Artificial Intelligence auto
Bachelor in de toegepaste informatica

Artificial Intelligence via afstandsonderwijs

Artificial Intelligence via afstands-onderwijs
Bachelor in de toegepaste informatica, afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling, specialisatie Artificial Intelligence in VIVES Zuid

AI is meer dan ChatGPT alleen: je integreert tools en algoritmes voor machine learning in praktische softwaretoepassingen en traint het AI-systeem.

Ook op campus
leer hoe je AI kan toepassen in software
Studenten VIVES

Door de snelle ontwikkeling van die technieken en de opkomst van Big Data en het Internet of Things kunnen niet alleen grote multinationals maar ook kleinere bedrijven kunstmatige intelligentie toepassen: zelfrijdende auto's kunnen problemen op het gebied van mobiliteit oplossen, met chatbots kunnen bedrijven aan efficiënte klantenservice doen en in games kan A.I. spelers van waardige tegenstanders voorzien.

VIVES is een hogeschool met een ruime ervaring in Artificiële Intelligentie en een sterk team van specialisten. Binnen de afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling op afstand leer je de skills die nodig zijn voor het toepassen van AI in software ter ondersteuning van bedrijfsmatige processen, productontwikkeling en probleemoplossende projecten.

artificial intelligence studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

In de opleiding wordt eerste een brede informaticabasis gelegd. Je leert de fundamenten van programmeren (Python, Java, C#) en webtechnologie en maakt kennis met de basis van computersystemen en netwerken. Je specialisatie ligt echter in Artificial Intelligence en Informatieverwerking.

In de pijler informatieverwerking leer je operationele databanken hanteren en ontwerpen, maar je leert ook een datawarehouse bouwen en deze data analyseren en visualiseren (business intelligence, data analysis). Je wordt ook specialist in het hanteren van big data en de voorspellende waarde van data.

Wanneer we spreken over data, dan denken we ook aan IoT, the Internet of Things. Steeds meer apparaten worden voorzien van sensoren en verbonden met het internet. Zij produceren enorme hoeveelheden data. Je leert hoe dergelijke toestellen gebouwd worden, hoe ze hun data versturen en hoe we deze data opslaan, analyseren en gebruiken om (autonoom) beslissingen te nemen.

Na een inleiding in Artificial Intelligence in het gemeenschappelijke deel, krijg je een diepgaande opleiding in Machine Learning en Deep Learning. Jij kan softwareontwikkelaars adviseren hoe ze deze geavanceerde technologieën moeten inbouwen in hun toepassingen, hoe ze data moeten verzamelen en trainen, enzovoort.

Naast deze specialistische vorming hebben we ook oog voor de Soft Skills. Je leert communiceren en een team leiden en je maakt kennis met de bedrijfseconomische context waarin deze toepassingen zullen draaien.

Studenten informatica VIVES

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De organisatie van de opleiding bestaat uit vier jaren van ongeveer 45 studiepunten, met de bedoeling om werk, gezin en studeren te kunnen combineren en leidt tot een diploma. Ieder jaar wordt in vijf periodes (modules) opgedeeld. Tijdens een module gaan een aantal vakken door en kunnen er contactmomenten gepland staan op vrijdagnamiddag. Op het einde van de module, na ongeveer 7 weken, vinden examens plaats, op vrijdag, van de vakken die op dat moment afgewerkt zijn. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het examen af te leggen op een uitgestelde datum in een alternatieve examenweek.

De opleiding is erg praktijkgericht, niet alleen door de vakinhouden en de aanpak, maar ook onder andere door de IT-projecten in de tweede en derde fase. Op het einde van je opleiding komt daar dan nog een bachelorproef bij als kroon op het werk.

Het is mogelijk om een persoonlijk traject samen te stellen dat langer of korter is dan het vooropgestelde programma. Een persoonlijk programma kan op de startdag in overleg met de docenten samengesteld worden. Veel studenten kiezen er voor om 30 studiepunten op te nemen per jaar, wat de combinatie met werk en gezin haalbaarder maakt.

Artificial Intelligence werkveld

Heb ik recht op vrijstellingen?

Wie een vrijstelling wil verkrijgen, ongeacht verworven diploma’s of werkervaring, moet een dossier indienen. De inhouden per opleidingsonderdeel kunnen geraadpleegd worden op de website en bieden voldoende informatie om een inschatting te kunnen maken voor welke opleidingsonderdelen eventueel vrijstelling kan verkregen worden. Het onderzoek naar het toekennen van vrijstellingen gebeurt na indienen van het door jou opgestelde dossier en volgens de vooropgestelde procedure. Klik op de knop hieronder voor meer info.

Artificial Intelligence complab

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt via afstandsonderwijs je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen. Met behulp van studiewijzers en aangepaste opdrachten word je begeleid in het zelfstandig doornemen van het studiemateriaal.

Er worden daarnaast contactmomenten georganiseerd in VIVES campus Kortrijk. Deze vinden plaats op vrijdagnamiddag (maar niet elke vrijdagnamiddag). Contactmomenten zijn meestal facultatief (service voor studenten) en er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk verplichte momenten. De docent geeft uitleg over zijn opleidingsonderdeel (overzicht leerstof, verbeteren oefeningen, feedback in verband met opdrachten of uitdiepen van een bepaald onderdeel). Volgens de mening van onze afstandsstudenten vormen deze contactmomenten een grote hulp bij het studeren en het verwerken van de leerstof.

Artificial Intelligence werkveld

Hoe verloopt mijn bachelorproef?

In de loop van de opleiding kom je op verscheidene manieren in contact met het werkveld: gastsprekers, opdrachten in bedrijven, projecten voor externe opdrachtgevers. De voorbereiding op het reële beroep komt heel sterk naar voor vanaf het derde jaar.

Het zesde semester, dit is het tweede semester van het derde jaar, is grotendeels gewijd aan projectwerk. Je werkt in kleine teams (ongeveer vier studenten) aan een uitdagend project voor een reële opdrachtgever, bijvoorbeeld een KMO, een zorginstelling of een uitgever. In dit 'geïntegreerd project' bewijs je jouw technische competenties, maar ook je communicatieve en bedrijfseconomische competenties.

In het tweede semester van het vierde jaar leg je je bachelorproef af. Voor je bachelorproef realiseer je, alleen of per twee, een project in een bedrijf. Hiervoor ga je op stage in een groter bedrijf, een softwarebedrijf, een bank, een productiebedrijf met een grote IT-afdeling. Je maakt kennis met de arbeidscultuur in het bedrijf en wordt geconfronteerd met de uitdagingen van het uitwerken van een groter project, met alle aspecten: analyse, ontwerp, realisatie, testen, implementatie, communicatie met de opdrachtgever, communicatie met het team en documentatie. In juni presenteer je de resultaten van je eindwerk voor een professionele jury.

Studenten VIVES

Waar en wanneer leg ik examens af?

Een beoordelingscijfer kan toegekend worden na een examen (schriftelijk/mondeling/computer) maar ook volledig of deels via permanente evaluatie.

De laatste vrijdag van iedere module zijn er evaluatiemomenten voorzien. Hier leg je maximum drie examens af. Er zijn ook alternatieve examenmomenten voorzien, indien je niet kan aansluiten op één van deze momenten. Voor computerexamens is dit eveneens op een vrijdag. Mondelinge examens is er nog een examenmoment op een avond en op een vrijdag. Voor schriftelijke examens kan dit op verschillende momenten binnen één alternatieve examenweek. Die momenten zijn op dinsdag om 8.30 uur, 14 en 18 uur, op woensdag en donderdag om 14 en 18 uur, op vrijdag om 9, 14 en 18 uur en op zaterdag om 9.30 uur. Je kan zelf beslissen op welk van die momenten je het examen aflegt.

De data van de examens kan je vinden op de jaarkalender (zie infobrochure die je kan downloaden op deze pagina). De alternatieve examendata zijn beschikbaar aan het begin van het academiejaar. Alle examens worden georganiseerd op VIVES campus Kortrijk. Daarnaast is het ook mogelijk om steeds meer examens af te leggen op afstand (van thuis uit).  

software ontwikkeling

Wanneer kan ik starten met de opleiding?

Je kan je online inschrijven via onze website. Je ontvangt een uitnodiging voor de startdag (half september). Inschrijven doe je best voor half oktober. Wie later inschrijft, neemt contact op met de coördinator afstandsonderwijs om het traject te bespreken. Alle informatie vind je terug op onze inschrijvingspagina.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Nog niet helemaal overtuigd? Contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs (contactpersoon op deze pagina) voor verdere informatie.

Lesinhoud
Studenten informatica VIVES

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

De opleiding toegepaste informatica begint met twee gemeenschappelijk jaren waarin je basiskennis verwerft van softwareontwikkeling, IT-infrastructuur, dataverwerking en Artificial Intelligence. Vanaf het derde jaar kies je je specialisatie. In de afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling kun je kiezen tussen de specialisaties Software Development, Networks & Security of Artificial Intelligence. Contact met het werkveld is bij uitstek een kenmerk van deze opleiding.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Download hier een vakkentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding.

 

Leren zonder lessen

Er zijn weinig lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je vanop afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. Discussiefora vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook videovergaderen maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan. Afstandsonderwijs wil dus niet zeggen dat je er alleen voor staat.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie artificial intelligence?
Studenten HWB VIVE

Verder studeren

Na deze opleiding kan je, mits het volgen van een schakeljaar, verder studeren als master of science in de handelswetenschappen, master of science in het informatiemanagement, master of science in de toegepaste informatica, master of science in de industriële wetenschappen: informatica, master of science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT. Je kunt ook de speficieke lerarenopleiding volgen.

Raadpleeg ook de website van de Associatie KU Leuven voor alle bachelor-, master-, banaba- (bachelor-na-bachelor) en manama-programma's (master-na-master) die de instellingen van de Associatie KU Leuven aanbieden.

Auto met AI

Aan de slag

Artificial Intelligence is niet meer voorbehouden voor academisch geschoold personeel. AI wordt in de praktijk zo vaak gebruikt dat praktijkervering met AI in meer en meer bedrijven van toepassing wordt. Je kunt aan de slag als:

  • Data Analyst
  • BI Consultant
  • AI Practitioner
  • Software Developer
  • IoT-specialist

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.