regenboog van groenten en fruit

voedings- en dieetkunde via afstandsonderwijs

voedings- en dieetkunde via afstands-onderwijs
Bachelor in de voedings- en dieetkunde aan VIVES Noord

Als diëtist coach je mensen naar een gezonder leven op vlak van voeding en beweging en dit op maat van de cliënt.

Mensen coachen naar een gezondere levensstijl
Voedings- en dieetkunde analyse

Leer mensen coachen naar een gezondere levensstijl! Je leert communiceren met mensen en samen een motiverend plan opstellen. 

Wil je graag nog een stapje verder gaan en mensen begeleiden bij hun zoektocht naar een gezondere levensstijl? Wij bij VIVES helpen je graag hierbij! De opleiding voedings- en dieetkunde laat je proeven van de mix van ingrediënten die nodig is om mensen te motiveren voor en te coachen naar een gezonder voedingspatroon. Sociale vaardigheden, psychologische aspecten, communicatie- en consultatietechnieken worden uitvoerig getraind, met aandacht voor de coaching en ondersteuning van diverse zorgvragers. Dit alles wordt gemengd met een stevige portie basiswetenschappen en pittig gekruid met een waaier aan werkvormen.

Wat leer ik in deze opleiding?

Via deze opleiding verwerf je de beschermde beroepstitel van bachelor in de voedings- en dieetkunde, waarmee je terecht kan in verschillende settings: klinische zorg, gezondheidspromotie, food service, catering en kwaliteitszorg. Je kan je ook onmiddellijk vestigen als zelfstandige.

Het programma is opgebouwd rond vijf leerlijnen. Bij elke leerlijn hoort theorie, praktijk, en soms ook een stage-component:

programma_ved_afstand.pdf

Bij de klinische zorg wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op het functioneren van de gezonde mens en zijn voeding, rekening houdend met het dieetdossier, het biomedisch dossier en het psychosociaal dossier. Er is ruime aandacht voor het coachen en motiveren van de zorgvrager, met oefenconsultaties in het zorglab. Verder gaat de aandacht binnen de klinische zorg vooral naar het functioneren van de zieke mens of de mens met een verstoord voedingspatroon of metabolisme. Voor verschillende levensfasen en doelgroepen worden de specifieke noden en behandelingsrichtlijnen bekeken. In het evidence based handelen kom je in contact met wetenschappelijk voedingsgerelateerd onderzoek, wat je toelaat een onderscheid te maken tussen fabels en feiten over voeding. Tijdens coaching en consultatietechnieken worden de sociale vaardigheden en communicatie met de zorgvrager verder uitgediept via case-studies. In het skillslab voer je antropometrische metingen uit, en kom je tot een behandelplan. In de eindfase loop je 10 weken stage in een klinische zorgsetting en werk je een klinisch vraagstuk uit volgens de principes van het evidence based handelen.

Op vlak van gezondheidspromotie en ziektepreventie gaat de aandacht naar gezonde levensstijl (lifestyle en sportvoeding), duurzame gedragsverandering en gezondheidspromotie via maatschappelijke projecten. In de eindfase loop je 4 weken stage, waarbij je met een groep medestudenten een project rond gezondheidsbeleid realiseert in de maatschappij (school, bedrijf, organisatie, gemeente, ….). Creativiteit en ondernemerschap staan hier centraal.

Voor de food service setting leer je in het kooklab de principes van goede hygiënepraktijken en catering management toepassen. Menu’s worden aangepast voor specifieke diëten en je voert sensorische analyses uit. In het kader van grootkeukenmanagement is er een collectiviteitenstage gedurende 2 weken. Hier word je voorbereid op het administratieve luik van het beroep en op je taak als kwaliteitsverantwoordelijke in voedingsbedrijven of collectiviteiten. In de eindfase organiseer je kookworkshops voor specifieke doelgroepen.

In het foodlab leer je de basisprincipes van chemische en microbiologische voedingsanalyse. Een bedrijvenstage kwaliteitszorg is optioneel in de eindfase.

Via het luik professionalisering worden sociale vaardigheden en reflectievaardigheden getraind en krijg je een initiatie in het intra- en interprofessioneel samenwerken. Bij professionalisering verbreed je je kijk op de zorgsector door de zorg te kaderen in een multiculturele en internationale context. Via een keuzeportfolio kan je verder je competenties verbreden en verdiepen.

Voedings- en dieetkunde koken

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Bekijk alvast een stukje cursus:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Theorievakken verwerf je via zelfstudie, voor de praktijkvakken organiseren we twaalf praktijkdagen.

Leren zonder lessen

De opleiding voedings- en dieetkunde is een professionele bachelor met een belangrijke praktijkcomponent. Daarom worden in het modeltraject afstandsonderwijs twaalf verplichte praktijkdagen per academiejaar georganiseerd. Deze vinden steeds plaats op vrijdag. Alle theorievakken worden via zelfstudie verwerkt. Per academiejaar worden vier infodagen georganiseerd (ook telkens op vrijdag). De infodagen hebben het karakter van een monitoraat, waarbij vakinhoudelijke items van theorievakken aan bod komen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Bekijk alvast een stukje cursus:

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Bij afstandsonderwijs doorloop je op eigen ritme het traject van 180 studiepunten, met een mix van theorie, praktijk en stage. Er is een 4-jarig modeltraject uitgetekend, maar je kan ook kiezen voor een andere spreiding, volgens jouw persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden. Een studiepunt staat voor een studielast van zo’ n 25 uur. Denk dus goed na wat haalbaar is in combinatie met jouw job en/of gezin. De begeleiders van de opleiding kunnen je zeker helpen om een realistisch plan uit te werken.

Heb je al een diploma op zak of heb je reeds credits verworven in het hoger onderwijs, dan kom je wellicht in aanmerking voor een aantal vrijstellingen.

Voedingstechnologie

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Bij afstandsonderwijs verwerk je de theorie zelfstandig, en leg je daar schriftelijk examen van af wanneer je er klaar voor bent. Vanaf de herfstvakantie kan je op elke vrijdag examen afleggen; daarnaast zijn er ook een 6-tal weken, de zogenaamde examenblokken, waar je van dinsdag tot en met zaterdag examen kan afleggen.

De opleiding voedings- en dieetkunde is een professionele bachelor met een belangrijke praktijkcomponent: bij elke leerlijn hoort in elke fase een praktijkvak. Daarom worden 12 verplichte praktijkdagen per academiejaar georganiseerd, gemiddeld om de 2 weken dus, en telkens op vrijdag.

Van de praktijksessies worden geen schriftelijke examens afgenomen; deze worden permanent geëvalueerd.

 

Jongere drinkt

Hoe verloopt mijn stage?

In de laatste fase van de opleiding doorloop je een wettelijk verplichte stage van in totaal 16 weken (640 uur). Houd daar dus rekening mee: maak afspraken met uw werkgever en/of uw gezin. Omwille van de wettelijke norm kan geen vrijstelling gegeven worden voor stage

Bij afstandsonderwijs valt alle stage in de afstudeerfase, 16 weken in totaal:

 • 10 weken klinische stage in een zorgsetting (individueel)
 • 2 weken catering stage in een grootkeuken (individueel)
 • 4 weken gezondheidspromotie stage (project 3) (in groep)
 • wie interesse heeft in de voedingsindustrie, kan nog vrij kiezen voor een bedrijvenstage van 4 weken

Bij de 4 weken stage gekoppeld aan project 3, wordt met een groep medestudenten een maatschappelijk relevant project gerealiseerd rond voedingsbeleid in bijvoorbeeld een school, gemeente, bedrijf of organisatie.

Stages mogen vrij worden gekozen uit een lijst van stageplaatsen. Je mag ook een stageplaats voorstellen die niet opgenomen is in deze lijst (mits voldaan is aan bepaalde kwaliteitsnormen).

Fruit op vork

Waar en wanneer leg ik examens af?

Afstandsonderwijs staat voor flexibiliteit. Dit geldt ook voor het afleggen van examens. Algemeen zijn de examenmomenten over het gehele academiejaar gespreid. Dit voorkomt het werken met concrete en intense blokperiodes en laat aldus toe de studietijd flexibeler in te plannen en examenperiodes te combineren met professionele en/of familiale engagementen.

De opleiding stelt een concrete examenplanning op, met voor studenten afstandsonderwijs maximale en meest ideale spreiding. Binnen deze concrete examenplanning kunnen de examens bovendien binnen de voorziene lesdagen afgelegd worden. Omwille van persoonlijke redenen kan een individuele examenplanning opgesteld worden (zie ook verder).

Voor ieder vak zijn er 2 examenkansen (1ste zittijd en 2de zittijd). Binnen eerste zittijd (loopt van oktober tot en met juni) zijn voor heel wat examens meerdere examenmomenten gepland. Wanneer om één of andere reden (vb. later instappen in de opleiding, ziekte …) het eerste examenmoment niet kan gehaald worden, kan gekozen worden voor een later tijdstip.

gezondheid diagram

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

Net zoals bij de meeste bacheloropleidingen is starten bij aanvang van het nieuwe academiejaar (halfweg september) het ideale moment. Dit betekent immers dat je van bij aanvang mee bent met de organisatie van de opleiding, tot een vaste klasgroep behoort, geen examenmomenten mist… Inschrijven voor het nieuwe academiejaar kan reeds in de maanden voorafgaand aan de start.

Ondanks dat starten met de aanvang van het nieuwe academiejaar de voorkeur geniet, kan je ook doorheen het academiejaar nog instappen. Elke student die na aanvang van het academiejaar wenst in te stappen, dient langs te komen bij onze studie- en trajectbegeleider. De studie- en trajectbegeleider kan zo de mogelijkheid van een latere instap met je bekijken. Afhankelijk van het moment zullen bepaalde vakken al dan niet gevolgd kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgtijdelijkheid van het curriculum en opleiding. Het opbouwende karakter van de opleiding laat aldus niet toe om op ieder moment van het academiejaar de volledige opleidingsfase op te nemen.

Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kan inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Nog niet helemaal overtuigd? Contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs (contactpersoon vermeld op deze pagina) voor verdere informatie.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie voedings- en dieetkunde?
Verder studeren

Verder studeren

Wil je nog verder verdiepen in je favoriete onderwerp na het behalen van je bachelordiploma? Of wil je je verder specialiseren? We geven je hier een aantal mogelijkheden:

 • bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting voedingstechnologie
 • postgraduaat diabeteseducator
 • master in de gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering
 • master in de biowetenschappen voedingsindustrie
 • master in de biomedische wetenschappen, voeding
 • postgraduaat voeding en gezondheid
aan de slag

Aan de slag

Via deze opleiding verwerf je een beschermde beroepstitel waarmee je terecht kan in verschillende settings: klinische zorg, gezondheidspromotie en food service. Je kan je ook onmiddellijk vestigen als zelfstandige. Er zijn heel wat sectoren waar je met dit diploma meteen aan de slag kan:

Paramedische sector

 • klinisch diëtist in een zorginstelling
 • zelfstandig diëtist

Preventiesector

 • coördinator gezondheidsbeleid
 • gezondheidspromotor rond voeding en levensstijl
 • sportdiëtist, gezondheidscoach
 • preventiediensten, mutualiteiten

Catering sector

 • beheer van food service diensten
 • administratief diëtist bij collectiviteiten

Bedrijvensector

 • kwaliteitsverantwoordelijke, productontwikkelaar, commercieel medewerker

Overheid

 • inspecteur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • onderwijs
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.