Global Hub in Kortrijk: Dominique Lannoo over haar nieuwe roman

Dominique Lannoo - docente Frans aan het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde - bracht in 2018 met Mon marathon haar tweede boek uit, negen maanden na haar eerste boek. Wie meer over haar en haar werk wil te weten komen, moet op dinsdag 19 maart om 12 uur in de bib zijn!

Tijdens deze sessie houdt Dominique namelijk een Q&A over haar boek(en). Voor zowel studenten als docenten is het een uitgelezen kans om Dominique en haar werk beter te leren kennen. Gezien haar vlekkeloze tweetaligheid, is het ook een ideale oefenening om bijv. enkele vragen in het Frans te stellen.

De boeken van Dominique zijn te vinden in elke campusbibliotheek en worden uitgegeven door Edilivre. Wie dat wil, kan zijn of haar exemplaar laten signeren. Voor de gelegenheid zullen beide romans ook te koop worden aangeboden.

Deze voordracht kadert in de Global Hub. Deze laagdrempelige, interactieve en VIVES-brede sessies vinden telkens plaats in de campusbibliotheek van VIVES Kortrijk, tussen 12 en 13 uur. De Global Hub is een platform voor studenten en docenten die over hun (internationale) ervaringen willen spreken, een plaats van expertise en ontmoeting, een concept dat een forum wil bieden aan activiteiten met een (brede) internationale, culturele, interculturele en diversiteitsgrondslag.

Iedereen (student, docent, personeel, externen) is welkom! Bij wijze van uitzondering mag iedereen die een sessie bijwoont zijn of haar lunchpakket naar de bibliotheek meenemen. Gratis drankjes zijn ook verkrijgbaar.

Deel dit via