Global Hub-sessie Kortrijk: Andrea Perez over internationalisering binnen VIVES en andere instituten

Andrea Perez is een Colombiaanse studente die momenteel haar eerste jaar bij VIVES volmaakt. Geëngageerd zoals ze is, deelt ze haar mening en visie, onder meer in de studentenraad. Andrea komt op dinsdag 26 februari tussen 12.15 en 13.15 uur vertellen over internationalisering binnen VIVES en andere instituten.

Haar netwerk, ervaringen en noden brengen haar ertoe om een persoonlijk verhaal te brengen. Hoe ervaart zij de internationaliseringspijler? Hoe ziet met die in andere landen? En waar let een buitenlandse student extra op?

De Global Hub is een laagdrempelig, interactief en VIVES-breed concept dat een forum wil bieden aan activiteiten met een (brede) internationale, culturele, interculturele en diversiteits-grondslag. Iedereen is welkom: studenten, docenten, personeelsleden, externen, enz.

In de campusbibliotheek van VIVES Kortrijk (Lokaal Groen) vinden regelmatig Global Hub-sessies plaats. De Global Hub is een platform voor studenten en docenten die over hun (internationale) ervaringen willen spreken, een plaats van expertise en ontmoeting. Iedereen (student, docent, personeel, externen) is welkom!

Bij wijze van uitzondering mag iedereen die een sessie bijwoont zijn of haar lunchpakket naar de bibliotheek meenemen.

Deel dit via