Global Hub-sessie Brugge: Irina Chiriac over haar leven in België als ex-Erasmusstudente

Irina Chiriac is een Spaanse die als studente op Erasmus naar Vlaanderen trok en uiteindelijk in Roeselare bleef plakken. Hoe ervoer zij die hele ervaring en waarom bleef ze uiteindelijk in Vlaanderen?

Wat denken buitenlandse studenten over ons land? Wat verwachten zij als zij naar hier komen? Welke verschillen zijn er met bijv. Spanje? Irina vertelt het allemaal tijdens deze informele sessie.

De Global Hub is een laagdrempelig, interactief en VIVES-breed concept dat een forum wil bieden aan activiteiten met een (brede) internationale, culturele, interculturele en diversiteits-grondslag. Iedereen is welkom: studenten, docenten, personeelsleden, externen, enz.

In de campusbibliotheek van VIVES Brugge Xaverianenstraat vinden regelmatig Global Hub-sessies plaats. De Global Hub is een platform voor studenten en docenten die over hun (internationale) ervaringen willen spreken, een plaats van expertise en ontmoeting. Tussen 12 en 14 uur is D214 gereserveerd voor deze sessies. Iedereen (student, docent, personeel, externen) is welkom!

Bij wijze van uitzondering mag iedereen die een sessie bijwoont zijn of haar lunchpakket naar de bibliotheek meenemen.

Deel dit via