Feestelijke opening met academische zitting sTimul zorg-ethisch lab

sTimul zorg-ethisch lab is sinds 2018 opgenomen in Hogeschool VIVES als één van de vier innovatieve labs actief binnen het studiegebied gezondheidszorg. Graag nodigen wij je uit, samen met je partner, op de feestelijke opening van dit nieuwe lab in VIVES campus Roeselare op vrijdag 21 februari 2020 vanaf 16u.

sTimul biedt prikkelende ervaringsgerichte methodieken aan om te reflecteren over deugddoende, ethische zorg in onderwijs en werkveld.  Deze wetenschappelijke inzichten worden telkens gekoppeld aan de dagelijkse praktijk in de verschillende zorgsettings, zoals ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, sector personen met een handicap, thuiszorg, jeugdzorg, ... 

Programma

15u30: ontvangst
16u00: ervaar het zelf in de VR-room, de boiler-room, de simreflection-room en de restriction-room
17u15: academische zitting:  Verwelkoming door Joris Hindryckx, algemeen directeur en Nancy Boucquez, studiegebieddirecteur verpleegkunde en vroedkunde

 17u25: Nathalie Muylle, Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking en gemeenteraadslid van stad Roeselare

  17u35: Blik op het ontwerp: architect Tom Callebert (TC-plus)

  17u50:  Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (videoboodschap) 

  17u55: De sTimul visie: Ann Lammens, coördinator sTimul lab en Linus Vanlaere, zorgethicus, docent en auteur

   18u15: Officiële opening door Herman Vanlerberghe, voorzitter raad van bestuur hogeschool VIVES, algemeen directeur Joris Hindryckx en minister Nathalie Muylle

    Feestelijke receptie en verdere verkenning van het zopas ingehuldigde lab

Bijwonen van de feestelijke opening is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk ten laatste op 14 februari 2020 via onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

De uiterste datum om je aan te melden is voorbij.
Deel dit via