeleiding.

Ik heb nooit een economische opleiding gevolgd, kan ik dan zonder problemen starten?

Dat kan zeker. We raden je wel aan om de vakantiecursus boekhouden te volgen. Voor alle economische vakken begint de leerstof ‘vanaf nul’ en kan je indien nodig zeker een beroep doen op de georganiseerde studiebegeleiding.

Student aan het werk in de keuken

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Jazeker, één van de hoogtepunten in je opleiding zijn de stages en het directe contact met het werkveld. In het eerste jaar is er een project met als doel het runnen van een gastronomisch restaurant. De studenten vertrekken van een blanco ideeënbord. Kies een thema, doorloop alle juridische stappen, zorg voor de marketing, organiseer de praktische kant. Tot slot runnen de studenten een week lang een gastronomisch restaurant.

In het tweede jaar leer je een restaurant operationeel runnen. Gedurende 6 weken lopen de studenten stage in het Flanders Culinary Arts Centre. De technieken van de wereldkeuken worden toegepast op lokale producten.

In het derde jaar loop je gedurende 18 weken stage in een (internationaal) gerenommeerd gastronomisch restaurant.

Studeren in het buitenland

Internationale contacten zijn levensnoodzakelijk voor de hotelmanager van de toekomst. Via een aantal terugkerende projecten kom je in contact met de internationale hospitalitysector:

Inspiratiereis in semester 4: je gaat samen met je medestudenten en meerdere docenten op reis om inspiratie op te doen voor je practical case "CafeCuizien".

  • International case in het tweede jaar: Je maakt een keuze tussen een aantal internationale projecten in binnen- of buitenland:
  • International Week: Je organiseert en beleeft een heuse international week, met workshops en recreatieve activiteiten van en voor buitenlandse docenten en voor studenten.
  • China - reis: een tiendaagse reis naar China met focus op hospitality.
  • AEHT - conferentie: je neemt deel aan een internationale conferentie en hospitaltywedstrijd.
  • EMCup: je neemt deel met een aantal medestudenten aan een internationale Hospitalitywedstrijd in Nederland.

Internationale stages zijn mogelijk voor alle studenten.

wereldbol

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Isild
 Quote signs

Alle vakken in de opleiding worden heel praktisch en concreet aangepakt, zodat ik de theorie later heel snel zal kunnen omzetten in de praktijk, bij de opening van mijn grote droom: een eigen B&B.

Lesinhoud
kookklasfoto

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat o.m. boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Voor de praktijklessen in de Karmeliet zijn uiteraard grondstoffen nodig. Die zorgen voor een extra kost. Het eerste jaar betaal je €324, het tweede jaar €450 en het derde jaar €270. Indien nodig moet ook nog keukenkledij en eventueel messen worden aangekocht.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je bent iemand met een grote passie voor restaurants en de keuken. In Restaurant De Karmeliet zal je theorie en praktijk combineren en zelfs echte klanten ontvangen. Je krijgt een hoogstaande culinaire opleiding, door Hotelschool Ter Duinen. Alle specifieke vakken Culinary Arts worden in het Engels gegeven. In het eerste en tweede jaar ben je verantwoordelijk voor het runnen van De Karmeliet want die is op bepaalde periodes van het jaar geopend. In het derde jaar ga je achttien weken op internationale stage naar een gerenommeerd sterrenrestaurant.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Voor de praktijklessen in de Karmeliet zijn uiteraard grondstoffen nodig. Die zorgen voor een extra kost. Het eerste jaar betaal je €324, het tweede jaar €450 en het derde jaar €270. Indien nodig moet ook nog keukenkledij en eventueel messen worden aangekocht.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie CULINARY ARTS?
student

Verder studeren

Na de opleiding hotelmanagement kan je via een bijkomende studie van 2 jaar ook een masterdiploma behalen, bijvoorbeeld master in toerisme, een universitaire opleiding die mikt op de vorming van hogere kaders. De klemtoon ligt op diepgang, wetenschap en onderzoek. Je volgt eerst een schakelprogramma van één jaar. Je krijgt er vooral een wetenschappelijke vorming.

Ook master handelswetenschappen (Brussel of Antwerpen) en een master management en organisatie (Antwerpen) behoren tot de mogelijkheden, samen met verschillende BanaBa-opleidingen (bachelor-na-bachelor) of verkorte trajecten (eventmanagement of toerisme en recreatiemanagement).

student

Aan de slag

Met dit diploma vind je gegarandeerd een mooie job. Sectoren als restaurant & catering , gastronomy consultancy, de voedingsindustrie, hospitality en toerisme behoren tot de mogelijkheden.

Een greep uit de mogelijke functies: Chef, Director of Food & Beverage, Restaurant & Catering Manager, Gastronomy Consultant, Events and Gastronomic Activities Manager, Food Sector Research and Innovation Manager, Food Quality and Safety Officer, Culinary Operations and Project Manager, General Manager, Starred Chef,…

Met de nodige inzet en talent behoort het topmanagement zeker tot de mogelijkheden. Mogelijkheid om een eigen zaak uit te bouwen, al dan niet in de hospitalitysector.

Ook tal van andere sectoren weten de knowhow van onze afgestudeerden naar waarde te schatten.