Massage
Bachelor in het wellbeing- en vitaliteitsmanagement

care en vitaliteitsmanagement

care en vitaliteits-management
Bachelor in het wellbeing- en vitaliteitsmanagement, afstudeerrichting care en vitaliteitsmanagement aan VIVES Zuid

Goede, ondersteunende zorg maakt het verschil bij de begeleiding van cliënten, met oog voor de behoeften van familie, mantelzorgers en vrijwilligers.

Waar kan ik dit volgen?
opleiding care en vitaliteitsmanagement volgen
VIVES House of Wellbeing

De afstudeerrichting care & vitaliteitsmanagement is zich bewust dat de zorgsector nood heeft aan een management dat van alle markten thuis is: van een degelijk financieel beleid tot een wellbeing- en vitaliteitsbeleid in functie van cliënten en werknemers. 

Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. De vraag rijst immers op welke manier met beperkte middelen toch goede zorg kan geboden worden aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen met of zonder ziekte, beperking, zowel residentieel, ambulant als in de thuisomgeving.

Wat leer ik in deze opleiding?

De wellbeingmanager benadert de mens op een holistische wijze, dwz. dat hij niet alleen positief inzet op  het fysieke, mentale en spirituele welzijn van de mens maar ook op de wijze waarop de mens dagelijks kan functioneren, zich kan engageren en hoe zijn kwaliteit van leven kan verbeteren.

De wellbeingmanager activeert dus een gezonde levensstijl zodat mensen er (weer) stralend uitzien, zich (weer) goed voelen, hun negatieve stress vermindert en er meer balans komt in hun leven.

De wellbeingmanager kan zich hierbij richten tot de mens als individu. Hij leert de mens zijn eigen innerlijk kompas te volgen, zich méér bewust te worden van wat hij wil in het leven en zo meer levengeluk te ervaren. De wellbeingmanager wordt als het ware een ‘compagnon de route’ hierbij.

De wellbeingmanager kan zich ook richten tot de mens of teams in organisaties met als doel hierbij het werkgeluk te verhogen. Het is immers bewezen dat gelukkige werknemers minder dagen kort verlet opnemen, minder (lang) thuis zijn door ziekte, minder snel veranderen van job, harder en efficiënter werken wat in globo leidt tot een hogere productiviteit voor de organisatie.

In de afstudeerrichting Care en vitaliteitsmanagement van de bachelor wellbeing- en vitaliteitsmanagement leert de student wellbeing te brengen op elk niveau van een non-profit organisatie. Naast de algemene vakken dragen volgende vakken hiertoe bij: belevingsgerichte zorg en methodes, massagetechnieken, ergonomisch werken, logistiek van de zorg, organisatie van de welzijns- en gezondheidszorg, Wellbeing- en vitaliteitsbeleid, zorgtechnologie en innovatie, verwenzorg, Healing Environment, Active Ageing en welbevinden bij langdurige zorg.

Boekhouder

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Skype maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Les bij Wellbeing

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in drie jaar kunt afronden. De opleiding bestaat uit zes semesters die over drie opleidingsfasen worden gespreid. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits (studiepunten) moet behalen. De meeste studenten volgen het reguliere programma waarvan de eerste opleidingsfase bestaat uit 60 studiepunten. Rekening houdend met de voorwaarden van het opleidingsprogramma kun je als student ook een individueel studieprogramma (ISP) samenstellen. Mocht je voor bepaalde opleidingsonderdelen niet slagen, dan pas je in samenspraak met een studietrajectbegeleider je individuele studieprogramma aan. 

Projectie van een presenatie

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

Je neemt deel aan een sterk praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat ook theoretische vakken concreet worden aangebracht.

De 1ste programmafase legt een algemene basis. In de 2de programmafase starten de vakken van je afstudeerrichting. Naarmate je studie vordert, worden de vakken dus specifieker en neem je je leerproces meer en meer in eigen handen.

Na het behalen van je bachelordiploma kan je je verder specialiseren, in binnen- en/of buitenland.

VIVES House of Wellbeing

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Management leer je niet enkel uit de boeken. Dit geldt nog meer voor de bachelor wellbeing- en vitaliteitsmanagement. Organiseren, mensen begeleiden, resultaten bespreken en evalueren, motiveren, doelgericht nieuwe initiatieven implementeren met het oog op Wellbeing van mens en bedrijf ... veronderstelt theoretische managementkennis maar ook kennis opgedaan in de praktijk.

Het 'House of Wellbeing' is als leerbedrijf van de opleiding via projecten en praktijkopdrachten gekoppeld aan de opleiding over de 3 jaren heen. Het leerbedrijf wordt commercieel uitgebaat onder leiding van een algemeen manager. Je leert werken en functioneren in een veilige en beschermde omgeving die een volwaardige simulatie is van een levensechte setting. In het leerbedrijf kan hierdoor de focus gelegd worden op de ontwikkeling van je persoonlijke en opleidingsgerelateerde competenties.

Studenten

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Theorie, praktijk en onderzoek gaan hand in hand. Ondernemen is immers doelgericht en weloverwogen handelen. Van je start tot je afstuderen nemen we je mee op weg. Je leert eerst heel bescheiden en met minder verantwoordelijkheid, later zelfstandig en systematisch een professioneel project realiseren. In het 2de jaar loop je een operationele stage van 5 weken in het leerbedrijf of bedrijf naar keuze. Als kroon op het werk in het 3de jaar is er een managementstage van 12 weken in het leerbedrijf of een bedrijf naar keuze.  Deze omgevingen geven je de kans je te ontwikkelen tot een echte wellbeing- en vitaliteitsmanager.

Studeren in het buitenland

Wie tijdens zijn studies een persoonlijke internationale ervaring wil opdoen, zit in deze opleiding in pole position. We hebben met meer dan 140 hogescholen van Finland tot Griekenland en van Ierland tot Litouwen een samenwerkingsovereenkomst om er een semester te studeren. Of loop je liever stage in China, India, Mexico of Colombia? Dat kan ook. En of het bedrijfsleven je internationale ervaring zal weten te waarderen!

Buitenland

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Fauke
 Quote signs

Het is een vrij nieuwe richting, maar ze voldoet helemaal aan mijn verwachtingen. Zeker het nieuwe House of Wellbeing, met zijn inspirerende en praktische ruimtes is een grote troef!

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Onze campussen zijn leef- en studeercampussen. Je vindt er alle faciliteiten om je studies te ondersteunen. Niet alleen dit, maar ook het studentenleven kan al op de campus van start gaan. 

Wat na je studie CARE & VITALITEITSMANAGEMENT?
student

Verder studeren

Na deze opleidingen kun je heel wat kanten uit. Een greep uit de vele mogelijkheden:

Massagetherapeut

Aan de slag

Met een diploma care & vitaliteitsmanagement kan je heel wat kanten uit. Enkele beroepsmogelijkheden zijn:

  • Care-en vitaliteitsmanager in privé en innovatieve zorginitiatieven

  • Consultant voor non-profit sector

  • Promotor van gezondheidsacties in preventieve gezondheidsdiensten (regionaal, provinciaal, federaal), mutualiteiten, liga’s

  • Care- en vitaliteitsmanager in zorghotels

Verkorte studieroutes

Een diploma na je diploma?

  1. Met een diploma uit een relevant domein (handelswetenschappen en bedrijfskunde aan VIVES of een andere hogeronderwijsinstelling) met als basisvoorwaarde voldoende credits voor talen, informatica en basis bedrijfseconomie heb je toegang tot een verkorte studieroute van een tot anderhalf jaar.
  2. Zonder diploma uit een relevant domein of je voldoet niet aan de basisvoorwaarde stellen we samen een traject op maat op (op campus of op afstand) van een tweetal jaar.
  3. Met een graduaatsdiploma uit een aanverwant domein stap je in een aanvullingstraject van twee jaar.

Interesse? Neem contact op vóór je inschrijving:

Persoon lacht vertrekt
Care en vitaliteitsmanagement studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.