Global Hub-sessie Kortrijk: Andrea Perez over internationalisering in andere landen

De Global Hub is een laagdrempelig, interactief en VIVES-breed concept dat een forum wil bieden aan activiteiten met een (brede) internationale, culturele, interculturele en diversiteits-grondslag. Iedereen is welkom: studenten, docenten, personeelsleden, externen, enz.

In de campusbibliotheek van VIVES Kortrijk vinden regelmatig Global Hub-sessies plaats. De Global Hub is een platform voor studenten en docenten die over hun (internationale) ervaringen willen spreken, een plaats van expertise en ontmoeting. Tussen 12 en 14 uur is Lokaal Groen gereserveerd voor deze sessies. Iedereen (student, docent, personeel, externen) is welkom!

Bij wijze van uitzondering mag iedereen die een sessie bijwoont zijn of haar lunchpakket naar de bibliotheek meenemen.

Deel dit via