Global Hub in Kortrijk: Eline Buyse en Matthias Staut over VIVES-projecten rond autisme

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot World Autism Awareness Day, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Een student met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is niet anders, maar denkt anders. Wat zijn nu de kenmerken van een student met ASS en hoe kan je er als docent of medestudent rekening mee houden?

Eline Buyse en Matthias Staut schetsen het theoretische kader en geven graag wat tips om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Op die manier creëren we binnen VIVES een autismevriendelijke omgeving, een waar alle studenten baat bij kunnen hebben.

Deze voordracht kadert in de Global Hub. Deze laagdrempelige, interactieve en VIVES-brede sessies vinden telkens plaats in de campusbibliotheek van VIVES Kortrijk, tussen 12 en 13 uur. De Global Hub is een platform voor studenten en docenten die over hun (internationale) ervaringen willen spreken, een plaats van expertise en ontmoeting, een concept dat een forum wil bieden aan activiteiten met een (brede) internationale, culturele, interculturele en diversiteitsgrondslag.

Iedereen (student, docent, personeel, externen) is welkom! Bij wijze van uitzondering mag iedereen die een sessie bijwoont zijn of haar lunchpakket naar de bibliotheek meenemen. Gratis drankjes zijn ook verkrijgbaar.

Deel dit via