Business & IT toetsenbord
Bachelor in de toegepaste informatica

Business & IT via afstandsonderwijs

Business & IT via afstands-onderwijs
Bachelor in de toegepaste informatica, afstudeerrichting Softwaremanagement, specialisatie Business & IT in VIVES Zuid

Je analyseert de bedrijfsbehoeften en kiest de beste IT-oplossing. Je leert alles over business intelligence, big data en machine learning.

Ook op campus
Word specialist in business intelligence en analytics
Studenten informatica complab

Een afgestudeerde in Business & IT op afstand heeft een uitstekende IT-kennis op alle vlakken, maar beschikt tegelijk over een prima inzicht in bedrijfsprocessen en informatiestromen. Je adviseert bedrijven bij het zoeken naar de ideale ICT-oplossing, configureert systemen voor document management, content management en customer relationship management op maat van bedrijven en begeleidt hen bij de introductie van deze systemen. Je vormt de brug tussen de IT-afdeling en de business.

Tegelijk word je een specialist in business intelligence en business analytics, haal je uit terrabytes bedrijfsgegevens net die informatie die nodig is om strategische bedrijfsbeslissingen te sturen en te ondersteunen. Aangevuld met big data leer je systemen te hanteren die evoluties kunnen voorspellen en dagelijkse taken via zelflerende systemen kunnen automatiseren.

Business & IT studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

In deze afstudeerrichting krijg je een basisopleiding in de informaticapijlers software development en IT-infrastructure. In het kader van je specialisatie word je stevig opgeleid in het beheren van en analyseren van gegevens zodat je databanken kan ontwerpen, gegevens kan visualiseren om het management te ondersteunen en gegevens kan analyseren om voorspellingen te maken over de richting die het bedrijf zal gaan. Dat wordt aangevuld met een sterke economische pijler, met vakken als Business Management, Business Process Modelling, Business Process Improvement. Door deze combinatie van IT-gerichte vakken en economische vorming is de afgestudeerde uit Business & IT de geknipte persoon om de brug te leggen tussen de business en de informatica. Je kan bedrijven adviseren over de best geschikte IT-oplossing voor hun probleem.

De geschikte IT-oplossing bestaat niet alleen uit softwareontwikkeling op maat (sofware develpoment), maar ook in het gebruik van aangepaste standaardpakketten (documentbeheersystemen, klantbeheersystemen (CRM), ERP-pakketten), m.a.w. een intelligent gebruik van automatisering op basis van bestaande producten. In deze specialisatie leer je deze producten gebruiken en aanpassen zodat zij optimaal de bedrijfsprocessen van je klanten ondersteunen.

Leraar ICT en student

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De organisatie van de opleiding bestaat uit vier jaren van ongeveer 45 studiepunten, met de bedoeling om werk, gezin en studeren te kunnen combineren en leidt tot een diploma. Ieder jaar wordt in vijf periodes (modules) opgedeeld. Tijdens een module gaan een aantal vakken door en kunnen er contactmomenten gepland staan op vrijdagnamiddag. Op het einde van de module, na ongeveer 7 weken, vinden examens plaats, op vrijdag, van de vakken die op dat moment afgewerkt zijn. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het examen af te leggen op een uitgestelde datum in een alternatieve examenweek.

De opleiding is erg praktijkgericht, niet alleen door de vakinhouden en de aanpak, maar ook onder andere door de IT-projecten in de tweede en derde fase. Op het einde van je opleiding komt daar dan nog een bachelorproef bij als kroon op het werk.

Het is mogelijk om een persoonlijk traject samen te stellen dat langer of korter is dan het vooropgestelde programma. Een persoonlijk programma kan op de startdag in overleg met de docenten samengesteld worden. Veel studenten kiezen er voor om 30 studiepunten op te nemen per jaar, wat de combinatie met werk en gezin haalbaarder maakt.

Studenten HWB VIVES

Heb ik recht op vrijstellingen?

Wie een vrijstelling wil verkrijgen, ongeacht verworven diploma’s of werkervaring, moet een dossier indienen. De inhouden per opleidingsonderdeel kunnen geraadpleegd worden op de website en bieden voldoende informatie om een inschatting te kunnen maken voor welke opleidingsonderdelen eventueel vrijstelling kan verkregen worden. Het onderzoek naar het toekennen van vrijstellingen gebeurt na indienen van het door jou opgestelde dossier en volgens de vooropgestelde procedure (klik op de knop hieronder voor meer informatie).

Business & IT toetsenbord

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt via afstandsonderwijs je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding een volwaardig bachelordiploma te behalen. Met behulp van studiewijzers en aangepaste opdrachten word je begeleid in het zelfstandig doornemen van het studiemateriaal.

Er worden daarnaast contactmomenten georganiseerd in VIVES campus Kortrijk. Deze vinden plaats op vrijdagnamiddag (maar niet elke vrijdagnamiddag). Contactmomenten zijn meestal facultatief (service voor studenten) en er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk verplichte momenten. De docent geeft uitleg over zijn opleidingsonderdeel (overzicht leerstof, verbeteren oefeningen, feedback in verband met opdrachten of uitdiepen van een bepaald onderdeel). Volgens de mening van onze afstandsstudenten vormen deze contactmomenten een grote hulp bij het studeren en het verwerken van de leerstof.

netwerkkabels

Hoe verloopt mijn bachelorproef?

In de loop van de opleiding kom je op verscheidene manieren in contact met het werkveld: gastsprekers, opdrachten in bedrijven, projecten voor externe opdrachtgevers.

Je eindigt je opleiding met een bachelorproef. Voor je bachelorproef realiseer je een project in een bedrijf. Hiervoor ga je op stage in een groter bedrijf, een softwarebedrijf, een bank of bijvoorbeeld een productiebedrijf met een grote IT-afdeling. Je maakt kennis met de arbeidscultuur in het bedrijf en wordt geconfronteerd met de uitdagingen van het uitwerken van een groter project, met alle aspecten: analyse, ontwerp, realisatie, testen, implementatie, communicatie met de opdrachtgever, communicatie met het team en documentatie. In juni presenteer je de resultaten van je bachelorproef voor een professionele jury.

Wie voldoende werkervaring kan voorleggen, krijgt een vrijstelling voor het stagegedeelte van de bachelorproef. Je doet dan je bachelorproef samen met het bedrijf, zonder dat je permanent in het bedrijf aanwezig hoeft te zijn.

Toegepaste informatica werkveld

Waar en wanneer leg ik examens af?

Een beoordelingscijfer kan toegekend worden na een examen (schriftelijk/mondeling/computer) maar ook volledig of deels via permanente evaluatie.

De laatste vrijdag van iedere module zijn er evaluatiemomenten voorzien. Hier leg je maximum drie examens af. Er zijn ook alternatieve examenmomenten voorzien, indien je niet kan aansluiten op één van deze momenten. Voor computerexamens is dit eveneens op een vrijdag. Mondelinge examens is er nog een examenmoment op een avond en op een vrijdag. Voor schriftelijke examens kan dit op verschillende momenten binnen één alternatieve examenweek. Die momenten zijn op dinsdag om 8.30 uur, 14 en 18 uur, op woensdag en donderdag om 14 en 18 uur, op vrijdag om 9, 14 en 18 uur en op zaterdag om 9.30 uur. Je kan zelf beslissen op welk van die momenten je het examen aflegt.

De data van de examens kan je vinden op de jaarkalender (zie infobrochure die je kan downloaden op deze pagina). De alternatieve examendata zijn beschikbaar aan het begin van het academiejaar. Alle examens worden georganiseerd op VIVES campus Kortrijk. Daarnaast is het ook mogelijk om steeds meer examens af te leggen op afstand (van thuis uit).  

Toegepaste informatica werkveld

Wanneer kan ik starten met de opleiding?

Je kan je online inschrijven via onze website. Je ontvangt een uitnodiging voor de startdag (half september). Inschrijven doe je best voor half oktober. Wie later inschrijft, neemt contact op met de coördinator afstandsonderwijs om het traject te bespreken. Alle informatie vind je terug op onze inschrijvingspagina.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Nog niet helemaal overtuigd? Contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs (contactpersoon op deze pagina) voor verdere informatie.

Lesinhoud
Toegepaste informatica studenten complab

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi  is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat. 

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

De opleiding toegepaste informatica begint met twee gemeenschappelijk jaren waarin je basiskennis verwerft van softwareontwikkeling, IT-infrastructuur, dataverwerking en Artificial Intelligence. Vanaf het derde jaar kies je je specialisatie. In de afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling kun je kiezen tussen de specialisaties Software Development, Networks & Security of Artificial Intelligence. Contact met het werkveld is bij uitstek een kenmerk van deze opleiding.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Download hier een vakkentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding.

Leren zonder lessen

Er zijn weinig lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je vanop afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. Discussiefora vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook videovergaderen maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi  is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat. 

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie Business & IT?
Studenten HWB VIVES

Verder studeren

Na deze opleiding kan je, mits het volgen van een schakeljaar, verder studeren als master of science  master of science in het informatiemanagement, master of science in de toegepaste informatica, master of science in de industriële wetenschappen: informatica, master of science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT. Je kunt ook de speficieke lerarenopleiding volgen.

Raadpleeg ook de website van de Associatie KU Leuven voor alle bachelor-, master-, banaba- (bachelor-na-bachelor) en manama-programma's (master-na-master) die de instellingen van de Associatie KU Leuven aanbieden.

Wanneer je een micro degree volgt, volg je opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding in de toegepaste informatica. Dit betekent wanneer je later nog het bachelordiploma wenst te behalen je vrijstellingen krijgt voor de reeds behaalde opleidingsonderdelen uit het micro degree.

Studenten informatica

Aan de slag

Als polyvalent opgeleide informaticus kun je echter vrijwel elke informaticajob op jouw niveau aan. Je kunt onder andere terecht als:

  • ERP-consultant
  • consultant business intelligence en big data
  • IT project manager
  • business analist
  • information architect
  • webmaster
  • medewerker opleiding en training
  • commercieel medewerker
  • CEO van je eigen bedrijf

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.