Global Hub-sessie Kortrijk: Lies Verstraete en China

Lies Verstraete (International Relations Officer en landcoördinatrice voor China en de Filipijnen) komt in het kader van het Chinese Nieuwjaar vertellen over de Chinese cultuur en traditie, met een knipoog naar de actualiteit.

De Global Hub is een laagdrempelig, interactief en VIVES-breed platform voor studenten en docenten die over hun (internationale) ervaringen willen spreken; een plaats van expertise en ontmoeting.

In de campusbibliotheek van VIVES Kortrijk vinden regelmatig Global Hub-sessies plaats. Tussen 12 en 14 uur is Lokaal Groen gereserveerd voor deze sessies. Iedereen (student, docent, personeel, externen) is welkom! 

Bij wijze van uitzondering mag iedereen die een sessie bijwoont zijn of haar lunchpakket naar de bibliotheek meenemen.

Deel dit via