Vroedkunde pasgeboren baby

vroedkunde

Bachelor in de vroedkunde aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Geboeid door nieuw leven? Wil je de belangrijkste zorgverlener zijn voor, tijdens en na de zwangerschap? Dan is de bachelor vroedkunde iets voor jou!

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Help mee bij de geboorte van baby's
Vroedkunde baby in bad

Begeleid ouders in spe tijdens de zwangerschap en sta hen bij bij de bevalling. Tot het baby'tje een jaar oud is, volg je ouders en kind mee op.

Als vroedkundige vervul je een onmisbare rol. Je begeleidt koppels met een kinderwens. Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen over de zwangerschap, de bevalling en baby, zowel voor de (toekomstige) ouders als de omgeving.

Wat leer ik in deze opleiding?

Je leert de zwangere vrouw en haar netwerk begeleiden vanuit expertise, ervaring en wetenschappelijke inzichten. De veiligheid van moeder en kind zijn heel belangrijk. Je hebt aandacht voor de fysiologie en je kan ook risico’s herkennen. Je leert stressbestendig zijn en integreert zorgtechnologie in je handelen. Je ondersteunt een koppel om zelf mee te denken en mee te beslissen over het geboorteproces. De relatie en de communicatie met de mama en haar netwerk staan centraal.

Verder ben je ook actief op het vlak van preventie en gezondheidsbevorderend gedrag binnen de vroedkunde. Begeleiden wil in de eerste plaats zeggen dat je de kijk van de vrouw en haar netwerk, haar mogelijkheden en vaardigheden versterkt. Je houdt als vroedvrouw rekening met de persoonlijke behoeften, de mogelijkheden en de draagkracht van de vrouw en haar netwerk. Je handelt daarbij steeds vanuit jouw wettelijke bevoegdheden.

Als afgestudeerde vroedvrouw kun je zelfstandig vrouwen en hun partners begeleiden tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Je bent dus in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en om adequaat te handelen in normale situaties, maar ook in noodsituaties. Hierop word je heel goed voorbereid tijdens simulatietrainingen waarin we gebruik maken van hoogtechnologische poppen die effectief kunnen bevallen, waarbij er complicaties kunnen optreden, etc. Communicatieve vaardigheden, theoretische en praktische kennis, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij heel belangrijk en spelen dan ook een belangrijke rol in de opleiding.

Tot slot maak je als vroedvrouw deel uit van een multidisciplinair team. Je werkt in de eerste plaats samen met artsen. Daarom is het belangrijk dat je efficiënt kan rapporteren, organiseren en coördineren. Je ondersteunt, geeft feedback en  inspireert anderen. Je werkt kwaliteitsvol en denkt kritisch na over jezelf. Je evalueert jezelf en je schoolt jezelf permanent bij. Je leert creatieve en duurzame oplossingen bedenken als je met een probleem wordt geconfronteerd.

Vroedkunde onderzoek zwangerschap

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche

Vakken en inhoud

In het eerste jaar leer je alles over een gezonde zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode tot een jaar na de geboorte. Vanaf het tweede jaar verdiep je je in de verloskunde en krijg je ook inzicht in problemen en verwikkelingen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de weken na de bevalling. In het derde jaar focus je op hoogrisicozwangerschappen, vroeggeboren baby’s en op de taak van de vroedvrouw in de thuiszorg.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding in Brugge en in Kortrijk.  ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding in Brugge en in Kortrijk. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Vroedkunde student met baby

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een bachelor in de vroedkunde is een praktijkgerichte opleiding die je in principe in een cyclus van zes semesters of drie opleidingsfasen (academiejaren) kan volgen. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen. Rekening houdend met de voorwaarden eigen aan het programma van de opleiding, stel je als student een individueel studieprogramma (ISP) samen. De meeste studenten stappen in in het reguliere programma van de eerste opleidingsfase dat bestaat uit 60 studiepunten. In samenspraak met de studie- en trajectbegeleider kan er evenwel ook een programma op maat worden uitgewerkt. 

Vroedkunde hoogtechnologische pop

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Je kunt de opleiding bachelor in de vroedkunde volgen in campus Brugge Xaverianenstraat en campus Kortrijk. Theorie en praktijk zijn sterk met elkaar verweven. Wij werken in het contactonderwijs met verschillende werkvormen bijvoorbeeld hoor- en werkcolleges, opdrachten en projectwerk. Tijdens de opleiding ga je geleidelijk aan actiever aan de slag. De lector wordt dan je coach. Je maakt ook kennis met andere disciplines in de gezondheidszorg zoals verpleegkunde, ergotherapie, etc. 

Je krijgt vaardigheidsonderwijs in kleine groepen zodat je je sociale en verloskundige vaardigheden goed kan inoefenen voor je op stage gaat. In het simulatieonderwijs met hoogtechnologische poppen kom je in een veilige omgeving in contact met levensechte situaties. Zo kan je je je goed voorbereiden op onverwachte omstandigheden in het werkveld. Een unieke oefensituatie om te leren samenwerken, klinisch redeneren en communiceren. Wil je graag kennismaken met ons simulatieonderwijs? Bekijk dan deze video!

Je bachelorproef is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je begint hieraan in de tweede opleidingsfase en kan je hiermee in een specifiek thema verdiepen. Je wordt hierbij ondersteund door een docent. 

Vroedkunde student

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Uiteraard! Hoe verder je in de opleiding vordert, hoe meer stage je hebt. In de eerste opleidingsfase loop je 8 weken stage, in de derde 20 weken. Tijdens deze stages maak je als student kennis met alle domeinen waar de vroedkundige actief is: van de kraamafdeling tot eerstelijnszorg, van neonatologie tot de maternale intensieve zorg en de afdeling reproductieve geneeskunde. Je hoeft niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats. De opleiding beschikt over voldoende stageplaatsen.

 

Studeren in het buitenland

Wie tijdens zijn studies een internationale ervaring wil opdoen, krijgt in deze opleiding heel wat kansen. We hebben met meer dan 140 hogescholen een samenwerkingsovereenkomst om er te studeren. Je kan zowel in Europa als buiten Europa stage lopen: enkele opties zijn Afrika, India, Portugal, Finland, Griekenland, Ierland, Litouwen, het Verenigd Koningrijk of Frankrijk. Je toekomstige werkgever zal je internationale ervaring zeker weten te waarderen. 

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

IL
 Quote signs

De eerste bevalling die ik tijdens mijn stage heb meegemaakt was een heel speciale belevenis: de emoties die je dan ervaart, zijn ongelooflijk.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie VROEDKUNDE?
Verder studeren

Verder studeren

Heb je na het behalen van je bachelordiploma nog zin om verder te studeren? Mogelijkheden genoeg! Je kan een bachelor na bacheloropleiding of een postgraduaatopleiding volgen. Als afgestudeerde vroedvrouw kan je een bijkomend diploma bachelor in de verpleegkunde behalen via een verkort traject van 120 studiepunten. Je kan ook een masterdiploma behalen via een schakelprogramma van één jaar. Enkele mogelijkheden: master in de verpleegkunde en vroedkunde, master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering, master in de seksuologie of master in het management en het beleid van de gezondheidszorg.

Meer info? Op www.associatie.kuleuven.be/opleidingen vind je een overzicht van alle bachelors, masters, banaba's (bachelor-na-bachelors) en manama's (master-na-masters) in de instellingen van de Associatie KU Leuven.

Ten slotte bieden wij na je studie ook tal van permanente vormingen aan zoals referentievroedvrouw diabetes, menopauzeconsulent of coördinator klinische studies.

aan de slag

Aan de slag

Na het behalen van je diploma bachelor in de vroedkunde heb je tal van mogelijkheden. De meeste vroedvrouwen in België werken binnen een ziekenhuis op de dienst materniteit en/of verloskwartier. Je kan echter ook op andere diensten zoals bijvoorbeeld neonatale intensive care, gynaecologie, fertiliteitscentrum of prenatale consultatie tewerkgesteld zijn.

Sommige vroedvrouwen gaan liever buiten de muren van het ziekenhuis aan de slag en kiezen voor een job binnen organisaties zoals Kind en Gezin of gaan zelfstandig aan de slag. Als zelfstandige vroedvrouw kan je eveneens de fysiologische zwangerschap, bevalling en/of postpartum begeleiden. Gezien de verkorte ligdagen in het ziekenhuis wint de zelfstandige vroedvrouw aan belang in België.

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.